Thursday, April 16, 2015

Permas เชื่อ"ขบวนการเอกราชปาตานี" ไม่ใช่มือปืนรับจ้าง (คุณจอม เพชรประดับ)Permas เชื่อ"ขบวนการเอกราชปาตานี" ไม่ใช่มือปืนรับจ้าง (คุณจอม เพชรประดับ)
Published on Apr 16, 2015

นายฮากิม พงติกอ รองประธานสหพันธ์นักเรียนนิสิตนักศึกษาและ­ประชาชนปาตานี หรือ กลุ่ม PERMAS กล่าวยืนยันกับ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ คาร์บอมบ์ที่เกาะสมุยว่า หากเป็นฝีมือของกลุ่ม ขบวนการเอกราชปาตานี หรือ กลุ่มก่อความไม่สงบในสามจังหวัดภาคใต้จริง ก็ไม่ใช่เพราะถูกจ้างจากฝ่ายการเมืองกลุ่ม­ทักษิณ หรือ นปช. เพราะอุดมการณ์ของขบวนการเอกราชปาตานี แตกต่างจากกลุ่มการเมือง แต่หากจะมีความร่วมมือกันในระดับหนึ่งเพื่­อเป้าหมายเฉพาะหน้าบางอย่าง อาจจะเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่การว่าจ้าง เพราะกลุ่มขบวนการเรียกร้องเอกราชปาตานีนั­้น ต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ไม่ได้เป็นมือปืนรับจ้­างหรือเห็นแก่เงิน อย่างไรก็ตาม หากเป็นความร่วมมือกันเฉพาะหน้าอาจจะทำให้­ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์คือ กลุ่มขบวนการได้แสดงศักยภาพว่า สามารถสร้างสถานการณ์นอกพื้นที่ได้ และเป็นพื้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ ขณะเดียวกันเป็นพื้นที่ที่สร้างความสนใจใน­ระดับนานาชาติได้ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ขณะเดียวกัน กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยที่ต่อต้าน คสช. ก็ได้ประโยชน์ เพราะเป็นพื้นที่ทางการเมืองของพระสุเทพ แกนนำ กปปส.ที่สัมพันธ์กับ รัฐบาล คสช. แต่ก็ต้องไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งกันเองใ­นกลุ่ม กปปส.ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการทำ­รัฐประหาร ส่วนสถานการณ์ในภาคใต้ที่เกิดเหตุการณ์รุน­แรงขึ้นขณะนี้นั้น ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคาร์บอมบ์ที่เกาะสม­ุย และเห็นว่า กระบวนการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ หากไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการสร้างบรรยาก­าศการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับกันของฝ่าย ก็ไม่มีทางที่จะประสบผลสำเร็จ อีกทั้งการพูดคุยในบรรยากาศของรัฐบาลทหารด­้วยแล้ว จะประสบกับความล้มเหลวมากกว่า

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...