Friday, March 31, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน มดแดงล้มช้าง เริ่มกัดให้ตรงเป้าได้แล้ว (โปรดแชร์ต่อ)

ดร. เพียงดิน รักไทย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน มดแดงล้มช้าง เริ่มกัดให้ตรงเป้าได้แล้ว (โปรดแชร์ต่อ)

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt 

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com  โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

ดร. เพียงดิน รักไทย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน มดแดงล้มช้าง เริ่มกัดให้ตรงเป้าได้แล้ว (โปรดแชร์ต่อ)

ดร. เพียงดิน รักไทย ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน มดแดงล้มช้าง เริ่มกัดให้ตรงเป้าได้แล้ว (โปรดแชร์ต่อ)

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt 

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com  โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

Thursday, March 30, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน มดแดงล้มช้าง ไปไม่เป็นแล้วหรือ?

ขอให้พี่น้องช่วยกระจายให้เยอะที่สุดด้วยนะครับ 
และขอให้กด  Subscribe เพื่อติดตามคลิปได้โดยอัตโนมัติต่อไป

-------------------------------

ดร. เพียงดิน รักไทย ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน มดแดงล้มช้าง ไปไม่เป็นแล้วหรือ?

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

ด้วยรักและศรัทธาในพลังประชาชน
piangdin


ด้วยรักและศรัทธาในพลังประชาชน
piangdinThursday, March 23, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน อันตราย!!! โมเดล ๖ ตุลา: พฤษภา ๕๓ กำลังกลับมาอย่างจริงจัง

ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน อันตราย!!! โมเดล ๖ ตุลา: พฤษภา ๕๓ กำลังกลับมาอย่างจริงจัง

****************************

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com 
โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

Wednesday, March 22, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน ใคร จะนำการปฏิวัติ เปลี่ยนระบอบ???

ดร. เพียงดิน รักไทย ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ ตอน ใคร จะนำการปฏิวัติ เปลี่ยนระบอบ???

---------------------
***Download ร่างจดหมาย เพื่อส่งผู้นำนานาชาติต่าง ๆ ที่ http://tinyurl.com/gsetacg
***โปรดช่วยกันกระจายและส่งให้มากที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt
****ลิ้งค์ล่าสุด  http://tinyurl.com/gssuvm2
และรายงานการปฏิบัติงานและความคืบหน้าเครือข่าย ได้ที่ 4everche@gmail.com
----------------------
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

Saturday, March 18, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตอน ดร. ซุน ยัดเซ็น พูดอะไรกับชาวตะวันตก

ดร. เพียงดิน รักไทย ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตอน ดร. ซุน ยัดเซ็น พูดอะไรกับชาวตะวันตก

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

Friday, March 3, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย 3 มีนาคม 2560 ตอน ไม่มีทางเลือก!! ต้องล้ม ร. ๑๐ และเครือข่ายภูมิพล เพื่อสร้างชาติใหม่

ดร. เพียงดิน รักไทย 3 มีนาคม 2560 ตอน ไม่มีทางเลือก!! ต้องล้ม ร. ๑๐ และเครือข่ายภูมิพล เพื่อสร้างชาติใหม่


****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก


ดร. เพียงดิน รักไทย 3 มีนาคม 2560 ตอน ไม่มีทางเลือก!! ต้องล้ม ร. ๑๐ และเครือข่ายภูมิพล เพื่อสร้างชาติใหม่

ดร. เพียงดิน รักไทย 3 มีนาคม 2560 ตอน ไม่มีทางเลือก!! ต้องล้ม ร. ๑๐ และเครือข่ายภูมิพล เพื่อสร้างชาติใหม่


****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก


Wednesday, March 1, 2017

ดร. เพียงดิน รักไทย 1 มีนาคม 2560 ตะลึง!! ความเร็วของระบบ Mobile เมืองไทย ต่ำ ติดอันดับโลก!!!

ดร. เพียงดิน รักไทย 1 มีนาคม 2560 ตะลึง!! ความเร็วของระบบ Mobile เมืองไทย ต่ำ ติดอันดับโลก!!!

****************************
หากท่านคิดดี หวังดี และมั่นใจในความดีของท่าน ขอให้ปาวารณาตัว ร่วมเป็นมดแดงล้มช้าง ได้ที่
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

หากลิ้งค์ข้างบนถูกบล็อก ให้ส่งรายละเอียดไปที่ 4everche@gmail.com โดยระบุ 1. ชื่อ (จัดตั้งหรือชื่อกลุ่ม)  2. จำนวนสมาชิกในเครือข่าย 3. จังหวัดและอำเภอ  4. อีเมล์  5. ไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์  6. อาชีพของท่านหรือสมาชิก

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...