Friday, January 22, 2021

นี่คือวิธีปล้นที่ดินและบ้านคนจนไปให้คนรวยแบบถูกกฏหมาย

 นี่คือวิธีปล้นที่ดินและบ้านคนจนไปให้คนรวยแบบถูกกฏหมาย 

https://www.matichon.co.th/economy/news_2541127

ธอส. ขนบ้านมือสองราคาถูกประมูล 990 รายการตอนนี้

บ้านมือสอง ทั่วประเทศรวม 990 รายการ เริ่มประมูลพร้อมกันวันนี้ระหว่างเวลา 12.00 -13.00 น.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 ธอส. จัดให้มีการประมูลขายทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองออนไลน์ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่โดยไม่ต้องเดินทางไปประมูลซื้อที่ธนาคาร รวมทั้งลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งการจัดประมูลออนไลน์ทั้ง 7 ครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา มีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลทรัพย์ออนไลน์ของธนาคารเป็นจำนวนมาก โดยสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้ทั้งสิ้น 701 รายการ คิดเป็น มูลค่าที่ปิดประมูลจำนวนถึง 735.18 ล้านบาท

นายฉัตรชัย กล่าวว่า จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาทำให้ในปี 2564 ธนาคารจึงเดินหน้าจัดให้มีการประมูลบ้านมือสองออนไลน์ประจำทุกเดือน ซึ่งการประมูลครั้งแรกของปี 2564 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 12.00 -13.00 น. โดยนำทรัพย์สภาพดีทั่วประเทศรวม 990 รายการ ได้แก่ ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่า มาเปิดประมูลให้กับลูกค้าที่เลือกซื้อง่าย ๆ พร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Application : G H Bank Smart NPA


อ่านเนื้อหาทั้งหมดจาก 

https://www.matichon.co.th/economy/news_2541127

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...