Monday, September 14, 2015

“กลียุค" ○ทหารควบคุมตัว "ประวิตร โรจนพฤกษ์"

"กลียุค"

○ทหารควบคุมตัว "ประวิตร โรจนพฤกษ์" นักข่าวอาวุโส ปรับทัศนคติ ยังไม่รู้อยู่ที่ไหน น่าแปลกไล่จับกันเป็นว่าเล่น หรือใกล้จะถึงกำหนดการงานใหญ่อีกครั้ง ใครมีข่าว ใครมีเบาะแสอื่นๆเอามาแชร์กันครับ พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ห่วงประเทศและเพื่อนร่วมชาติเราคนไทยด้วยกัน

.
○ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่เผด็จการทหารจะจนแต้ม มันจะตัดขาดการสื่อสารทุกอย่างเพื่อไม่ให้รวมตัวกันติด และครั้งที่จะถึงในอนาคตอันใกล้ก็เช่นกัน โลกโซเชียลเน๊ตเวิร์ค ,การสื่อสารอื่นๆก็คงจะถูกตัดเช่นกัน พี่น้องมีแผนเตรียมรองรับไว้หรือยัง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...