Monday, August 31, 2015

ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

ข้าราชการไม่ทำงานปล่อยให้มีการเผาขยะไม่หยุดทุกวัน
ชาวบ้านไม่ได้นอนตั้งแต่สองทุ่ม บ่นเหนื่อยมากๆ แถวนั้น มีทั้งเด็กเล็ก และคนแก่ แจ้งข้าราชการไปแล้วก็ไม่ทำงาน นี่เป็นมาร่วมๆจะสิบปีแล้ว

ใครมีอำนาจแถวนั้น รับเรื่องไปจัดการด่วน!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=x9g8elSgZqY


ข้าราชการไม่ดูแล ปล่อยให้มีการเผาขยะ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก!!!

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

อนันต์ ประพงษ์ ถาม.จริงๆรธน.ประเทศไหนแก้ปัญหาได้.?

ในนานาประเทศในการแก้ไขปัญหานั้นเขาใช้"หลักการ"ทางการเมืองไปสู่นโยบาย.ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี.ซึ่งไม่ใช่กฏหมายรัฐธรรมนูญ.นะครับ
หลัก การนี้หมายถึง.หลักการประชาธิปไตย.เท่านั้น.ถึงจะแก้ไขปัญหาได้..เช่นเดียว กับหลักการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐ.ก็ต้องใช้หลักการ.,ทางเศรษฐกิจ.ซึ่งไม่ใช่ กฏหมาย.เช่น.นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลท่านประยุทธ์.เป็นตัน
ในหลักการ.ปชต.นี้้เหมือนกันทุกประ
้ เทศ.คือ.หลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชน.หลักการเสรีภาพของบุุคคลบริบูรณ์.หลัก การความเสมอภาค.หลักดารนิติธรรม.และการปกครองจากการเลือกตั้ง
ทั้ง ห้าหลักการประชาธิปไตย.ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว.ไม่ต้องเขียนเพราะมัน เป็นอยู่แล้ว.แต่ถ้าไม่เป็น.ปชต.จะไปเขียนกฏหมายให้เป็นอย่างไรก็ไม่ เป็น.แล้วกฏหมาย.รธน.ฉบับนั้นก็จะถูกฉีกทิ้ง.เพราะหลักการจริงๆไม่ใช่.ปชต. แต่จะเขียนให้เป็น.ปชต.มันก็ไม่เป็นมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้น

เพราะ ฉะนั้น.จึงไม่มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนในโลกจะเขียนรธน.ขึ้นมาก่อนการ สร้าง.ปชต.เสร็จ.เช่น.ในประเทศคอมมิวนิสต์เขาสร้างการปกครองแบบคอมมิวนืสต์ เสร็จก่อนจากนั้้นค่อยไปเขียรธน.,ในอเมริกาปฏิวัติประชาติและปฏิวัติ ปชต.เสร็จในปี.ค.ศ.1776หลังจากนั้น15ปีถึงมีกฏหมาย.รธน.ขึ้นในปี.1789.และ ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น.การแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามจะต้องทำตามหลักการใดหลักการหนึ่ง เช่น.คำสอนของศาสนาต่างๆซึ่งเป็น

หลัก การคำสอนที่มีอยู่แล้วถ้าทำตามหลักการก็จะสามารถเข้าถึงหรือบรรลุธรรม ได้.โดยไม่ต้องไปเขียนเป็นกฏหมายขึ้นใหม่เหนือนที่ประเทศไทยไปเขียนกฏหมาย ขึ้้นใหม่.มันจึงฉีกแล้วฉีกอีก
ก็เพราะไม่รู้จักหลักการ.ปชต.จึงเกิดปัญหาขึ้นในทางการเมือง
ทีนี้ พอมาถึงอีกจุดในปัจจุบัน.ในการจะเขียน.รธน.ประชาชนมีกลุ่มผลประโยชน์มากมาย กว่าแต่ก่อนมากจึงเข้าใจหลักการ.ปชต.มากขึ้น.เมื่อคนเขียนรธน.มันขัดกับ นโยบายจึงทำให้.ปชช.เกิดการต่อต้านขึ้นมาแม้จะเป็นคนพวก
เดียวกันแม้แต่พรรคทีาสนับสนุนรัฐบาลก็มีทีท่าไม่รับ.รธน.ฉบับ.คสช.
ดัง นั้น.ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับกับกฏหมาย.นั้น.กฏหมายต้องมาทีหลังหลัก การ.ปชต..หรือถ้าเป็นแล้วบางประเทศก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ .เพราะ.ปชช.เข้าใจหลักการ.ปชต.เป็นอย่างดีในเส้นเลือดและเข้าสู่การปฏิบัติ จนเป็นประเพณีหรือ.ลัทธิคอมมิวนิสต์ในจีน.,ในลาวเขายึดเอาลัทธิและทฤฏีเป็น หลักการยึดเหนี่ยว.ไม่ใช่ยึด.รธน.เป็นหลัก.
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง.การยุติสงคราม

กลาง เมืองของประเทศไทยในคำสั่ง66/2523.นั้น.ถัามัวแต่ไปก้มหน้าก้มตาแก้ไข.รธน. ก็ไม่มีวันจะยุติสงครามกลางเมืองได้.แต่ทีสามารถยุติสงครามลงได้ เพราะ"นโยบาย".ซึ่งเป็น"นโยบายประชาธิปไตย"และปฏิบัติทางการด้วยมาตรการขยาย เสรีภาพของบุคคลตามหลักการ.ปชต.ในหลักการที่สอง.
ซึ่งไม่ได้แก้ไข.รธน.เลย.เนื่องจาก.รธน.ที่ใช้อยู่เป็น.รธน.ของระบอบเผด็จการ.
ในความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายกับหลักการทางการเมืองเป็นเช่นนี้.

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและอำนาจโจรกบฏ

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญและอำนาจโจรกบฏ

อดีต ปัจจะบัน และอนาคต ของประยุทธ์​ (มุมมองจากเฟสบุ๊ค)

..อย่าปล่อยให้ไร้บุบผาฝืนหักกิ่ง..

"ภูเขาสูงมิขวางกั้นเมฆขาว
ป่าไผ่ไม่เป็นอุปสรรคธารน้ำใส"

หลังรปห.ใหม่ๆทุกพรรคการเมืองถูก
บีบคอและจำรับปากทุกเงื่อนไข
ถือเป็นธรรมดา ต้นมค.58ทุกพรรค
การเมืองปชต.เริ่มถ่วงเวลา(กั๊ก)
23มค.ยิ่งรักถูกแขวนติดตามด้วย
ส่งอัยการทันที24usเข้ามาจึงเป๊ก/
ตามด้วยสมศักดิปริศนา(ชาติไทย)
โดนมั่ง สถานการณ์รัฐทหารทรุด
เสื่อมถอยลงตลอด จำต้องรีบปล่อย
รธน.ตามสูจน์ก้าวตรงไม่ได้บางครั้ง
จึงก้าวเฉียง พร้อมพงศ์จึงโดนเชือด
ในยกสองนี้ คือก่อนเลือกตั้งต้อง
ทำลายพรรคที่ไม่คล้อยตามให้สิ้น
"ช่วงเวลาของยามนี้"
หากพรรคการเมืองฝ่ายปชต.ไม่
ฉวยโอกาศออกมาวิพากษ์รธน.
ตามหน้าที่ที่อาสามารับใช้ปชช.
ผลจะพรรคการนั้นจะสูญหายจาก
หัวใจปชช.ที่เคยหนุน พรรคชาติ
ไทยถิ่นข้าวเสียหายมาก และโกหาร
คือผู้อาวุโสทางเมืองในวันนี้...
จะกล้าคิดสั้นหยวนๆต่อทหารอีกไม๊
ไม่กี่วันที่ผ่านมายิ่งรักได้ไปวันเกิด
บรรหารคงมองตาก็รู้ใจบรรหารได้
ชูไฟฉายเปิดแสงก่อนมอบให้
"ไว้ส่องทาง" การชุมนุมฝ่ายการเมือง
ปชต.ครั้งนี้สื่อนัย? วันนี้วันเกิดสมชาย?
ไม่ว่ากระทำการใดหากไม่ฉวยคว้า
ในช่วงที่เหมาะสมอาจจะสายเกินแก้
มิใช่ไปโทษมึงโทยกูหลังปชช.ทิ้งขว้าง
ในช่วงบุบผาเริ่มผลิต้องรีบคว้าหาก
บุบผาร่วงแล้วคุณจะเสียโอกาศน่ะ
นักเลือกตั้งทั้งหลาย...

หนังสือเศรษฐกิจมิเคฮิชิมบุนวิจารณ์
สมคิด"ใช้นโยบายทักซิโนเต็มตัว
แต่ไม่ได้ผลเพราะในยุคนั้นมีทีมงาน
เป็นดรีมทีม แต่ยุคนี้ไม่มีตัว ทีมงาน
อาศัยแต่ข้าราชการ และนานาชาติ
ไม่คุยด้วยเนื่องจากรัฐบาลมาโดยไม่
ถูกต้อง" อีกนัยหนึ่งต้องการพูดดักคอ
รัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยกลัวใจอ่อน
ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเป็นล้านล้าน..
คนปชต.ในญี่ปุ่นต้องการบีบสั่งสอน
เผด็จการทหารไทยกรณีนักข่าวตน
โดนยิงซึ่งๆหน้าและไม่ได้รับความ
ยุติธรรม...
พม่าได้จับฝ่ายต่อต้านขังคุก5-6,000
คนที่โดนฆ่าและหนีไม่มีตัวเลข..
เผด็จการทหารไทยชอบโมเดลพม่า
ขอถามว่าจะกล้าจับเสื้อขาวติดคุกไม๊
และกล้าจับขยายวงให้มากไม๊
กล้าๆหน่อยอย่าเอาแต่เห่าในท่าม
กระแสต้านทหารนับวันยิ่งร้อนแรง
คนพม่าถูกแช่แข็ง3-40ปีแต่ไทย
ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอด.
จึงไม่เหมือนกันแน่...
เกาหลีเหนือคนหนีออกตลอดกลัว
เหลือแต่ปืน จึงล้อมรั้วด้วยทหาร
ตลอดชายแดนและออกกฎครอบ
ครัวไหนมีคนหนีออกไปจะจับที่เหลือ
ขังคุก แต่ดาบตัดทุกสิ่งได้เว้นตัดใจ
ทุกวันนี้คนยังหนีออกตลอด ลุกลาม
ถึงทหารยามหนีด้วย ..
กรณีเอราวัณ ทหารคงหาทางลงยาก
อาจแถลงจบดื้อๆแล้วลืมมันซ่ะ
ไม่มีหลักฐานจากราชสงศ์มาโยง
เพราะมันรีบทำลายหลักฐานหมด
สิ่งนี้จึงขัดแย้งกันเองกับเมื่อวาน
ซึ่งพยายามสร้างหลักฐานใหม่
ขอข้ามเรื่องนี้มันเอาพวกพูดถึง
แรง(กลัวความจริงหากสังคมรู้
ว่าพวกกูทำเอง จะยิ่งทรุดหนัก
ทางสังคม)
ธีระชัยเป็นผบ.ออกรูปนี้ไอ้โง่ขาลอย
สองพี่น้องถูกประวิทย์ยึดปืนคืนแล้ว
ผลคงไม่กี่เดือนไอ้โง่ถูกเปลี่ยนตัว
นี่คือแพะตัวที่๑แห่งความผิดพลาด
นำหายนะต่อปทท.สามวันนี้ยุดทำ
เหี้ยมขู่นักปชต.แรงแข็งกร้าวหวัง
กู้หน้าอยู่ยาวแต่ไอ้โง่ก็โง่วันยังค่ำ
ว่าที่มันเสื่อมเพราะนิสัยนี้แหละ
ครั้งกปปส.ที่มันโผล่มาขู่ยิ่งรัก
เป็นระยะนั้นไม่เหมือนกับ15เดือนนี้
มันได้แก้ผ้าตัวเองทุกวันโชว์โง่+
อันตพาลไม่สมตำแหน่งนายกปทท.
และหัวหน้ากองทัพ ได้ดีเพราะประจบ
กระล่อนตามหลังต่อยิ่งรัก_ส้ม_
วันที่22พค.57
ต่อประวิทย(ข้ามหัว)ต่อปรเมศ
ยกมือไหว้แต่ดัดหลังตั้งทหารฝ่าย
ตนข้ามฝ่ายปรเมศ๑กย.ปี57
ดังนั้น เราจะเห็นยุดจะ
เป็นหมาหัวเน่าในไม่ช้าคนอสัตย์
กระล่อน เมื่อหมดปืน ใครก็ทิ้ง
ใครก็ปลีกห่าง จุดตายหากศาลun
เรียกตัวยุดและคณะ5คนไปให้ปากคำ
ที่ศาลun จากคำฟ้องของตุรกี
"ขึ้นต้นด้วยอุยกรูย์ลงท้ายด้วยอุยกรูย์
น่ะ"ไอ้โง่
"มาจากแห่งหนใด
คืนสู่ถิ่นสถานไหน
ยามฝันมิใช่ไม่มี
เวลาตื่นมิใช่ได้ครอบครอง"
หมดยก
วันนี้ปาล์มราคา2.50฿
หากปาล์มราคา5.00฿นอนหลับ
สบายหากราคา4.00฿พออยู่ได้
3.00฿ลมหายใจรวยริน
2.50฿หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี
=รัฐทหารมอบของขวัญด้วย
ไม้จันแด่ชาวใต้เพื่อนแท้มิตรอัน
ประเสริฐ.
อามิตรพุทธ

ข้อเสนอ "ทวงคืนและรื้อฟื้นวันชาติก่อนจะสิ้นชาติ"

เรียน ดร.เพียงดินที่นับถือ
ขอเวลาผมสักนิด เข้าใจว่าท่านคงมีเวลาจำกัดมาก
ด้วยวัยของผม 67 ย่าง 68 ปี งานที่ท่านมอบคงต้องใช้เวลาครับ

แต่ที่เขียนมาวันนี้เพราะอยากเสนอให้พิจารณาในประเด็นที่สำคัญ
ยึดเป็นหลักและปักธงไว้ และท่านคิดว่าดีเป็นประโยชน์กับองค์กร ก็นำไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ท่านอื่นๆ
ที่จะไปร่วมประชุมที่ลาสเวกัส 
        ประเด็นที่เสนอคือ "ทวงคืนและรื้อฟื้นวันชาติก่อนจะสิ้นชาติ"
ทำให้คนในชาติได้รู้ว่า เรามีวันชาติและหายไปเพราะอะไร  และความสำคัญของชาติ
ก็ต้องถือว่าสำคัญที่สุดเหนือสถาบันอื่นใด ก็ขอรบกวนเวลาท่านเท่านี้ก่อนครับ

ขอแสดงความนับถือและศรัทธา
XXXX

"ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญขั้นประชามติ บทพิสูจน์พลังประชาธิปไตย (จอม เพชรประดับ)

"ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญขั้นประชามติ บทพิสูจน์พลังประชาธิปไตย

123 views
Published on Aug 31, 2015

ศาสตราจารย์ พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ว่าจะรับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะนำไปสู่การทำประชา­มติหรือไม่ว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วย และไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะที่มีที่ไม่ชอบธรรมและไม่เป็นประชาธิ­ปไตย และเชื่อว่า สนช.จะคว่่ำ หรือ รับ คงกำลังประเมินว่าอย่างไหนจะได้เปรียบกว่า­กัน ถ้า รับ ก็ต้องมั่นใจว่า จะผ่านขั้นการทำประชามติ แต่หาก ไม่รับ นั่นแสดงว่าประเมินแล้วว่าจะไม่ผ่านในขั้น­ประชามติ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า สนช.จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คสช.และทหาร ก็จะยังคงคุมอำนาจ คุมประเทศต่อไปอย่างน้อย 2-3 ปี และหากทุกอย่างผ่านไปได้ทั้งหมด ไปสู่การเลือกตั้ง อำนาจทหารก็ยังคงอยู่กับการเมืองไทยต่อไปไ­ม่น้อยกว่า 5 ปี ดังนั้น ทางเดียวที่ฝ่ายประชาธิปไตยทำได้คือ การไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในขั้นการทำประชามติ แม้ว่าจะยังทำให้ คสช. สนช.ยังอยู่ในอำนาจต่อไป แต่จะส่งผลกระเทือนอย่างรุนแรงต่อ กองทัพ และ คสช.

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดร.เพียงดิน 2015-08-31 ตอน ตัดเยื่อใยยิ่งลักษณ์-และข้อคิดเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญโจร

ดาวน์โหลดเพื่อการเผยแพร่ข่าวลับกรองแล้ว จากสายลับในกองทัพไทย 31 สิงหาคม 2558

ด่วน..เป็นบุญตาที่ได้เห็นโฆษกทบ. ข่มขู่สื่อที่เผยแพร่ยุทธภัณฑ์ออกภาพทีวีพูล ทั้งที่เป็นรายการแถลงข่าวของ รัฐบาล คสช.เองแท้ๆ ส่วนไอ้โฆษก ทอ.ตัวเบื๊อกนั่งรากงอกจนเป็นพลเอก ยังไม่มีความคิดดีๆออกมาสู่สังคม บอกจะฟ้องทหารอากาศด้วยกันที่ส่งข้อมูลให้ชาวเนตถล่มกลุ่มทหารอากาศเด็กนายขับเครื่อง C 130 พาพวกและครอบครัวไปเที่ยวช้อปปิ้งที่ซานซานฟิสโก จนถูกคนร้ายปล้น ถูกแทงบาดเจ็บ เรื่องถึงได้แดง

                                                  **** พบอีกตัวแล้ว โฆษกทหารโง่หายากในรั้วสีเทาเขต ทอ. เบ่งกล้ามใหญ่คับฟ้า คนวิจารณ์พวกมันถลุงงบของประชาชนเป็นไม่ได้ โชว์กร่างข่มขู่จะฟ้องคนโพสต์ กลุ่มนายทหารอากาศขับ C130 บินไปเที่ยวที่อเมริกา แต่ไอ้โคสกโสโครกมณฑลมันบอกไม่จริงนะ ก็ไหนทางสหรัฐประกาศบอกโต้งๆจะไม่ร่วมทำกิจการอะไรทางการทหารไทย นอกจากกิจกรรมทางด้านสิทธิมนุษยชน แล้วจะมาบอกขนเอาเครื่องไปฝึกบิน หรือฝึกเที่ยวได้ใช่ใหมล่ะ ไม่ผิดกฏสำหรับเด็กนาย บินขนครอบครัวนายพาไปเที่ยวก็ทำกันอยู่เรื่อย มาโกรธชาวบ้านหาหอกอะไร คนส่งข่าวก็เป็นทหารอากาศเหมือนมัน รู้ใส้กันดีเลยไอ้มณฑล คนเขาเชื่อในความล้มเหลวของ ทอ.ที่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนกันดีนัก หลังเกิดเหตุทหารอากาศถูกโจรกระชากกล้อง แต่วิ่งไล่ตามจนถูกยิงบาดเจ็บ ปิดข่าวทำไมถ้าไปฝึกRed Flag จริง คนเขาห่วงใยแท้ๆ แต่มาระเบิดอารมณ์เหมือนโดนจับผิดได้ ออกเตือนพวกส่งต่อข่าวนี้ จะโดนด้วย กลัวจังเลย.

พลอากาศเอกมณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการฝึก Red Flag ร่วมกัน ที่ฐานทัพอากาศ Travis 
,SanFrancisco

การฝึกครั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดส่งเครื่องบินลำเลียง C130 พร้อมกำลังพลไปเข้าร่วมการฝึก

แต่ในช่วงวันหยุด  คือเมื่อ วันที่25สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น  เป็นกำหนดพักการฝึกนักบินที่เข้าร่วมฝึก  กำลังพลจึงใช้วันหยุดช่วงฝึกไปที่ซานฟรานซิสโก  แต่เกิดเหตุถูกคนร้าย 2คน กระชากกล้องถ่ายรูป  จึงได้วิ่งไล่ตาม แต่ถูกคนร้ายยิง จนได้รับบาดเจ็บที่แขน นั้น

ขณะนี้ ทางกองทัพอากาศ ได้ส่งตัวเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ส่วนคนร้ายได้ถูกจับได้ในเวลาต่อมา

แต่ข่าวที่ปรากฏในสังคมออนไลน์ นั้นแจ้งว่า กองทัพอากาศจัดเที่ยวบินไปเที่ยว   ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ก็เอารายละเอียดเที่ยวบินและผู้โดยสารมาเปิดด้วย มีพลเรือนเกาะล้อไปฝึกพ่องอะไรเยอะเต็มไปหมด เผลอๆคนโดนแทงเป็นพลเรือนครอบครัวทหารอากาศเอง บอกว่าเป็นการไปฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกา แต่หน้าตาผู้โดยสารเหมือนไปฝึกช้อปปิ้ง

มณฑลไม่ต้องขู่ มีหลายวิธีที่จะรู้ว่า ทหารโฆษกตอแหล มันกลายเป็นโรครักษากองทัพไว้ยาก "ถ้ายังคิดว่ามันใหญ่ เรื่องของกองทัพอากาศตรวจสอบไม่ได้ ไม่จริงเสมอไป กองทัพอากาศมีคนดีมากมาย ไม่ใช่แต่พวกเห็บเกาะอำนาจเถื่อนแบบพวกทำลายกองทัพอากาศกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านนั้น
//ขอถามสหรัฐด้วยเลยไหนบอกไม่ร่วมกิจกรรมทางการทหารไทยแล้วเชิญคนพวกนี้ไปฝึกร่วมทำไม ดูไอ้โฆษกทอ.ซิมันกร่างแค่ไหน ในเมื่อประชาชนเขาเชื่อว่าสหรัฐไม่น่าจะเชิญ  คนสงสัยมันไม่ได้เลยหรือไงครับ?

Sunday, August 30, 2015

"อยากขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตเลยจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทนลำบาก"ปัทมา มูลนิล ... คุณยังจำผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม?

"อยากขอให้ศาลตัดสินประหารชีวิตเลยจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทนลำบาก"ปัทมา มูลนิล ... คุณยังจำผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม?

ปัทมามูลนิลซึ่งถูกจับในขณะอายุเพียง 23 ปี เธอเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวแม่ค้าขายอาหารตามสั่งและกำลังเรียนกศน.ในระดับมัธยมต้น
ปัทมาเคยร่วมอุดมการณ์กับกลุ่ม'คนเสื้อเหลือง' และติดตามข่าวสารผ่านช่องเอเอสทีวีมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการยุบพรรคและเลือกตั้งใหม่เธอเริ่มตั้งคำถามจากนั้นเธอจึงติดจานดาวเทียมที่มี 'ช่องเสื้อแดง'ก่อนที่ความคิดจะค่อยๆ เปลี่ยนไป
ก่อนถูกจับแม่ของเธอได้โทรไปบอกว่ามีหมายจับมาให้ไปมอบตัวเธอบอกกับแม่ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอไม่ได้เผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เธอเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรแม่ก็บอกว่า"ถ้าไม่ได้ทำอะไรลูกก็กลับมามอบตัวสู้คดีซะลูกให้โทรมาบอกอาให้อาพาไปมอบตัว"

แต่ในที่สุดเธอก็ถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันที่ 24พฤษภาคม2553ที่สถานีขนส่งจ.สุรินทร์โดยเธอถูกล็อกตัวใส่กุญแจมือโดยถูกจับกดคอลงกับพื้นท่ามกลางสาธารณชนพร้อมทั้งมีปืนจ่อหัวและจับคอเสื้อลากขึ้นรถไปยังสภ.เมืองสุรินทร์เพื่อนที่ไปด้วยก็ร้องไห้และถูกบังคับให้เธอรับสารภาพเสีย จะได้ปล่อยเพื่อนไป และขู่จะยัดยาบ้าให้อีกหลายเม็ดและให้เซ็นรับสารภาพแต่โดยดีว่าเผาศาลากลางเซ็นแล้วก็จะปล่อยตัวเพื่อนไปสุดท้ายเธอจึงยอมเซ็นตำรวจนำตัวเธอกลับมาถึงอุบลราชธานีตอนเที่ยงคืนและได้เอารูปภาพประมาณ 400 ภาพในวันเกิดเหตุมาให้ดูและถามว่ารู้จักใครบ้างให้รีบบอกมาเธอบอกว่า ไม่รู้จักตำรวจก็ตบหัวเธอทุกครั้งที่ถามจนเกือบตี 3กว่าก็พาเธอลงมาขังไว้ใต้ถุนสถานีตำรวจโดยตั้งข้อหาหนักให้เธอ คือ 
1)ร่วมกันวางเพลิงเผาศาลากลาง
2)ร่วมกันประทุษร้ายทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธ ไม้, อิฐ, หิน, หนังสะติ๊ก 
3) ชุมนุมกันเกิน 10 คน เพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

ตำรวจบอกว่าให้รับไปเถอะแล้วไปแก้ข้อกล่าวหาเอาที่ศาลจากนั้นก็ส่งตัวเธอไปแถลงข่าวโดยตำรวจบอกว่าให้นั่งก้มหน้าลงอย่าพูดอะไรเป็นอันขาดและมีตำรวจพูดแทนว่าได้ทำการจับกุมคนเผาศาลากลางจังหวัดได้อีกแล้ว1คนคือนางสาวปัทมา มูลนิล คนนี้
ทั้งๆที่เธอบอกว่าหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ใช้คือภาพถ่ายของเธอในที่เกิดเหตุ ซึ่งหากเธอทำจริงเธอคงไม่เปิดเผยใบหน้าและไปยืนอยู่นานสองนานให้ถ่ายรูปแต่ในที่สุดเธอถูกคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตและลดโทษให้เหลือจำคุก33ปี4เดือน

ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของบันทึกการให้ถ้อยคำของเธอต่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"อยากกลับบ้านแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมต้องทำกับเราขนาดนี้ด้วยแล้วทำไมตำรวจต้องเอาเด็กผู้หญิงอายุแค่16ปีมาข่มขู่เราด้วยทำถึงขนาดตบหน้าเขาเพียงเพราะอยากได้ตัวเราอยากให้เรารับสารภาพถึงขนาดจะยัดข้อหาเขาตำรวจหัวใจเขาทำด้วยอะไรยังเป็นคนอยู่เหรอแล้วทำไมจะต้องบอกเพื่อนเราพี่น้องเราด้วยว่าเราซัดทอดคนอื่นต้องการอะไรอยากได้อะไรเอาเราไปแถลงข่าวเราแค่มาเรียกร้องประชาธิปไตยทำไมต้องทำเหมือนเราเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายขายยาบ้าระดับชาติด้วย

พอเข้ามาอยู่ในเรือนจำทุกคนที่นี่เกือบทั้งหมดก็เป็นมิตรดีแต่จะมีบางคนที่คอยหาเรื่องสงสารคนที่บ้านพ่อแม่พี่ทุกคนก็ลำบากอยู่ข้างนอกเราก็หาเช้ากินค่ำกันแต่เรามาอยู่ในนี้ทุกคนก็พลอยลำบากไปด้วย เงินก็ไม่มี..
[8/30/15, 5:50:12 PM] jeedjobjoy: ในขณะที่ชนชั้นปกครองกำลังเสวยสุขจากการ "เกี้ยเซี้ยะ" บนความทุกข์ของเหยื่อของความขัดแย้งและกำลังถกกันอย่างเอาเป็นเอาตายหลังจากที่ "ติดกับ" กับคำว่า "การปรองดอง" ที่หาคำนิยามที่ชัดเจนไม่ได้จนบานปลายเป็นความขัดแย้งใหม่แต่ปัทมาต้องตกนรกทั้งเป็นในสถานะ"เชลยศึก"ที่ถูกลืมจากคู่สงครามผมไม่รู้ว่าหัวจิตหัวใจของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทั้งสองขั้วหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในกระบวนการยุติธรรมทำด้วยอะไร อย่าลืมนะครับว่าถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นปัทมาอยู่ไม่ได้แล้วก็อย่าหวังว่าคนตัวใหญ่ๆทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขเลยครับ ที่มา http://www.prachatai.com/journal/2012/04/40109

คดีก่อการร้ายราชประงค์ จากมุมมองนักกฎหมายต่างประเทศ

ขณะนี้ประเทศไทยของเรา กำลังเผชิญกับ "สงครามการก่อการร้าย" ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก "อวิชา" หรือ Ignorance ที่ครอบคลุมจิตใจ กลุ่มคนที่ใช้อำนาจการปกครองประเทศนี้ โดยมิชอบ แล้วทรนงตนคิดว่า "กูรู้แล้ว" "กูฉลาดที่สุดในประเทศนี้" ผลเป็นไง? ครับ นี่แค่บททดสอบนะ ครับ

ผมขอให้พี่น้องประชาชน ช่วยกันศึกษา กรณีตัวอย่างจาก "คดีระเบิดราชประสงค์" ให้ดีๆ อย่างลึกซึ้ง ผมมีความเห็นในกรณีนี้ ดังต่อไปนี้:


๑. ผมเอาคดี Abu Eain v. Wilkes มาลงแค่คดีเดียว สร้างผลกว้างไกล ลบล้างความคิดเดิมๆ หมดเลยหรือ? ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๒.แต่ไม่อยากจะบอกว่า การจับกุมคนร้ายนั้น ต้องมีพยานหลักฐาน ที่แม่นมั่น ไม่ใช่ใช้ "มโน 70%" และ พยายามสร้างพยานหลักฐานอีก 30%" เพื่อเชื่อมโยง นะครับ


๓. ถ้าเป็นคนร้าย ที่ทำระเบิดจริง ต้องรู้สัญชาติ ที่แท้จริงของเขาให้ได้ ส่วนใหญ่ จะมาจาก West Bank และ ต้องสังกัดองค์กร อัลฟาต้า (Al Fatha) ส่วนหนึ่งของ PLO เดิม และ


๔. คนพวกนี้ หากประกอบระเบิด และ ตั้งเวลาเอาไว้แล้ว แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระเบิด จากสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศต่างๆในยุโรป ก็ไม่สามารถแก้ไขเวลา ไม่ให้เกิดการระเบิด

๕. คนพวกนี้ส่วนใหญ่มาจาก Jordan มีความชำนาญอยู่ในสายเลือด หรือ จะพูดได้ว่า มี Gift from God ในเรื่องระเบิดเวลา


๖. ต้องถามคณะ คสช. เป็นคำถามปฐมฤกษ์ว่า รู้จักกับคำว่า "Muslim หรือ Islam เพียงใด?"

๗. คำๆเดียวนี้ รัฐ Israel หรือ ชาว Israeli ต้องใช้เวลาศึกษา Ideology ของถ้อยคำนี้ ร่วมสิบปี ในขณะเกิดสงครามระหว่างยิว รบ อาหรับ

๘. ไม่ว่าในสงครามหกวัน หรือสงครามโยมคลิปปอร์

๙. อีกหนึ่งคำ ที่คนไทยต้องเรียนรู้ ให้ลึกซึ้ง ตีความให้ออก คือ คำว่า "Brotherhood"

๑๐. ถ้า clue สองคำ ที่ให้ไปนี้ ศึกษากันเพียงผิวเผิน ผมว่า ประเทศไทย จะโดน อีกหลายสิบลูก เลย ผมขอชี้ และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า.

Saturday, August 29, 2015

ข่าวกอท.เสรีไทย:30สค.58

ข่าวกอท.เสรีไทย:30สค.58
●เศรษฐกิจทรุดต่อเนื่อง,การเมืองก็ไม่มีใครเชื่อคสช.
1.พรรคเพื่อไทยเดินหน้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโจร

2.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโคราชทะยอยปิด...หลังจากซัมซุงปลดคนงานเพื่อจะปิดโรงงานต่อมาเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เตรียมปิดเพราะฤทธิ์คว่ำบาตรจากสหภาพยุโรปและแข่งขันสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ทำให้บริษัทเฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่จากสวีเดนเลิกสั่งซื้อวอนรัฐช่วยเงินทุนหมุนเวียน 

3.ราคาน้ำตาลโลกตกทำให้ส่งออกน้ำตาลไทยเดี้ยงชาวไร่อ้อยเดือดร้อน

4.ส่งออกไทยยังโคม่าเดือนก.ค.ติดลบช3.56%,7เดือนติดลบ4.66%

5.เผด็จการศาลไทยตั้งใจ'เอียงแล้วเอียงอีก'
หมิ่นนายกฯเหมือนกันศาลฟันเอาเข้าคุกทันทีเพราะเป็นสส.เพื่อไทยแต่เมื่อจำเลยเป็นปชป.หมิ่นนายกฯหญิงเรื่องว.5ที่โรงแรมFour Seasonผิดแต่ไม่ติดคุก
จากพร้อมพงศ์โฆษกพรรคและสส.เกียรติ์อุดม,รอบนี้เป็นจตุพรหมิ่นอภิสิทธิ์ศาลสั่งให้เข้าคุก2ปีไม่รอลงอาญา

“จาก “อวยไส้แตก” ถึง “หมาหัวเน่า” จุดจบ “วันชัย สอนศิริ”?”


​รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.10 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" พาท่านผู้ชมเจาะลึกประเด็นร้อน "จาก "อวยไส้แตก" ถึง "หมาหัวเน่า" จุดจบ "วันชัย สอนศิริ"?" รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ

ปล้นชาติ หมกเม็ด คสช.​จะทำสัญญากับบริษัทจีนสร้างทางรถไฟต้นเดือนกย.นี้

รัฐบาล มียังงี้ด้วยเหรอ..หมกเม็ด จะทำสัญญากับบริษัทจีนสร้างทางรถไฟต้นเดือนกย.นี้...เป็น ที่อึกทึกครึกโครม แก่ชาวโลก เมื่อตอนเช้า 28 ส.ค.2558 ตามเวลาไทย

ผม ขอให้ความเห็นของ ผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้:

๑. การ หรือนิติกรรม นี้ ต้องตกเป็นโมฆะทั้งหมด เพราะ นิติกรรมนี้ ไปขัด หรือ แย้ง กับ Convention against Transnational Organized Crime, 2000 มีผลบังคับทั่วไปในเดือน Sept. 2003 ประเทศไทยให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หรือ ปีค.ศ.๒๐๑๓ ไปโดยสมบูรณ์แล้ว

๒. คณะ คสช. หรือไม่ว่า รัฐบาล [เถื่อน] ไม่ว่าชุดใด นับแต่มี คสช. เป็นต้นมา มิใช่รัฐบาล แต่ เป็น Junta คณะบุคคล ที่จับยึดเอาอำนาจรัฐ ไปใช้โดยมิชอบ และ มีคุณลักษณะที่เป็น Transnational Organized Criminals ตาม Convention against Transnational Organized Crime, 2000 ให้ศึกษาดูวิเคราะห์ศัพท์ในบทบัญญัติที่ ๑ และบทบัญญัติที่ ๒ ของสนธิสัญญาฉบับนี้ให้ดีๆ

๓. เมื่อจะดื้อด้านทำกันต่อไป ประชาชนคนไทย ในฐานะ ที่เป็นผู้เสียหาย ตามคำพิพากษาของศาลนานาชาติ (ศาลอุทธรณ์เขตที่ ๒ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็น the Supreme Court) ในคดีที่ชื่อว่า Tel - Oren, 1982 ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ต้องประกาศเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในระหว่างประเทศ และ ทุกๆประเทศใน EU และ ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่เจริญแล้ว ต่างยอมรับในการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐฯ และศาลอุทธรณ์เขตที่ ๒ ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าว

๔. ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และทั่วโลก จึงเป็นผู้เสียหาย ตามกฏหมายระหว่างประเทศ ที่จะขอให้ องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

๔.๑ ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้องค์การสหประชาชาติ และ นานาชาติ ดำเนินการสอบสวนกับ Junta (คณะ คสช.) ตามสนธิสัญญาฉบับข้างต้น เพื่อทำการเจรจา ขจัดปัญหาให้ลุล่วงไป โดยคณะเจรจา ที่ตั้งมาโดยองค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ภายในเวลาหกเดือน

๔.๒ หากการเจรจาในระหว่าง Junta (คณะ คสช. และรัฐบาล [เถื่อน]) ไม่ได้ผล ขอให้องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ตั้งอนุญาโตตุลาการมาชี้ขาดในปัญหาข้อขัดแย้งนี้ ให้เสร็จสิ้นไปในหกเดือน

๔.๓ หากเมื่อ มีการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ที่ตั้งมาตาม ขัอ ๔.๒ ภายในหกเดือน ไม่ได้ผล องค์การสหประชาชาติ และนานาชาติ ย่อมมีสิทธินำคำบังคับของอนูญาโตตุลาการระหว่างประเทศชุดนี้ ไปสู่การดำเนินการฟ้องร้อง Junta (คณะ คสช. และรัฐบาล [เถื่อน] ทุกตัวคน) เป็นจำเลยในศาลโลก หรือ ICJ, the International Court of Justice ภายในเวลาหกเดือน

ทั้งนี้การบังคับตามสนธิสัญญาฉบับที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาฉบับนี้แล้ว และ

๕. เมื่อได้ดำเนินการมาอย่างครบถ้วน ตามสนธิสัญญาฉบับ ที่กล่าวนี้แล้ว ย่อมไม่ห้ามศาลโลก หรือ ICJ, the International Court of Justice ในฐานะองค์กรชำนัญการของสหประชาชาติ


๖. ที่จะดำเนินการ Refer Case นี้ที่มีผลในทางแพ่ง เข้าสู่ ศาลอาญาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ ศาลใด ศาลหนึ่งในห้าศาล ที่ได้ตั้ง และ ได้ให้อำนาจ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาไว้แล้ว และ มีอำนาจเต็มเปี่ยม โดยสมบูรณ์ ที่จะพิจารณา และ พิพากษาคดีอาญาระหว่างประเทศ ตามสนธิสัญญาฉบับนี้ และ Convention against Corruption, 2003 และ สนธิสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Security Council Resolutions ที่ 827 (1993) และ Resolutions อื่นๆ ที่ออกตามความ หรือล้อกับ Resolutions ที่กล่าวถึงนี้

๗. พี่น้องประชาชนคนไทย ในเมืองไทย และ ที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมด โปรดเตรียมตัว เตรียมใจ ลงมือปฏิบัติการ ตามกฏหมาย โดยวิถีแห่งสันติธรรม ได้เลย เพราะงานเข้าแล้ว โปรดจัดให้หนัก มิฉะนั้น คนพวกนี้ ก็ไม่รู้ว่า ในระหว่างปืน หรือ ปากกา อย่างไหน? มีอิทธิพลสูงกว่ากัน

เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.

Friday, August 28, 2015

จากอดิศร เพียงเกษ ถึง วิษณุ เครืองาม!

ผมเป็นนักศึกษากฎหมายที่ธรรมศาสตร์ เป็นรุ่นน้องของ ดร.วิษณุ เครืองาม(นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)) ดร. วิษณุ เป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาก ท่านจะเป็นติวเตอร์ให้แก่เพื่อนๆทุกๆวิชา ทุกชั้นปีที่ร่ำเรียนกันอยู่ นักศึกษาคนใดเตรียมตัวไม่พร้อมจะสอบในวิชาใด มาฟังดร.วิษณุ ติวให้ในห้องเลคเชอร์ใหญ่ มักจะสอบวิชานั้นผ่านไม่ยากนัก
ผมแอบชื่นชมยินดีกับความเก่งกาจของท่าน บางครั้งแอบเข้าไปฟัง โดยที่ยังไม่ได้เรียนวิชานั้นๆ เพราะกิตติศัพท์ความเก่งของ ดร.วิษณุ นั่นเอง
ท่านร่ำเรียนที่อเมริกาได้ทุนจากจุฬาฯจนจบปริญญาเอก มาสอนหนังสือใช้ทุนที่จุฬาฯ ไม่ไปเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการ
ตอนทำงาน ท่านยังเป็นมือกฎหมายที่เชี่ยวชาญในหลายๆองค์กร เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนผมเป็น สส. และเป็นรัฐมนตรีสี่ครั้งในสามรัฐบาล(ชวน- พลเอกชวลิต- ทักษิณ)
ผมเจอหน้าท่านผมเรียกอาจารย์ทุกคำทุกครั้ง เพราะผมแอบไปเป็นลูกศิษย์"ลักจำ"ของท่านดังกล่าว
ตอนปลายๆรัฐบาล"ท่านทักษิณ" ผมเริ่มเห็นอาการแปลกของ ดร.วิษณุ ท่านลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ดร. บวรศักดิ์ ก็ลาออกจาก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไปเรียนต่างประเทศถือว่า ได้ใช้เงินภาษีอากรของราษฎรไทย ส่งเรียนจนจบ
ไปเรียนที่ประเทศที่เขาต้องการ อิสรภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ เช่นอเมริกา ดร. วิษณุ ย่อมจะเข้าใจคำว่า"เสรีภาพ""อิสรภาพ""ภราดรภาพ"ในความหมายที่เป็นสากลได้ดีและเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย
ไม่ทราบว่า ดร.วิษณุ คนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี ของพวกรัฐประหารนี้ เป็นคนๆเดียวกับดร. วิษณุ ในอดีต ที่ผมรู้จักหรือไม่
ข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่า ดร.วิษณุ ออกมาแถลงในเชิงห้ามปราม จะข่มขู่หรือไม่ ผมไม่ได้ดู
ว่า ถ้าใครใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่า จะเป็น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินเตอร์เน็ทฯลฯ ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านร่างรัฐธรรมฉบับดร.บวรศักดิ์(ลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้ชิดของท่าน) จะผิดหรือขัดต่อคำสั่ง คสช.(ที่แอบอ้างว่าเป็นกฎหมาย)
ผมเอาไม้มาแคะหู อ่านแล้วอ่านอีก ... เห้ย..ดร.วิษณุ. ไปไกลขนาดนั้นเหรอ
แถลงแทนพลเอกประยุทธ์ เลยเชียวหรือ
ผมไม่เชื่อว่า ดร.วิษณุ จะเชื่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ วิจารณ์ไม่ได้ ออกความเห็นต่างไม่ได้
VOLTAIR(1694-1778/นักปรัชญา นักคิดนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส แห่งศตวรรษที่ 18) เขียนไว้ว่า....
" I disapprove of what you say,but I will defend to the death your right to say it.
I detest what you write,but I would give my life to make it possible for you to continue to write."
...แปลเป็นไทยได้ความว่า...
"ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับคำพูดของท่าน แต่ข้าพเจ้าจะปกป้องสิทธิในการพูดของท่าน จนชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่"
"ข้าพเจ้าเกลียดชังสิ่งที่ท่านเขียน แต่ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเสรีภาพที่ท่านควรจะได้เขียนต่อไป"

อย่าปิดหู ปิดตา ปิดทวารของผู้อื่นเลย ให้เขาได้พูดเถอะ พวกท่าน(คสช.และบริวาร ทุกสาขา)ได้พูดมามากแล้ว
ปล่อยประชาชนพูดบ้างเถอะ เขาไม่กลัวท่านขู่หรอก 
เอาวิษณุที่ธรรมศาสตร์ คืนมา
เอาวิษณุรัฐประหาร คืนไป...

จาก รศ. พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ
28 สิงหาคม 2558

นายทหารอากาศไทย ท่องซานฟราน ถูกปล้น (ข่าวนี้ ยังไม่เผยแพร่ในไทย)

มีพี่น้องพบข่าวแล้วส่งมาให้ดูครับ 

ข่าวคนไทยถูกฆ่าตายบนถนนสุดหรู ถูกแทงตายที่CA  เมืองซานฟานซิสโก สหรัฐ เหยื่อถูกลูกปืนเป็นทหารอากาศที่ใช้งบขอ ผบ.ทอ. อ้างจะไปดูงาน แต่ๆไปเดินเที่ยวจนถูกฆ่าตายบนถนนแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง ถนนลอมบาร์ดสถานที่สุดฮิตของซานฟานได้อย่างไร ดูงานทางด้านใดกันแน่ พอมีเรื่อง เจอโจรปล้น คนไทยคิดจะต่อสู้เลยถูกเป่าดับ เรื่องขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเมกา แต่รัฐบาลทหารขอให้ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนเลย อ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษที่ http://www.nbcbayarea.com/news/local/SFPD-Chase-Shooting-Suspect-Over-Bay-Bridge-to-Emeryville-322873461.html

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมาร่วมนำการปฏิวัติ

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 29 ส.ค. 2558 ตอน ทำไมต้องให้ประชาชนลุกมาร่วมนำการปฏิวัติ


เปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู” (เครดิต จอม เพชรประดับ)Published on Aug 28, 2015

นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมาลายูปาตานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เพื่อเปิดโลกวัฒนธรรมาลายูปาตานีกับธรรมชา­ติอันเอกอุดมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหวาดกลัว และวิตกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยว่า มาลายูปาตานี เป็นแหล่งวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณ์เพราะผสม­ผสานด้วยวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งจากในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพราะอาณาจักรปาตานีเดิมเป็นเมืองท่าที่สำ­คัญในภูมิภาคนี้เมื่อ 700 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ค­นในพื้นที่เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่งเสริม และสานต่อวัฒนธรรมมาลายูกันเพิ่มขึ้น แต่คนภายนอกต่างหากที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส­กับความงดงามทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูมุสลิม เรื่องราวนี้..จะเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเท­ศและคนทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสความงดงามของ­วัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความเป็นมาลายูในสามจังหวั­ดชายแดนใต้อย่างปลอดภัย

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 28 ส.ค. 2558 บทบาทหลากหลายของขบวนประชาชน

ทางออกประเทศไทย อ.ชูพงศ์ 28 ส.ค. 2558 บทบาทหลากหลายของขบวนประชาชน http://youtu.be/LYFphFSs6R4

ดาวน์โหลด mp3 เพื่อการเผยแพร่ http://www.mediafire.com/listen/rjdoik8ex5fijio/Chupongusa-2015-8-28.mp3 

สังคมชั้นสูงกับการเอาเปรียบสังคมรากหญ้า

สังคมชั้นสูงกับการเอาเปรียบสังคมรากหญ้า
เครดิต จากกลุ่มสไกป์...

สถานการณ์ล่าสุด 

ความ จริงอย่างหนึ่งคือใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมานานพอควร มักจะพบว่า เมืองไทยมีสภาพสังคมที่อำนาจที่ลึกลับคือคำตอบของหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช่ความถูกต้องเป็นธรรมตามระบบที่ควรเป็นอย่างในนานาประเทศ และเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับ ได้แต่บ่นด่าคนโน้นคนนี้ว่าทำให้เราลำบาก นักการเมืองจะโดนก่อนด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชั่น ใช้อำนาจอิทธิพล อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เป็นทุรกรรมแทบทุกประเภท ตามมาด้วยข้าราชการ พ่อค้าหน้าเลือด อาชญากรต่าง ๆ สิ่งที่เราไม่เคยนึกก็คือ องคาพยพแห่งอำนาจอิทธิพลนั้นมันมีเครือข่ายที่ประสานซึ่งกันและกัน เพราะสังคมมักยอมให้กับอำนาจบางอย่างมากกว่าที่กำหนดไว้ตามกติกา คนอื่นที่รองลงมาก็เลยจะมักใช้วิธีอำนาจมืดโดยไม่สนใจกติกาตามไปด้วย ความจริงก็คือคนพวกนี้จะใช้อำนาจโดยประสานเครือข่ายกับ "เส้นใหญ่" ขึ้นไปตามลำดับขั้น ปัญหาก็คือใครคือเส้นที่ใหญ่สุดและเส้นนั้นอุปถัมภ์คนที่เราบ่นด่าอยู่หรือ เปล่า ถ้าสาวลงไปให้ถึงต้นตอของปัญหากันจริง เราจะพบว่าเครือข่ายอำนาจนิยมนั้นมาจากระบบที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อโอกาสให้ กับคนจำนวนไม่มากนักมีอำนาจ ไม่ใช่เอื้อให้กับมหาชนส่วนใหญ่ นานวันเข้าคนในสังคมก็จะยึดถือว่า การใช้อำนาจนอกระบอบเป็นเรื่องปกติสำหรับสังคมนี้ เมื่อตำรวจรีดไถ เขาจะอ้างว่านายสั่ง และนายของเขาก็จะบอกว่านายที่ใหญ่กว่าสั่งมาอีกที ต่อกันเรื่อย ๆ ไปเป็นลำดับชั้น แต่ไม่มีใครสาวไปให้ถึงสุดสายป่าน และทำให้เรายอมรับว่าสังคมที่มีอำนาจนอกระบบเป็นสภาพปกติอันน่าอับอายของ บ้านเมืองนี้ ไม่ชอบแต่ก็ต้องทนกับมัน
  
เรา เสียเวลากันมาหลายสิบปีกับการยอมรับอำนาจนอกระบบ ซึ่งพร้อมที่จะหักหลังคนรับใช้ทันทีที่ผู้นั้นเพลี่ยงพล้ำ เพื่อธำรงรักษาสถานะของชนชั้นตนเอาไว้ให้เนิ่นนานที่สุด มีคนหลายคนได้รับบทเรียนจากการกระทำเหล่านั้น และอยู่ในสภาพน้ำท่วมปาก พูดไม่ออกบอกไม่ถูก เกรงใจเพราะรู้ว่าแบกอัพคือมหาประชาชนอันไพศาลที่ถูกการโฆษณาชวนเชื่อแบบ ถล่มรุนแรงด้วยการบังคับให้รับชมรับฟังทุกสื่อ ด้วยสารพัดงานสร้างสรรค์ และกลยุทธการสื่อสาร รู้สึกว่าเรามีความสุขเหลือเกินในสังคมนี้ จนทำให้ลืมไปว่าชีวิตประจำวันที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไร ปากกัดตีนถีบเพียงไหนเพื่อจะเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ เคร่งเครียดว่าตนเองและครอบครัวจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมวันนี้พรุ่งนี้ กันอย่างไรดี ไม่เคยรู้ว่าความจริงถูกกดขี่บีฑาจากธุรกิจสารพัดที่มองลึกลงไปแล้วใครที่มี ส่วนเป็นเจ้าของ เราทนกันมานานเพราะเราเกรงใจไม่กล้าเอ่ยปาก ยอมรับ เจียมตัว เพราะไม่ได้ใหญ่โตโอฬารด้วยชาติกำเนิดและทรัพย์ศฤงคาร ต้องยอมให้เขาเพราะยอมรับว่านั่นคือผู้ทรงอำนาจ หลงใหลได้ปลื้มไปกับการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่บอกเราว่าชีวิตของเรากำลัง มีความสุขเพียบพร้อมจากโชคลาภที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้ โดยลืมไปว่าความจริงแล้ว เรามีความสุขในชีวิตกันได้บ้างนั้นก็เพราะเราช่วยตัวเอง ทำกันเองต่างหาก แล้วปลอบใจตัวเองไปตามหลักการของศาสนาบางศาสนาที่บอกว่า "พระเจ้าจะช่วยผู้ที่รู้จักช่วยตัวเอง" 

ปัญหา ก็คือเราช่วยตัวเองได้จริงหรือ ในเมื่อเขาไม่ให้โอกาส..

Wednesday, August 26, 2015

ภูมิพล...ความรู้สึกคุณแม่ของศศิวิมล หลังศาลทหารพิพากษาจำคุก 28 ปี

ความรู้สึกคุณแม่ของศศิวิมล หลังศาลทหารพิพากษาจำคุก 28 ปีDownload

คำพูดประยุทธ์ “คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558

คำพูดประยุทธ์ "คืนความสุขให้คนในชาติ" วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558
       
       สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผมได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ บูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ มณฑลพิธีอุทยานราชภักดิ์ ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางอุทยานฯ ก็ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่ง สยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
       
       อุทยานฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ของกองทัพบกจำนวน 222 ไร่เศษ มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ สร้างในพระอิริยาบถทรงยืน ความสูงประมาณ 13.9 เมตร หรือ 7.9 เท่าของคนจริง หล่อด้วยเนื้อสำริดนอก ประดิษฐานบนแท่นบนลานอเนกประสงค์ประมาณ 90,000 ตารางเมตร ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หลังจากนี้แล้วจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมฟรีได้ทุกวัน สวยงาม น่าภาคภูมิใจ ผมขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องหาโอกาสไปเยือน ไปพักผ่อน พาลูกหลานไปศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติเรานะครับ
       
       พ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน สามัคคีกัน เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น เราได้ผ่านห้วงเวลาแห่งความเลวร้ายมาด้วยกัน เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม เป็นการกระทำของผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ไร้คุณธรรม ที่ต้องการสร้างความหวาดกลัว ทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชน และภาพลักษณ์ของประเทศของเรา บ้านของเรา ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย รัฐบาลยืนยันจะเร่งดำเนินการสืบสวน หาตัวผู้กระทำความผิด และขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว ในปัจจุบันนั้นมีความคืบหน้าไปมากนะครับ ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่น และตั้งอยู่ในความมีสติ
       
       ช่วงนี้หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นข้อความต่าง ๆ ที่แสดงความเห็นห่วง เป็นกำลังใจ หรือแสดงพลังของคนไทย รวมถึงข้อความแคมเปญของรัฐบาล our home our country together stronger หรือเราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือประเทศของเรา บ้านของเรา ในสื่อต่าง ๆ นะครับ ทุกข้อความมีวัตถุประสงค์ที่ดี ใครอยากใช้ อันไหนก็ใช้ ไม่อยากให้ยกมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะขัดแย้งกันอีกนะครับ เพราะจากนี้ไปเราต้องสามัคคีกัน จับมือกันเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้า ความสามัคคีของคนไทยจะทำให้ประเทศของเราแข็งแกร่ง บ้านของเราแข็งแรง สามารถเติบโตและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้ ใช้ได้ตลอดไปนะครับ ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ ต่อไปเราคงต้องร่วมใจกันมากกว่าเดิม ช่วยเหลือกันทุกเรื่อง สามัคคีกันไว้ เราต้องสร้างประเทศด้วยมือของเราเอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดี คนมีน้ำใจ มีคุณธรรมมากกว่าคนไม่ดี เราต้องช่วยกันเอาความดีชนะความไม่ดีให้ได้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมอยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ใช้วิจารณญาณในการส่งต่อ ข่าวสารข้อมูล รูปภาพผ่านโซเชียลมีเดียนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพความเสียหายสถานที่เกิดเหตุ รวมทั้งภาพผู้ได้รับบาดเจ็บ สูญเสีย เพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแล้ว ยังเป็นการไม่ให้เกียรติ หรือซ้ำเติบกับคนเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการขยายความรุนแรงขึ้นไปอีก
       
       อีกประการหนึ่ง คือ ไม่ว่าจะเกิดเหตุรุนแรงใด ๆ เจ้าหน้าที่จำเป็นจะเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ให้ได้ กันประชาชน สื่อ ออกจากพื้นที่เกิดเหตุ ไปยังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย การเก็บวัตถุหลักฐานเพื่อนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
       
       ทั้งนี้ สิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือการช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สิ่งที่ดีงามของประเทศเรา เพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันเอง และสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจกับต่างประเทศ หยุดเลิกเผยแพร่ข่าวที่ทำให้เกิดความสับสน ตื่นตระหนก และการสร้างความแตกแยกในจิตใจของคนไทยด้วยกัน หลายท่านคงทราบแล้วว่า เรื่องที่สำนักข่าวเยอรมันแห่งหนึ่งได้เสนอข่าวเหตุระเบิดครั้งนี้ในเชิง สร้างสรรค์ ได้พูดถึงการแสดงถึงความมีน้ำใจของคนไทย ว่า ทันทีหลังจากเกิดการระเบิด ก็มีคนไทยแถวนั้นวิ่งไปช่วยคนเจ็บทันที ขณะเดียวกันก็มีคนไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการประกาศหาล่ามภาษาจีน สำหรับสื่อสารแก่ผู้บาดเจ็บ ก็มีจิตอาสามาช่วยเป็นจำนวนมาก ส่วนวินมอเตอร์ไซค์แถวสี่แยกราชประสงค์เองก็เสนอรับ - ส่ง ผู้โดยสารฟรี นับเป็นเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติที่น่าภูมิใจถึงน้ำใจของคนไทยที่รัก สามัคคี และมีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยังมีอีกหลายอย่างที่อาจจะพูดไม่หมด มีมากมายที่พี่น้องทุกคน ประชาชนทุกคน สามารถทำได้
       
       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความสามัคคีของคนไทย ที่ต้องการเห็นความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนมาสู่บ้านเกิดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวต่อนักท่องเที่ยว ทำให้เขากลับไปบอกคนที่ประเทศเขาว่า ประเทศไทยนั้นน่าไปเที่ยว คนไทยน้ำใจดี มีน้ำใจที่เอื้ออาทร เหมือนกับที่นายโทนี แอ็บบอตต์ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กล่าวในที่ประชุมรัฐสภา เชิญชวนให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยต่อไป อย่ายอมจำนนต่อผู้ใช้ความรุนแรง เนื่องจากผู้ที่วางระเบิดตามเมืองต่าง ๆ ที่มีผู้คนจำนวนมาก ทำเพื่อสร้างความหวาดกลัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้
       
       ดังนั้น ประชาชนไม่ควรตกใจกลัวจนเกินไป หรือยอมถูกข่มขู่ด้วยการกระทำเช่นนั้น เราสามารถจะดำเนินชีวิตตามปกติ โดยเพิ่มความระมัดระวัง มีความช่างสังเกตมากขึ้น ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิ่งที่ผิดปกติ ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพยายามไม่เป็นที่เรียกว่า สังคมก้มหน้า คือ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดีกว่า เฝ้าระวังภัยสังคม ไม่ใช่ไม่สนใจ ก้มมองมือถือตลอดเวลา เห็นอะไรผิดปกติ สิ่งของที่ไม่มีเจ้าของวางทิ้งไว้ หรือคนที่ดูมีพิรุธ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบเอง
       
       ด้านการช่วยเหลือเยียวยาและการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตชาวไทย กรุงเทพมหานครจะเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งคำร้อง โดยจะประสานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเหยื่อชาวไทยตามสิทธิกฎหมายกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1111 สำหรับชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะให้การดูแลด้วยเงินจากกองทุนประกันภัยนักท่องเที่ยว ที่รัฐบาล หรือ คสช. จัดตั้งขึ้นมา 200 ล้านบาทนะครับ
       
       ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ติดต่อไปยังสถานทูตต่างๆ หรืออาจจะสามารถติดต่อได้โดยตรง สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1155 นะครับ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โดยพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิ์ได้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญดอกไม้พระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย สำหรับผู้เสียชีวิตชาวไทยได้ทรงพระราชทานค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีศพรายละ 9 หมื่นบาทนะครับ
       
       สำหรับชาวต่างประเทศที่บาดเจ็บ และเสียชีวิตนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เอกอัครราชทูต นำพระราชสาส์นแสดงความเสียใจ และดอกไม้ส่วนพระองค์ไปมอบให้นะครับ
       
       ผมและรัฐบาลขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแพทย์อาสาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เสียสละมาช่วยดูแลรักษาผู้บาดเจ็บตลอดทั้งคืนที่เกิดเหตุ และที่สำคัญ ขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับ ที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในยามที่พี่้น้องร่วมชาติ และต่างประเทศต้องการความช่วยเหลือ และต้องขอขอบคุณในการแสดง ความเสียใจจากผู้นำประเทศหลายประเทศที่มีต่อรัฐบาล ต่อประชาชนคนไทย และประเทศไทยด้วยนะครับ ด้วยความรู้สึกที่รักสามัคคีนี้ รัฐบาล และ คสช. มั่นใจว่า เราจะสามารถผ่านช่วงเวลาฝันร้ายนี้ไปด้วยกัน เราจะเดินหน้าต่อไปไม่ยอมสะดุด หรือหยุดรออีกต่อไป เพราะประเทศไทยเรานั้นเสียเวลา เสียโอกาสมากแล้ว ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงในการทำหน้าที่คนไทยรักชาติไม่ยอมให้ใครทำลาย ทำร้ายแผ่นดินเกิดของเรา ร่วมกันต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการแสดงความเข้มแข็งด้วยพลังสามัคคีช่วยประชาสัมพันธ์แคมเปญ สตรองเกอร์ ทูเกตเตอร์ การส่งต่อสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน และเป็นการหยิบยื่นน้ำใจ เป็นการเติมกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ
       
       สำหรับนโยบายที่รัฐบาลนี้ และ คสช. ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือ ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีผลดำเนินงานมาจนปัจจุบัน เป็นที่น่าพึงพอใจระยะแรก จากผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น และดีที่สุดในรอบ 6 ปี สามารถช่วยให้รัฐบาลป้องกันสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันได้เกือบ 2 แสนล้านบาท เม็ดเงินงบประมาณโครงการต่าง ๆ ถึงมือประชาชนโดยตรง ไม่ผ่านขบวนการคอร์รัปชัน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ ก็มีการพูดให้ร้ายข้าราชการ รัฐมนตรี รัฐบาลในสิ่งที่ไม่อาจใช่ข้อเท็จจริง เพราะรัฐบาลนี้ไม่เปิดโอกาสให้มีการสำรองเกิดขึ้น ไม่มีการช่วยเหลือเป็นพิเศษใดๆ ทุกโครงการหากยังมีเล็ดรอดได้อยู่นั้น ขอให้แจ้งเบาะแสเพื่อตรวจสอบทันที
       
       ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ปล่อยปละละเลยกับปัญหานี้มานาน ประชาชนเคยชินกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้รัดกุม ไม่มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้มีการให้สินบน สินน้ำใจของกำนัน รางวัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือการจ่ายเงินให้ได้ผลประโยชน์ภายหลัง สิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นมานานแล้ว เป็นปัญหาที่ทำลายชาติ ทำร้ายประชาชน ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร ผลการสำรวจนี้ก็ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงาน และเป็นข้อมูลให้แก่รัฐบาลในการดำเนินนโยบายที่ชัดเจน ในการที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกระดับ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
       
       รัฐบาลยืนยันว่า จะเดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชันต่อไป เพื่อกำจัดสนิมเนื้อในที่กัดกินประเทศ ในช่วงนับสิบปีที่ผ่านมาให้ได้ โดยหวังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะให้กำลังใจ และร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดการคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยของเรา นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการวางรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยจะไม่แก้ปัญหาในลักษณะที่ไม่สร้างควาเมข้มแข็งให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ ทิ้งมรดกหนี้ไว้ให้กับภาระลูกหลานต่อไป
       
       สำหรับความคืบหน้าในการลงทุนให้อนาคต ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางรถไฟ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วปานกลางไทย - จีน 160 - 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทาง 873 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 4 ช่วง คือ กรุงเทพฯ - แก่งคอย 133 กิโลเมตร แก่งคอย - มาบตาพุด 246.5 กิโลเมตร แก่งคอย - นครราชสีมา 138.5 กิโลเมตร และนครราชสีมา -หนองคาย 355 กิโลเมตร จะให้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีครึ่ง และจะเริ่มก่อสร้างช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ - แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย - นครราชสีมา ก่อน ภายในเดือนธันวาคม 2558 นี้
       
       ด้านการลงทุน เป็นการร่วมลงทุนของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในลักษณะ Special Purpose Vehicle หรือ SPV ฝ่ายไทยถือหุ้นร้อยละ 60 ฝ่ายจีนถือหุ้นร้อยละ 40 ทั้งนี้ มีการประมาณการว่า จะมีการตอบแทนในอัตราทางเศรษฐกิจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.99
       
       สำหรับด้านงานก่อสร้าง จะใช้สัญญาก่อสร้างแบบ Engineering Procurement Construction หรือ EPC ฝ่ายจีนรับผิดชอบด้านการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายไทยจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบแบบ ราคาก่อสร้าง และความเหมาะสมของราคา ก่อนจะมีการลงนามในสัญญางานก่อสร้างทั้งหมด
       
       ต่อไปก็คือด้านการลงทุนและงานโยธา ฝ่ายไทยจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนเอง ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างไทยก่อสร้างเองในงานชั้นฐาน ที่เป็นทางราบ อาคาร ส่วนงานเจาะอุโมงค์ งานก่อสร้างชั้นฐานทางไหล่เขา ฝ่ายจีนจะเป็นผู้ดำเนินการ งานระบบอาณัติสัญญาณ งานจัดหาและติดตั้งตัวรถ ตลอดจนอุปกรณ์เดินรถ และซ่อมบำรุง
       
       สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงมีจำนวน 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 672 กิโลเมตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษา มีแผนการดำเนินการวางไว้แล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการร่วมสำรวจและออกแบบ
       
       สำหรับอีก 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - ระยอง 193.5 กิโลเมตร และกรุงเทพฯ - หัวหิน 211 กิโลเมตร มีความคืบหน้า ดังนี้ ด้านการลงทุน จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน โดยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอรายงานผลการศึกษา เสนอต่อกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการ ก่อนเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอต่อไป ด้านการใช้ประโยชน์ที่จะได้รับ คาดว่าระยะแรกจะทำให้มีผู้โดยสารเปลี่ยนมาเดินทางในระบบรถไฟเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศแล้ว ที่เรามีโครงการจัดทำโครงข่ายเส้นทางไทย - ลาว - จีน ยังเป็นการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืนด้วย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ และช่วยในการกระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาคอีกด้วย โดยทั้งหมดนี้ผู้นำของแต่ละประเทศ ผมได้ปรึกษาหารือกันแล้ว จัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว ที่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรในทั้งถนน และทางรางนะครับ ทุกประเทศได้มีการหารือร่วมกันจัดทำแผน สรุปมาได้ชัดเจน มีแผนการดำเนินการที่เห็นชอบทุกอย่างนะครับ อยู่ที่ว่ามันจะดำเนินการได้อย่างไร หาทุนก่อสร้างได้ที่ไหน และจะร่วมมือกันอย่างไร วิธีการต่างๆ มันมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ ไม่ใช่ว่านึกจะสร้างก็สร้าง สร้างง่าย ๆ และก็เป็นภาระมาก ๆ ความคุ้มทุน ความคุ้มค่ามันไม่เท่าที่ควร เหล่านี้มันต้องพิจารณานะครับ
       
       เพราะฉะนั้นหลายคนก็ใจร้อน บอกว่าประกาศมาปีเกือบจะ 2 ปีกว่าแล้ว ไม่เห็นสร้างสักที ก็ปัญหาที่นี่เจรจามา 6 ครั้งแล้ว และต่อไปต้องมาดูในเรื่องของการทำอีไอเอ ประชาพิจารณ์ ประชาชนที่บุกรุกเส้นทาง เดิมอยู่แล้วทำอย่างไร ก็สร้างในแนวทางเดิมเกือบทั้งหมด มีบางเส้นที่สร้างใหม่เท่านั้น ปรากฏว่าในเส้นทางรถไฟเดิมก็มีประชาชนที่ยังบุกรุกอยู่ และเขาก็เดือดร้อน เขาไม่ยอมให้เราสร้าง นี่แหละครับต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นมันเกิดอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น เดี๋ยวรัฐบาลจะดูแลให้หาที่อยู่ที่อาศัยให้ และหาประโยชน์ที่จะได้รับในการที่จะค้าขายอะไรต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่มาก่อน ทั้ง ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผมย้ำตรงนี้เอาไว้หน่อย
       
       สำหรับในเรื่องของการนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเอสเอ็ มอี พูดมาเยอะแล้ว รัฐบาลนี้ทำทุกอย่างเลยนะครับ ทั้งกฎหมาย ทั้งการจัดกลุ่มเอสเอ็มอี ทั้งการจัดหากองทุน ทั้งการให้ความรู้ Matching ต่าง ๆ ทั้งหมด และเริ่มให้มีตลาดกลางของประชาชนในท้องถิ่นตามโมเดลของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับ ปัจจุบันได้รับการเรียกร้อง ผมให้ขยายผลไปสู่การจัดตลาดสี่มุมเมืองที่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ตรงกรมโยธาฯ นั่นแหละ จุดที่สอง ก็ อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จุดที่สาม คือ คลองหลวง สำนักงานสหกรณ์ จ.ปทุมธานี และถนนอุทยานฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ได้มีพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นำสินค้าดีมีคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก และจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการขายของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนพบปะระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค แหล่งเงินทุน โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นความสุขในการจับจ่ายสินค้าปลอดภัยผู้ บริโภค โดยนำร่องด้วยตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 10 โมงเช้า ภายในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สินค้าทั่วไป ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ โครงการศิลปาชีพด้วย และสำหรับตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อ.ต.ก. สุวรรณภูมิ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีกำหนดจัดขึ้นเดือนหน้า ระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2558
       
       อย่างไรก็ตาม อาจมีการกล่าวถึงในสื่อว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเรามากนัก เพราะเราทำกันเยอะแยะ เพียงแต่เวลามันรวดเร็วมากไม่ได้ หลายท่าน ผมอยากถามเอสเอ็มอี ที่บ่นว่ารัฐบาลไม่ดูแลนั้น เขาชี้แจงหรือเปล่าว่าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไร อย่าไปบ่นข้างนอก และไม่มาหาเรา บางครั้ง ผมตรวจสอบหลายครั้ง ยืนยันว่า หลายเอสเอ็มอีไม่เข้าเกณฑ์ ไม่มีความมั่นคง ไม่มีศักยภาพเพียงพอ เพราะฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือไปจะสูญเปล่า หนี้สูญเยอะแยะ
       
       เพราะฉะนั้น ต้องร่วมมือกันนะครับว่าทำยังไง ต้องฟัง ถ้าเขาให้ปรับเปลี่ยนยังไง ถ้ากู้ได้ ต้องปรับเปลี่ยน ไม่งั้นทุกคนอยากทำอะไรก็ทำทั้งหมด ถ้าทำอย่างนั้นก็ขายได้แค่นั้น แล้วเงินทุนเราก็ให้ไม่ได้ มันต้องมีกติกา ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องให้ได้ทั้งหมด ใครไม่ได้ก็โวยวาย เป็นซะแบบนี้ ทุกเรื่องเลย ประเทศไทย ใครได้ก็ไม่บ่น ใครไม่ได้ก็บ่น ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทำให้มันวุ่นวายไปหมดทุกเรื่องเลย วันนี้เอสเอ็มอีเราได้จัดกลุ่มไว้ 3 - 4 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มไหนให้ก่อน กลุ่มไหนให้หลัง ถ้าหากว่าเรารู้ตัวเอง โดยการประเมินของส่วนราชการ ก็ให้เขาประเมินมา แล้วท่านก็ปรับปรุงตัวของท่านเอง แล้ววันหน้าเขาก็ให้ท่านได้ เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นขึ้นมา ถ้าหากว่าเราให้ทุกพวกทุกกลุ่ม ทั้งมีศักยภาพ ไม่มีศักยภาพ แล้วรัฐจะเอาเงินจากที่ไหน มันตั้งมากมาย 2 ล้านแห่ง 2,600,000 แห่ง ตัวเลขกลม ๆ นะ
       
       สำหรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งภาคครัวเรือน และวินัยการออมนั้น รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ที่ได้เปิดตัว เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวานนี้ วันที่ 20 สิงหาคม มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก โดยมีสมาชิกคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า รอการจัดตั้งของตัวเองขึ้นมา 10 ปีแล้ว ดีใจที่รัฐบาลนี้ทำได้สำเร็จ มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจ และดีใจ เราก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ต้องใช้เวลานานพอสมควร เพราะต้องรอกฎหมายลูกด้วย พ.ร.บ. มีมานานแล้ว
       
       ฉะนั้น กองทุนนี้เป็นกองทุนการออมเพื่อผลระยะยาวสำหรับภาคประชาชน และช่วยเหลือประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ ได้สร้างหลักประกันหลังเกษียณของตัวเอง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 25 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งนี้ จุดเด่นของ กอช. ก็คือ เป็นการออมโดยความสมัครใจ มีความยืดหยุ่นในการออม สมาชิกได้รับคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ หากเสียชีวิตก่อนเงินในบัญชีจะหมด เงินสะสมและเงินสมทบทั้งหมดจะโอนให้ทายาท และรัฐบาลรับประกันผลตอบแทน ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน และได้รับบำนาญตลอดชีวิต แม้ว่าเงินสนับสนุนจะหมด เงื่อนไขการสมัครติดต่อได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ทุกสาขา ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว รัฐบาลก็มีภาระอยู่แล้วในการที่จะจ่ายสมทบให้ตามสัดส่วนของอายุผู้สมัคร ซึ่งก็เป็นเงินที่มากพอสมควร ไม่เป็นไร รัฐบาลก็ต้องพยายามทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เพื่อจะได้มีเงินมาดูแลพ่อแม่พี่น้อง สมทบไปด้วย ถ้าทุกคนร่วมกัน มีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมแบบนี้ ทุกอย่างมันไปได้ดีหมด ในเรื่องกิจการอื่นด้วยก็ตาม และเรื่องของกองทุนนี้ เราก็สามารถนำไปประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกลับมาเป็นเงินหมุนเวียนสมทบไปเรื่อยๆ จะได้ลดภาระงบประมาณของรัฐบ้าง
       
       การที่ประเทศไทยของเราจะพัฒนาต่อไปได้นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศ ผมก็อยากเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน มีเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละภาคส่วน นำมาบูรณาการร่วมกันเพื่อการวิจัยและพัฒนา หานวัตกรรมใหม่ๆ ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ ให้นำไปสู่การผลิตและใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ
       
       ผมเองนั้นเชื่อว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ มีบุคลากร มีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้การวิจัยและพัฒนาของประเทศได้เกิดขึ้น ในทุกด้าน โดยรัฐบาลนี้ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ หลายรูปแบบด้วยกัน มีการปรับกฎระเบียบ ให้หน่วยงานสามารถจัดหาของที่ผลิตในประเทศนี้ได้เอง กำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน มีประมาณเกือบ 100 อย่างแล้วในขณะนี้ ที่สามารถผลิตจำหน่ายได้ ก็ขอให้นำมาใช้ ช่วยกันก็แล้วกัน
       
       สัปดาห์นี้ผมมีเรื่องเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ ขอให้ทุกคนมีสติ ทำหน้าที่ของตน ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยของเรา ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 


ขอบคุณทีมงาน manager

คมวาทะ ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 26 สิงหาคม 2558

ประวัติชั่วๆ โดยย่อ ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ประวัติชั่วๆ โดยย่อ ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
เผื่อท่านใดยังไม่ได้อ่านCredit:กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ

ป๋าเปรม บอกอยากให้สร้างคนดี
ขอเชิญทำความรู้จักคน(อ้าง)ดี ที่ชื่อเปรม
ว่าแท้จริง "ดี" หรือ "เหี้ย"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1)
ในหลวงภูมิพล โปรดเกล้าฯ ให้นายก เกรียงศักดิ์ และพลเอกเปรม เข้าเฝ้าฯที่เชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2523

ในวันถัดมา นายก เกรียงศักดิ์ ก็ ลาออก

มรว.คึกฤทธิ์ ต้องเรียกประชุมสภา เพื่อสนับสนุนพลเอกเปรมเป็นนายกฯ โดยพลเอกเปรมได้กล่าวคําปฎิญาณ ในการรับตำแหน่งในวันที่ 3 มีนาคม 2523 ว่า

"ตนเป็น รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พลเอกเปรมเข้าใจดีว่า พระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชประสงค์ที่จะบริหารราชการแผ่นดินแบบวันต่อวัน แต่ทรงต้องการให้มีคนที่ไว้ใจได้คอยรับสนองพระบรมราชโองการหรือพระราช ประสงค์เป็นครั้งคราวเท่านั้น

และนับจากวันนั้นเอง ที่พลเอกเปรมได้เปิดศักราชใหม่
ของการประจบประแจงเทิดทูนวัง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2)
พลเอกเปรมได้กล่าวคําปฎิญาณ
ในการรับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 3 มีนาคม 2523 ว่า

"ตนเป็น รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

และเป็นที่ทราบกันดีในตอนนั้นว่า พลเอกเปรมได้รับการสนับสนุนจากวังและบ่อยครั้งที่วังแทรกแซงหรือมีส่วนร่วม ในการบริหารประเทศผ่านทางพลเอกเปรม รวมถึงตัวพลเอกเปรมก็ไม่มีความเหนียมอายแม้แต่น้อยที่จะเอาหลังพิงวัง

ดังนั้น การบริหารราชการของพลเอกเปรม
จึงมีแต่การเล่นพรรคเล่นพวกที่ประจบเอาใจวัง
ซึ่งในตอนนั้น ทำให้กองทัพเต็มไปด้วยการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ผนวกกับทำให้ทหารมีความหย่อนยานทางวินัย

ประกอบกับจากสถานการณ์ทางการเมืองที่สั่นคลอนมาตั้งแต่ช่วง 2519 รัฐบาลจึงไม่มีเสถียรภาพและมีหลายครั้งที่ปั่นป่วนรุนแรง ทั้งในสภาและนอกสภา ทั้งในป่าและในเมือง ตอนนั้น พลเอกเปรมได้ขยายอำนาจทางทหารในรูปของคำสั่งนายกรัฐมนตรี 66/2523 และ 65/2525 เปลี่ยนนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ขนานใหญ่ ทำให้กองทัพมีบทบาทครอบงำการบริหารประเทศ มีอำนาจเหนือรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*ข้อมูลประกอบ 66/2523

1) http://th.wikipedia.org/…/คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่_66/2523
- ชิ้นนี้เป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆ ไม่มีรายละเอียดอะไรประกอบมาก จุดที่อยากชี้ให้เห็นคือ รัฐบาลนายกธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ขึ้นมาเป็นนายกหลังจากเหตุการณ์ฆ่าประชาชน 6 ตุลา 2519 (สงัด ชลออยู่ รัฐประหารเสนีย์ ปราโมช) แต่ที่น่าคิดคือ ในยุคของ ธานินทร์ มีการใช้นโยบายทหารเข่นฆ่าประชาชน คนนักศึกษาจำนวนมากต้องหนีเข้าป่า - และหลังจากนั้น ธานินทร์ ผู้ดำเนินนโยบายอย่างกราดเกรี้ยว กลับได้ไปเป็นองคจมนตรี

2) http://politicalbase.in.th/index.php/คำสั่ง_66/2523
- อ้างอิงถึงความเกี่ยวข้อง ระหว่าง พล.อ.สายหยุด และ พล.ท.เปรม ในขณะนั้น ตอนนั้น ชวลิต เป็น พันเอก และทำให้เห็นเส้นทางของพล.อ.เปรม ว่ามีการก้าวกระโดอย่างมาก ดังนี้

- เส้นทางของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็ต้องเริ่มต้นจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2517 ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2

- เดือนตุลาคม 2518 เป็น พล.ท.เปรม ติณสูลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 2

- เดือนตุลาคม 2519 เลื่อนขึ้นครองยศเป็น พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

และภายหลังรัฐประหารเดือน ตุลาคม 2520 ก็ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

- เดือนตุลาคม 2521 ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารบก (ด้วยเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น จาก ผช.ผบ.ทบ.มาเป็น ผบ.ทบ.เส้นใหญ่ไหมล่ะ แหม่ แล้วทำมาอ้างหาคนดี ไอ้เฒ่าทวารบานเอ๊ย มึงนี่แหละตัวที่อิงแอบกับอำนาจของระบบอุปถัมภ์)

- เดือนพฤษภาคม 2522 ภายหลังการเลือกตั้ง เดือนเมษายน 2522 เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

- 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2523 พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ลาออก
(28 ก.พ.เข้าเฝ้าในหลวง พร้อมพลเอกเปรม วันถัดมาลาออก หมายความว่าอะไร ไม่เข้าใจ)

- 3 เดือนมีนาคม 2523 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (ควบ 3 ตำแหน่ง คือ นายกรัฐมนตรี / รมว.กห. และ ผบ.ทบ. Idol ของประยุทธ์ พวกที่อ่านมาถึงตรงนี้นี่ ยังคิดอีกไหม ว่าเปรมเป็นคนดี)

วันที่ 23 เมษายน 2523 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 จึงประกาศออกมา

3) https://www.facebook.com/notes/213731458651411/

- ชิ้นนี้กล่าวถึง นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร คนต้นคิดนโยบาย 66/2523 ร่วมกับเปรม และสายหยุด ที่เตะตานิดหน่อย คือ ตอนจบของบทความ ดังนี้ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2537 นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร "ถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันชนิดที่ไม่มีใครคาดฝัน" ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าเขาถึงแก่กรรมเพราะโรคเส้นโลหิตในหัวใจตีบตัน อายุ 81 ปี

- ตายแบบไม่คาดฝันแบบเดียวกับ กฤษณ์ สีวะราเลยเนาะ / ถ้ากฤษณ์ สีวะราไม่ตาย มีหรือเปรมจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ คิดดูดีๆ ละกันนะ ฝากไว้ให้ใคร่ครวญ

- กฤษณ์ สีวะรา (ย่อ) ก่อนตุลา 19
https://www.facebook.com/secret100million/posts/283781131820090

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3)
พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2523
โดยควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม และ ผบ.ทบ.
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร แต่พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าฯ
(ประยุทธ์ ก็เป็น หน.คสช. นายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทบ.)

พลเอกเปรมจะเกษียณจากทหารเมื่ออายุ 60 ในเดือนตุลาคมปีนั้น (2523) แต่พอปลายสิงหาคม 2523 นายทหารที่นำโดย พล.ต.อาทิตย์ กำลังเอก ดาวรุ่งและคนโปรดของพระราชินีสิริกิติ์ เรียกร้องให้ต่ออายุราชการของพลเอกเปรม

ในวันที่ 1 กันยายน 2523 พลเอกเปรมก็กลับออกมาจากการเข้าเฝ้าในหลวง
และ "พล.อ.เปรม" เป็นผู้ประกาศว่า "พระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการต่ออายุราชการให้ตน" เมื่อรัฐมนตรีเรียกร้องขอข้อพิสูจน์ พวกเขาก็ถูกเรียกให้เข้าเฝ้าในหลวง แล้วพวกเขาก็กลับออกมา และสนับสนุนการต่ออายุราชการให้พลเอกเปรม

4)
เศรษฐกิจช่วงนั้นเกิดภาวะถดถอย หลังจากพลเอกเปรมเป็นรัฐบาลไม่ถึงปี พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลก็เริ่มโวยวาย แถมมีเรื่องทุจริตอื้อฉาวหลายกรณี และพลเอกเปรมจะขอต่ออายุราชการในฐานะ ผบ.ทบ. อีกปีหนึ่ง (อันนี้ประยุทธ์ ไม่เจริญรอยตาม เพราะรู้แล้วว่า หากแก่ตัวไป คนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองจะลำบาก รังจะกลายเป็นเหี้ยประดับแผ่นดินเสียอีกตัว)

เมื่อต้นปี 2524 รัฐมนตรีหลายคนลาออก มรว.คึกฤทธิ์ ก็ถอนพรรคกิจสังคมออกจากการร่วมรัฐบาล แต่พลเอกเปรมดึงพรรคการเมืองปีกขวา-และพวกทหารเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาล ให้ พล.ต.สุตสาย หัสดิน เจ้าพ่ออันธพาลกระทิงแดงกับ พล.อ. ประจวบ สุนทรางกูร เป็นรัฐมนตรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สายสัมพันธ์ เปรม - สุตสาย ผีกระหายเลือดตุลา ในร่างประธานองคมนตรี
https://www.facebook.com/secret100million/posts/284094118455458

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประวัติช่วงหนึ่งของเปรม (สั้นๆ) พล็อตที่ไม่ต่างจากเดิม
https://www.facebook.com/secret100million/photos/a.219472928250911.1073741828.128043194060552/284096701788533

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กอ.รมน. ความมั่นคงเพื่อเข่นฆ่าประชาชน
https://www.facebook.com/secret100million/posts/283777875153749

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ในตอนหน้า เดี๋ยวจะมาเล่าต่อเรื่อง "กบฏเมษาฮาวาย"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

และจุดเริ่มต้นอำนาจอันแสนเลวทราม
ของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ตามกูได้เคยสัญญาไว้ว่า

กูจะเขียนประวัติ พล.อ.เปรม อีกด้านหนึ่ง

ให้ทุกท่านได้อ่าน และศึกษา
เป็นวิชาประวัติศาสตร์ นอกแบบเรียน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ถ้าคนแชร์น้อย ว่าจะไม่เล่าแล้วเนี่ย

รายงานข่าวจากอเมริกา ชี้กงสุลใหญ่แอลเอ ใช้อำนาจมิชอบ ก้าวล่วงสิทธิของพลเมืองไทยในอเมริกาขอเป็นกำลังใจให้กับ คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยาม 


​ นี่คือ ภาพรองกงสุล สรศักดิ์ สมรไกรสรจักร จากสถานกงสุลใหญ่แอลเอ ที่สนับสนุนให้คนของสมาคมไทยซานฟรานฯ กระทำการขู่อาฆาตด่าทอใครก็ได้ ที่เขาคิดว่าเป็นผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลพิเศษชุดปัจจุบัน ตามคำสั่งของคนข้างบน เป็นความจริง ว่า มีผู้ใช้อำนาจปกครองในทางมิชอบ ปราศจากเหตุผลที่ชอบธรรม มีกลุ่มบุคคล องค์กรต่างๆ นำพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชินี มาใช้บีบบังคับ และกดดันประชาชนให้ตกเป็นทาส และเป็นเหยื่อ โดยหน่วยราชการสนับสนุน ให้ประชาชนต้องพบความเดือดร้อน กระทรวงการต่างประเทศ ใช้อำนาจผิดทาง ทำร้ายสังคมในต่างแดนให้เกิดความวินาศอัปปาง โดยอำพรางตนอยู่หลังทรชน กับเครือข่ายที่ย้ำยีจิตใจคนไทย คนในสังคมมีจำนวนหลายแสนคนในแคลิฟอร์เนีย แต่นำคนเพียงไม่ถึงร้อยคน ออกมาสร้างภาพหลอกหลอนมายาว่าจงรักภักดี แต่แท้ที่จริงนั้น เป็นการก้าวล่วงสิทธิมนุษยชน และกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายสหรัฐ ขอให้องค์กรของคณะราษฎร จงประสบความสำเร็จในการต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรม สังคมไทยและประเทศชาติ จะได้รอดพ้นจากอุ้งมือโจรและประชาชนมีเสรีภาพแท้จริง บนผืนแผ่นดินอเมริกา รัฐบาลไทยไม่มีอำนาจใดๆที่จะว่าจ้าง จ้างวานคนพาลราวี อิสระภาพของผู้อื่น เป็นการกระทำที่โฉดชั่ว และขอให้มดแดงทุั้งหมดจงระวังตนไว้ เมื่อมันเริ่มแผนการกำจัดคนที่ยืนอยู่กับความถูกต้องและประโยชน์ของประชาชน หมายความว่า กลไกของราชการในตปท.กำลังจะทำลายความหวังประชาธิปไตย


เพิ่มเติม...

กรุณาแก้ไข นามสกุล สรศักดิื์ สมรไกรสรกิจ
ไม่ใช่ สมรไกรสรจักร (พิมพ์ผิด)
ตำแหน่ง รองกงสุลใหญ่ ไม่ใช่กงสุลใหญ่


ตัวกงสุลใหญ่ เจษฎา กตะเวทิน
ในภาพนี้ ขึ้นมาร่วมประชุมที่เอเมอรี่วิลล์ ในการก่อตั้งชมรมร้านอาหารไทยซานฟรานฯ (ภาพ ๒๓ ส.ค. ๕๘)

ส่งภาพผิด อันนี้ กงสุลเจษฎา
คาดว่า การสร้างเครือข่ายร้านไทยของฝ่ายรักสถาบัน เพื่อต่อต้านราชาก๋วยเตี๋ยวซึ่งเท่ากับรัฐบาลใช้กลวิธีใต้ดินกำจัดศัตรูโดยอาศัยกลไกทางธุรกิจสัมพันธ์

Wanchalearm Satsaksit สรุปใจความสำคัญ ร่าง รธน.เห็บหมา22สิงหาคม 2558ที่ร่างโดย คณะเห็บหมา สปช.

Wanchalearm Satsaksit สรุปใจความสำคัญ ร่าง รธน.เห็บหมา22สิงหาคม 2558ที่ร่างโดย คณะเห็บหมา สปช.


Wanchalearm Satsaksit
สรุปใจความสำคัญ ร่าง รธน.เห็บหมา22สิงหาคม 2558ที่ร่างโดย คณะเห็บหมา สปช.

1.พวกคสช.มันรัฐประหารมา หากยึดถือหลักการ จะถือว่าคณะเห็บหมานั้น ไม่มีสิทธิร่างตั้งแต่แรก เพราะปล้นอำนาจมาจากประชาชนและรัฐบาลพลเรือนไม่มีใครเลือกให้มันมาร่างให้จึงไม่มีอำนาจตั้งแต่แรก

2.รธน.ฉบับนี้มีการสอดแทรกการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในข้อถัดไป

3.สว.เลือกตั้ง77คนลากตั้งสรรหา 123 คน รวม 200คนส.ว.200คนประกอบด้วย77คนจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คนอีก 123 คน จากการสรรหา แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
กลุ่ม1)10คนจากข้าราชการ กองทัพ ตำรวจ
กลุ่ม2)15คนจากองค์กรวิชาชีพ
กลุ่ม3)30คนจากนิติบุคคลกลุ่มต่าง ๆ
กลุ่ม4)68คนจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆและปราชญ์ชาวบ้านแต่ละกลุ่มจะมีองค์กรสรรหาเฉพาะ
รายละเอียดต้องรอพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญสภาคัดกรองผู้สมัครในแต่ละจังหวัดตามร่างแรกไม่มีแล้ว

โดยวิธีการสรรหาคือในบทเฉพาะกาล 4 ปีแรก กำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้สรรหาส.ว.และส.ว.เสนอกฎหมายไม่ได้มีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่หากจะถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งต้องใช้อำนาจร่วมกันของทั้งสองสภา

4.คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฎิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 23 คน (คณะกรรมการเทวดา) ตามที่ระบุในมาตรา 260 ประกอบด้วยผู้นำเหล่าทัพ/ ตำรวจ + นิติบัญญัติ +บริหาร+ศาล+เทคโนเครต(ลากตั้ง)มุ่งหวังให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปการเมืองที่วางแผนระยะยาวไว้20ปีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีอายุ 5 ปี ต่ออายุได้อีก 5 ปี

ในสถานการณ์ไม่ปกติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯเมื่อปรึกษากับประธสนศาลรัฐธรรมนูญและประธานปกครองสูงสุดสามารถใช้อำนาจทั้งในทางนิติบัญญัติ และบริหาร สั่งระงับยับยั้งการกระทำใด ๆ

4.1คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฎิรูปและการปรองดองแห่งชาติรับผิดชอบการปฏิรูป 12 ด้าน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยจะมี"พ.ร.ป." (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ)ว่าด้วยการปฏิรูปเป็นกฎหมายรองรับบทบาทของคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะอยู่เหนือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาจะต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์นี้(เป็นการจำกัดนโยบายการหาเสียงของอนาคตพรรคการเมืองจะออกนโยบายใดๆที่นำประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้เลยเพราะต้องถือเอากฎไดโนเสาร์เป็นเกณฑ์)

5.มาตรามีปัญหานอกจาก 260 ก็มี

5.1มาตรา261วรรคท้าย ไม่ต้องรอปัญหาเกิดขึ้นก็ได้แต่กรรมการเทวดาสั่งครม.ได้เลยว่าจะปฏิรูปอย่างไร

5.2มาตรา257วรรคท้าย ถ้าครม.ไม่ฟังคณะกรรมการเทวดาจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

5.3 มาตรา 34 วรรคท้าย วีรพัฒน์ปริยวงศ์ตีความว่าหากไม่ทำตามอาจโยงครม.เข้าไปกับข้อหาล้มล้างการปกครองถึงขั้นยุบพรรค

5.4 มาตรา 260 และ280 เรื่องคณะกรรมการเทวดามีบทเฉพาะกาลด้วยนะเออเป็นกรรมการผู้ทรงมหาอำนาจ /ในบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติเพื่อสืบทอดอำนาจเพราะกำหนดให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ฯ 23 คนซึ่งมีอำนาจพิเศษในการใช้มาตรการใดๆหากพบว่ารัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความขัดแย้งภัยคุกคามความมั่นคงของเอกราชและราชบัลลังก์ได้

5.5มาตรา285มาตราสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับเห็บหมานี้กำหนดเน้นย้ำเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ว่าในท้ายที่สุดแล้ว(intheEnd)บรรดาคำสั่งและกระทำของคณะรัฐประหาร คสช.ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ถือเป็นที่สุดไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดในทางใดๆ ได้

6.องค์กรอิสระยังมีอำนาจหน้าที่มากมายเหมือนเดิม คณะกรรมการสิทธิฯ กับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังคงอยู่ทั้งคู่ไม่ได้รวมกัน

7. ข้อกังวลอื่นๆ

7.1 หลังการเลือกตั้ง หาก"รัฐธรรมนูญเห็บหมาฉบับนี้"ผ่านความเห็นชอบจากการทำประชามติ จะมีการจัดตั้งรัฐบาลปรองดองเพื่อการปฎิรูปตอนจัดตั้งรัฐบาลต้องได้คะแนนเสียง 4ใน5จากสภา หากตั้งรัฐบาลปรองดอง ใครจะเป็นนายกก็ไม่รู้และอาจมีนายกคนกลาง (เสียง 3 ใน 5 ได้นายก)

7.2ประยุทธ์อาจเป็นทั้งนายกคนกลาง(คนนอก) และประธานคณะกรรมการเทวดา

7.3รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใส่ใจเสียงของประชาชนเลยแม้แต่น้อยนี่เหรอพลเมืองเป็นใหญ่พ่องงงงงงงงงตาย

7.4ถ้าสปช.ลงมติรับรอง ในวันที่ 6 กันยายน2558 นี้รธน.ฉบับนี้จะเป็นอันที่เราๆท่านต้องลงประชามติต่อ ว่าจะรับหรือไม่รับ

สรุปง่าย ๆ #เนื้อหาเห็บหมามาก

วิธีการในการรับมือกับ ร่างรธน.เห็บหมานี้ มี 2 แบบ

1.ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเห็บหมาให้มันตั้งกรรมการร่างชุดใหม่บริหารประเทศต่อไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรฉิบหายไปด้วยกันแต่จะไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญเห็บหมาออกมาใช้

2.รับร่างรัฐธรรมนูญเห็บหมาจะได้รับสัญญา(ลมปากจากคสช.)ว่าจะมีเลือกตั้งปลายปี59หรือต้นปี60แต่รัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง จะไม่มีอำนาจจะไม่สามารถทำตามนโยบายใดๆ ได้เพราะอำนาจไปตกอยู่ใต้คณะกรรมการเทวดาหมดแล้วต่อให้ประชาชนตั้งใจเลือกไปก็ไม่มีอำนาจก็อยู่กันแบบไร้อนาคตต่อไป

ความเห็นต่อท้าย (หลังจากที่แทรกความเห็นเป็นระยะ)

หรือ ถ้าไม่ยอมตาม 2 แบบข้างต้นก็ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อ1ใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็ยืนยันอำนาจของประชาชนว่าไม่ยอมรับมันครับต้องมีการประท้วงขับไล่คสช.แต่ประชาชนจะทำกันไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ถ้าไม่ทำก็อยู่กันไปแบบไม่มีอนาคตครับ

ใครอยากอ่านยาวๆ อ่านเองไม่ต้องเชื่อผมครับโหลดเลย >>> http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20150822125747.pdf

วัฒนา ถึงประยุทธ์ "คุณต่างหากที่ควรหยุดพล่าม" (exclamation)"คุณต่างหากที่ควรหยุดพล่าม"!!!!

ผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่แสดงอาการผรุสวาทผสมข่มขู่ใส่นักการเมืองที่เสนอให้สปชคว่ำร่างรัฐธรรมนูญบังเอิญผมยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยขอถือโอกาสนี้ร่วมกับนักการเมืองท่านอื่นเสนอให้สปชที่ยังพอมีสำนึกของความกตัญญูต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจได้ช่วยกันลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเนื้อหาปกป้องและเชิดชูเผด็จการนี้อย่าให้อยู่เป็นอัปมงคลต่อประเทศไทยต่อไปเลยผมในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่เสนอให้สปชคว่ำร่างรัฐธรรมนูญขอตอบนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชน ดังนี้

๑.ที่คุณประยุทธ์บอกว่าพวกผมไม่มีสิทธิมาเสนอหรือมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นั้นผมขอให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับคุณประยุทธ์ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของประเทศคนไทยทุกคนจึงมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาใช้บังคับกับพวกเขาได้โดยชอบขอให้รู้ไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณประยุทธ์กับพรรคพวกที่คุณที่ไปตั้งกันขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสารพัดฉายานี้เท่านั้น 

๒.คุณประยุทธ์บอกต่อไปว่ายอมให้พวกผมพูดก็เก่งแล้วปกติไม่ควรให้พูดนั้นไม่เคยมีใครสั่งสอนคุณประยุทธ์จริงๆหรือว่าสิ่งที่พวกผมหรือประชาชนพูดนั้นเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการวิพากษ์โดยสุจริตในร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนได้เสียตามทำนองคลองธรรม ที่สำคัญจำไว้ด้วยว่าสปชไม่ได้เป็นทหารบริการหรือคนที่คุณประยุทธ์จ่ายเงินเดือนให้แต่ทุกคนกินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนเจ้าของอำนาจซึ่งรวมผมด้วยจึงย่อมมีสิทธิที่จะวิจารณ์สิ่งที่พวกคุณเอาอำนาจของเค้าไปใช้ได้ใครที่ควรหยุดพล่ามไปคิดเอาเอง

๓.ส่วนที่คุณประยุทธ์ออกมาแสดงการข่มขู่หลายคนที่มีคดีความว่า"ออกมาพูดไม่กลัวอะไรกันเลยเวลาโดนดำเนินคดีอย่าออกมาเรียกร้องโวยวายไม่ได้รับความเป็นธรรม"นั้นที่พูดแบบนี้แปลว่าขณะนี้การดำเนินคดีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามตกลงพวกผมไม่สามารถพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ได้ต่อไปแล้วนะครับ

๔.สุดท้ายที่คุณประยุทธ์บอกว่า"วันนี้เราติดกับดักประชาธิปไตยกับดักความขัดแย้งและใช้ความรู้สึกในการตัดสินเหล่านี้ต้องแก้ทั้งหมด"นั้นความจริงเราติดกับดักเผด็จการต่างหากส่วนความขัดแย้งและการใช้ความรู้สึกตัดสินนั้นเป็นรัฐบาลนี้ที่สร้างและตอกย้ำความขัดแย้งเสียเองเพราะเห็นทุกคนที่มีความคิดต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามไปหมดสิ่งที่ต้องแก้ต้องเริ่มจากหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นต้นตอของปัญหา

๕.ผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าในโลกใบนี้ยังไม่มีเครื่องมือที่ทำให้คนรักหรือปรองดองกันแต่มีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้คนที่คิดไม่เหมือนกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เราเรียกเครื่องมือนั้นว่า "ประชาธิปไตยบนหลักนิติธรรม"ซึ่งผมไม่สามารถหาได้จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังพูดถึงนี้ผมจึงขอมีส่วนร่วมในการเสนอให้สปชลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่วมกับนักการเมืองท่านอื่นๆด้วยและพร้อมที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกท่านเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประชาชนครับ

วัฒนา เมืองสุข

วัฒนา ถึงประยุทธ์ "คุณต่างหากที่ควรหยุดพล่าม" (exclamation)


"คุณต่างหากที่ควรหยุดพล่าม" (exclamation)

ผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่แสดงอาการผรุสวาทผสมข่มขู่ใส่นักการเมืองที่เสนอให้สปชคว่ำร่างรัฐธรรมนูญบังเอิญผมยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยขอถือโอกาสนี้ร่วมกับนักการเมืองท่านอื่นเสนอให้สปชที่ยังพอมีสำนึกของความกตัญญูต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจได้ช่วยกันลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีเนื้อหาปกป้องและเชิดชูเผด็จการนี้อย่าให้อยู่เป็นอัปมงคลต่อประเทศไทยต่อไปเลยผมในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่เสนอให้สปชคว่ำร่างรัฐธรรมนูญขอตอบนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากประชาชน ดังนี้

๑.ที่คุณประยุทธ์บอกว่าพวกผมไม่มีสิทธิมาเสนอหรือมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้นั้นผมขอให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับคุณประยุทธ์ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของประเทศคนไทยทุกคนจึงมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาใช้บังคับกับพวกเขาได้โดยชอบขอให้รู้ไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณประยุทธ์กับพรรคพวกที่คุณที่ไปตั้งกันขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสารพัดฉายานี้เท่านั้น 

๒.คุณประยุทธ์บอกต่อไปว่ายอมให้พวกผมพูดก็เก่งแล้วปกติไม่ควรให้พูดนั้นไม่เคยมีใครสั่งสอนคุณประยุทธ์จริงๆหรือว่าสิ่งที่พวกผมหรือประชาชนพูดนั้นเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการวิพากษ์โดยสุจริตในร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนได้เสียตามทำนองคลองธรรม ที่สำคัญจำไว้ด้วยว่าสปชไม่ได้เป็นทหารบริการหรือคนที่คุณประยุทธ์จ่ายเงินเดือนให้แต่ทุกคนกินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนเจ้าของอำนาจซึ่งรวมผมด้วยจึงย่อมมีสิทธิที่จะวิจารณ์สิ่งที่พวกคุณเอาอำนาจของเค้าไปใช้ได้ใครที่ควรหยุดพล่ามไปคิดเอาเอง

๓.ส่วนที่คุณประยุทธ์ออกมาแสดงการข่มขู่หลายคนที่มีคดีความว่า"ออกมาพูดไม่กลัวอะไรกันเลยเวลาโดนดำเนินคดีอย่าออกมาเรียกร้องโวยวายไม่ได้รับความเป็นธรรม"นั้นที่พูดแบบนี้แปลว่าขณะนี้การดำเนินคดีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามตกลงพวกผมไม่สามารถพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ได้ต่อไปแล้วนะครับ

๔.สุดท้ายที่คุณประยุทธ์บอกว่า"วันนี้เราติดกับดักประชาธิปไตยกับดักความขัดแย้งและใช้ความรู้สึกในการตัดสินเหล่านี้ต้องแก้ทั้งหมด"นั้นความจริงเราติดกับดักเผด็จการต่างหากส่วนความขัดแย้งและการใช้ความรู้สึกตัดสินนั้นเป็นรัฐบาลนี้ที่สร้างและตอกย้ำความขัดแย้งเสียเองเพราะเห็นทุกคนที่มีความคิดต่างเป็นฝ่ายตรงข้ามไปหมดสิ่งที่ต้องแก้ต้องเริ่มจากหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นต้นตอของปัญหา

๕.ผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าในโลกใบนี้ยังไม่มีเครื่องมือที่ทำให้คนรักหรือปรองดองกันแต่มีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้คนที่คิดไม่เหมือนกันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เราเรียกเครื่องมือนั้นว่า "ประชาธิปไตยบนหลักนิติธรรม"ซึ่งผมไม่สามารถหาได้จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังพูดถึงนี้ผมจึงขอมีส่วนร่วมในการเสนอให้สปชลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่วมกับนักการเมืองท่านอื่นๆด้วยและพร้อมที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกท่านเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประชาชนครับ

วัฒนา เมืองสุข

Wanchalearm Satsaksit สรุปใจความสำคัญ ร่าง รธน.เห็บหมา22สิงหาคม 2558ที่ร่างโดย คณะเห็บหมา สปช.


Wanchalearm Satsaksit
สรุปใจความสำคัญ ร่าง รธน.เห็บหมา22สิงหาคม 2558ที่ร่างโดย คณะเห็บหมา สปช.

1.พวกคสช.มันรัฐประหารมา หากยึดถือหลักการ จะถือว่าคณะเห็บหมานั้น ไม่มีสิทธิร่างตั้งแต่แรก เพราะปล้นอำนาจมาจากประชาชนและรัฐบาลพลเรือนไม่มีใครเลือกให้มันมาร่างให้จึงไม่มีอำนาจตั้งแต่แรก

2.รธน.ฉบับนี้มีการสอดแทรกการสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในข้อถัดไป

3.สว.เลือกตั้ง77คนลากตั้งสรรหา 123 คน รวม 200คนส.ว.200คนประกอบด้วย77คนจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คนอีก 123 คน จากการสรรหา แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ
กลุ่ม1)10คนจากข้าราชการ กองทัพ ตำรวจ
กลุ่ม2)15คนจากองค์กรวิชาชีพ
กลุ่ม3)30คนจากนิติบุคคลกลุ่มต่าง ๆ
กลุ่ม4)68คนจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆและปราชญ์ชาวบ้านแต่ละกลุ่มจะมีองค์กรสรรหาเฉพาะ
รายละเอียดต้องรอพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญสภาคัดกรองผู้สมัครในแต่ละจังหวัดตามร่างแรกไม่มีแล้ว

โดยวิธีการสรรหาคือในบทเฉพาะกาล 4 ปีแรก กำหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้สรรหาส.ว.และส.ว.เสนอกฎหมายไม่ได้มีอำนาจถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่หากจะถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งต้องใช้อำนาจร่วมกันของทั้งสองสภา

4.คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฎิรูปและการปรองดองแห่งชาติ 23 คน (คณะกรรมการเทวดา) ตามที่ระบุในมาตรา 260 ประกอบด้วยผู้นำเหล่าทัพ/ ตำรวจ + นิติบัญญัติ +บริหาร+ศาล+เทคโนเครต(ลากตั้ง)มุ่งหวังให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปการเมืองที่วางแผนระยะยาวไว้20ปีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ มีอายุ 5 ปี ต่ออายุได้อีก 5 ปี

ในสถานการณ์ไม่ปกติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯเมื่อปรึกษากับประธสนศาลรัฐธรรมนูญและประธานปกครองสูงสุดสามารถใช้อำนาจทั้งในทางนิติบัญญัติ และบริหาร สั่งระงับยับยั้งการกระทำใด ๆ

4.1คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฎิรูปและการปรองดองแห่งชาติรับผิดชอบการปฏิรูป 12 ด้าน และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยจะมี“พ.ร.ป.” (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ)ว่าด้วยการปฏิรูปเป็นกฎหมายรองรับบทบาทของคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะอยู่เหนือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาจะต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์นี้(เป็นการจำกัดนโยบายการหาเสียงของอนาคตพรรคการเมืองจะออกนโยบายใดๆที่นำประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้เลยเพราะต้องถือเอากฎไดโนเสาร์เป็นเกณฑ์)

5.มาตรามีปัญหานอกจาก 260 ก็มี

5.1มาตรา261วรรคท้าย ไม่ต้องรอปัญหาเกิดขึ้นก็ได้แต่กรรมการเทวดาสั่งครม.ได้เลยว่าจะปฏิรูปอย่างไร

5.2มาตรา257วรรคท้าย ถ้าครม.ไม่ฟังคณะกรรมการเทวดาจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

5.3 มาตรา 34 วรรคท้าย วีรพัฒน์ปริยวงศ์ตีความว่าหากไม่ทำตามอาจโยงครม.เข้าไปกับข้อหาล้มล้างการปกครองถึงขั้นยุบพรรค

5.4 มาตรา 260 และ280 เรื่องคณะกรรมการเทวดามีบทเฉพาะกาลด้วยนะเออเป็นกรรมการผู้ทรงมหาอำนาจ /ในบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติเพื่อสืบทอดอำนาจเพราะกำหนดให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ฯ 23 คนซึ่งมีอำนาจพิเศษในการใช้มาตรการใดๆหากพบว่ารัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความขัดแย้งภัยคุกคามความมั่นคงของเอกราชและราชบัลลังก์ได้

5.5มาตรา285มาตราสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญฉบับเห็บหมานี้กำหนดเน้นย้ำเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ว่าในท้ายที่สุดแล้ว(intheEnd)บรรดาคำสั่งและกระทำของคณะรัฐประหาร คสช.ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ถือเป็นที่สุดไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดในทางใดๆ ได้

6.องค์กรอิสระยังมีอำนาจหน้าที่มากมายเหมือนเดิม คณะกรรมการสิทธิฯ กับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังคงอยู่ทั้งคู่ไม่ได้รวมกัน

7. ข้อกังวลอื่นๆ

7.1 หลังการเลือกตั้ง หาก"รัฐธรรมนูญเห็บหมาฉบับนี้"ผ่านความเห็นชอบจากการทำประชามติ จะมีการจัดตั้งรัฐบาลปรองดองเพื่อการปฎิรูปตอนจัดตั้งรัฐบาลต้องได้คะแนนเสียง 4ใน5จากสภา หากตั้งรัฐบาลปรองดอง ใครจะเป็นนายกก็ไม่รู้และอาจมีนายกคนกลาง (เสียง 3 ใน 5 ได้นายก)

7.2ประยุทธ์อาจเป็นทั้งนายกคนกลาง(คนนอก) และประธานคณะกรรมการเทวดา

7.3รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใส่ใจเสียงของประชาชนเลยแม้แต่น้อยนี่เหรอพลเมืองเป็นใหญ่พ่องงงงงงงงงตาย

7.4ถ้าสปช.ลงมติรับรอง ในวันที่ 6 กันยายน2558 นี้รธน.ฉบับนี้จะเป็นอันที่เราๆท่านต้องลงประชามติต่อ ว่าจะรับหรือไม่รับ

สรุปง่าย ๆ #เนื้อหาเห็บหมามาก

วิธีการในการรับมือกับ ร่างรธน.เห็บหมานี้ มี 2 แบบ

1.ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเห็บหมาให้มันตั้งกรรมการร่างชุดใหม่บริหารประเทศต่อไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรฉิบหายไปด้วยกันแต่จะไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญเห็บหมาออกมาใช้

2.รับร่างรัฐธรรมนูญเห็บหมาจะได้รับสัญญา(ลมปากจากคสช.)ว่าจะมีเลือกตั้งปลายปี59หรือต้นปี60แต่รัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง จะไม่มีอำนาจจะไม่สามารถทำตามนโยบายใดๆ ได้เพราะอำนาจไปตกอยู่ใต้คณะกรรมการเทวดาหมดแล้วต่อให้ประชาชนตั้งใจเลือกไปก็ไม่มีอำนาจก็อยู่กันแบบไร้อนาคตต่อไป

ความเห็นต่อท้าย (หลังจากที่แทรกความเห็นเป็นระยะ)

หรือ ถ้าไม่ยอมตาม 2 แบบข้างต้นก็ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อ1ใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็ยืนยันอำนาจของประชาชนว่าไม่ยอมรับมันครับต้องมีการประท้วงขับไล่คสช.แต่ประชาชนจะทำกันไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ถ้าไม่ทำก็อยู่กันไปแบบไม่มีอนาคตครับ

ใครอยากอ่านยาวๆ อ่านเองไม่ต้องเชื่อผมครับโหลดเลย >>> http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20150822125747.pdf

ด่วนที่สุด ..ภัยข่าวร้ายทางการเงิน ! คนไทยต้องอ่าน+++

ด่วนที่สุด ..ภัยข่าวร้ายทางการเงิน ! เกาะกระแสข่าวมาเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากล จากกลุ่มทหารและโยงกันกับกลุ่มทุนอำมาตย์ได้นำธนบัตรแบบเก่าไปพิมพ์ปลอมลอกเลียนแบบมาเหมือนของจริงมาก นำออกมาใช้กันในกลุ่มพวกครอบครัวทหารและทุนอำมาตย์ใหญ่ ใช้จ่ายเงินสนุกกันใหญ่ ถ้าถามว่าตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยรู้ใหม? น่าจะรู้นะแต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจ อาจเป็นแบงค์จริงที่จัดทำขึ้นนอกระบบ  แต่ก็ขอให้ประชาชนที่มีธนบัตรแบบนี้ไปแลกคืนได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ถ้ามีไว้ครอบครองเกิน 2 ล้านบาทนี่ทางธนาคารจะแจ้งไปที่ ปปง. ให้เจ้าของเงินมาชี้แจงที่มาของเงินด้วย แต่นายพลบางคนมีแบงค์พันแบบนี้หลายร้อย ไม่เห็นมันต้องแจ้งอะไรเลย เป็นเงินนอกระบบเข้ามาจากสายพวกทหารมาเฟีย ส่วนคนธรรมดาๆถ้าชี้แจงไม่ได้จะเข้าข่ายผิดกฏหมายฟอกเงินทันที กลุ่มทหารชั่วที่มันถือกฎหมายเอง ก็ทำเศรษฐกิจพวกมันดี หากินคล่อง พวกกลุ่มทเหี้ยซื้อทรัพย์สิน ถือดินด้วยเงินนอกระบบกันเพลิน ต่อไปเงินไทยจะคล้ายๆพม่า..ที่ถูกยกเลิกแบงค์..50000จ้าคไปเพราะนายพลพม่าเล่นกันแบบนี้เอง...เมื่อ 2~3เดือนที่ผ่านมา จึงมีขบวนการขนเอาเงินนอกออกมาใช้สร้างความร่ำรวยให้กับกลุ่มทหาร และกลุ่มทุนอำมาตย์ พวกมันถึงไม่สนว่าโลกจะมองประเทศไทยอย่างไร มันมีทางพากันมากอบโกยได้ไม่อั้น แชร์ข่าวนี้มาให้ทราบครับ

(เครดิต จากมิตรสหายทางไลน์)

Tuesday, August 25, 2015

คณะปล้นอำนาจจากประชาชน ไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์

คนไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ยังต้องผ่านบทเรียนกฏหมาย จากต่างชาติ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศนี้ อีกมากมาย หากยังไม่เลิกแนวคิด แบบไดโนเสาร์ เต่าล้านปี

๑. วันนี้โลกในปัจจุบัน เปลี่ยนไปมาก

๒.แต่คนส่วนใหญ่ตรงเส้นรุ้ง ตัดกับ เส้นแวงตรงนี้ ก็ยังไม่มีวี่แวว จะเปลี่ยนในด้านความคิด


๓. นั่นก็คือเรา จะต้องรอให้โลก ใช้ปฏักแทงหลังเรา โดยคนต่างชาติ

๔. การที่ประเทศไทย ไปลงนามและให้สัตยาบัน ต่อ (สนธิสัญญา ปราบปรามการคอร์รัปชั่น) Convention against Corruption, 2003 ในวันที่ ๑ มีนาคม ปีค.ศ.๒๐๑๑ หรือ ปีพ.ศ.๒๕๕๔

๕. โดยผลของสนธิสัญญา ฉบับนี้ ทำให้การรัฐประหาร และยึดอำนาจ ไม่เกิดความชอบธรรมตามกฏหมาย อีกต่อไป ไม่ว่าในระบบกฏหมายใดๆ


๖. แต่ ก็ยังได้ยินเสียง ที่ออกมาจากปาก นักกฏหมายบางคน ที่เถียงว่า " คณะผู้ยึดอำนาจ เป็น อธิปัตย์" ผมก็ไม่รู้ว่า คำว่า "อธิปัตย์" ที่เขาต้องการ "ได้มา" หรือ "ให้เป็น" นั้น เขาเอากฏหมาย ตัวไหน มารองรับ


๗. ทั้งๆที่ไม่มีอยู่ ในตำรากฏหมายร่วมสมัย (Contemporary Text Book in learning Laws)

๘. และแถม ก็ยังไม่มีอยู่ ในภาคปฏิบัติของ กฏหมายใดๆ ในโลกด้วย แม้แต่ ระบบกฏหมายกะเหรี่ยง ก็ไม่มี

๙. ผมก็ไม่รู้ว่า คนพูด ที่ไปเรียนกฏหมายจบ มาจากต่างประเทศ เป็น "ผู้ทรงภูมิรู้" หรือ "ทรงภูมิไม่รู้" กันแน่


๑๐. และคนไทย ก็เชื่อกันแบบฝังหัว จนบ้านเมืองนี้ ป่นบี้ยี้ยับ ในวันนี้.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...