Friday, August 28, 2015

นายทหารอากาศไทย ท่องซานฟราน ถูกปล้น (ข่าวนี้ ยังไม่เผยแพร่ในไทย)

มีพี่น้องพบข่าวแล้วส่งมาให้ดูครับ 

ข่าวคนไทยถูกฆ่าตายบนถนนสุดหรู ถูกแทงตายที่CA  เมืองซานฟานซิสโก สหรัฐ เหยื่อถูกลูกปืนเป็นทหารอากาศที่ใช้งบขอ ผบ.ทอ. อ้างจะไปดูงาน แต่ๆไปเดินเที่ยวจนถูกฆ่าตายบนถนนแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียง ถนนลอมบาร์ดสถานที่สุดฮิตของซานฟานได้อย่างไร ดูงานทางด้านใดกันแน่ พอมีเรื่อง เจอโจรปล้น คนไทยคิดจะต่อสู้เลยถูกเป่าดับ เรื่องขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเมกา แต่รัฐบาลทหารขอให้ไม่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนเลย อ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษที่ http://www.nbcbayarea.com/news/local/SFPD-Chase-Shooting-Suspect-Over-Bay-Bridge-to-Emeryville-322873461.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...