Monday, September 14, 2015

โพสต์ระดมคนไทยในเมกา ปกป้องประยุทธ์ หลังองค์กรสิทธิเตรียมประท้วงกลางที่ประชุม UN

โพสต์ระดมคนไทยในเมกา ปกป้องประยุทธ์ หลังองค์กรสิทธิเตรียมประท้วงกลางที่ประชุม UN 

Mon, 2015-09-14 19:22 หลังจากเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา สุณัย ผาสุข ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Watch) ให้สัมภาษณ์กับ Thaivoicemedia โดยกล่าวถึงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาร่วมประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 1 ต.ค. นี้ ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ว่า นิวยอร์ค เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ Human Rights Watch อยู่แล้ว ดังนั้นการเดินทางเยือนยูเอ็นของ พล.อ.ประยุทธ์ จะได้รับการประท้วงทั้งการตั้งคำถามในที่ประชุม และการต่อต้านนอกห้องประชุม เกี่ยวกับการริดรอน ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุด โดยข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้นำรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยส่งถึง บัน คีมูน เลขาธิการยูเอ็นแล้ว ดังนั้นจะมีสมาชิกในที่ประชุมจะถาม พล.อ.ประยุทธ์ในเรื่องนี้ ขณะที่ภายนอกห้องประชุมก็จะมีกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชน และสื่อมวลชนทั่วโลกที่จะรอพบ พล.อ.ประยุทธ์เพื่อซักถามอย่างไม่ประนีประนอม ดังนั้นไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเดินทางมาจริงหรือไม่ หรือจะส่งตัวแทนมา ก็จะเจอการประท้วงต่อต้านและซักถามอย่างแน่นอน ล่าสุดวันนี้(14 ก.ย.58) เมื่อเวลา 11.35 น. ผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชีชื่อ 'สุวรรณ วงษ์กัณหา' โพสต์ในเฟซบุ๊กกลุ่ม 'สีสัน"การเมือง' ในลักษณะสาธารณะ ระบุว่า ด่วนมากขอเชิญคนไทยที่อยู่ในเมืองนิวยอร์ค และทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา ให้รีบระดมพลรวมตัวกันไปช่วยปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ ซึงจะต้องไปร่วมประชุมสหประชาชาติดังกล่าว พร้อมระบุด้วยว่า หากว่าท่านไม่ไปช่วยปกป้องนายกก็เหมือนกับพวกท่านปล่อยให้นายกถูกพวกฝูงหมาป่าฮายีน่ารุมทึ่งท่านแต่เพียงคนเดียว อย่าปล่อยให้ท่านเดียวดายถูกพวกหมาป่ารุมกัด เพื่อเป็นการปกป้องเกียรติยศของคนไทยผู้รักชาติอย่างแท้จริง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...