Monday, January 18, 2021

คำเตือน!!! คณะราษฎรปลดแอก จงอย่าตกหลุมพรางคณะทรราชย์

 ผมใช้ชื่อ "คณะราษฎรปลดแอกเพื่อประชาธิปไตย" แต่งชื่อภาษาอังกฤษให้ว่า "Liberation Citizens for Democracy' (LCD) เพื่อหมายถึงขบวนการขับเคลื่อนเพื่อ 3 ข้อเรียกร้องแบบหลวม ๆ  และด้วยสภาพในปัจจุบัน เป็นการฉลาดแล้วที่ไม่โผล่หัวหางให้เขาจัดการล้มทั้งกระดาน แต่ก็จงอย่าคิดว่า กลไกความมั่นคงจะไม่รู้เท่าทันและไม่ได้คิดวางแผนทำลายล้าง จริง ๆ แล้ว ตรงกันข้าม

แต่นั่นคงเป็นสิ่งที่ระดับมันสมองของ LCD คงรู้ดีอยู่แก่ใจแล้ว 

ผมติดตามกระแสการขับเคลื่อนของฝั่งเผด็จการเสมอมา เพื่ออ่านเกมและสะท้อนภาพที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตย

ในช่วงปีใหม่นี้ มีกระแสที่ชัดเจนที่สุดที่ควรจับตาดังนี้

คสช. รับคำสั่งให้จัดการกับภัยของสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจัง และสัญญาณที่ชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัย คือ สถาบันกษัตริย์สั่งเครือข่ายอำนาจเตรียมการปราบปรามทุกรูปแบบ โดยใช้กลยุทธทางการทหารและความั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งกลไกราชการและนอกราชการแบบบูรณาการ

เมื่อกวาดตาดูหัวข้อข่าวคร่าว ๆ ก็จะเห็นได้ว่า มีการปลุกแนวต้านและแนวรุก เพื่อกำจัดกระแสปฏิรูปในหลายมิติ
และที่เห็นชัดมาก คือการใช้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงเชิงความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม ให้เริ่มดำเนินการต่าง ๆ สถาบันทิศทางไทย เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมาก ว่ามีเจตนาใส่ร้าย ทำลาย ยุแยง สร้างความเกลียดชัง และสนับสนุนให้ใช้ความเด็ดขาดในการกำจัดขบวนก้าวหน้า
 
 


สิ่งที่ขบวน LCD ต้องตระหนักคือ เครือข่ายราชาธิปไตยกำลังระดมพลโต้ ยัน และกำลังจะรุกอย่างหนัก และเขาต้องการทำลายล้างอย่างเด็ดขาด. แต่กำลังรอสร้างกระแสและความชอบธรรม โดยสร้างความเกลียดชัง สร้างภาพให้เราเป็นผู้ก่อการร้าย ผู้ชังชาติ ผู้ทำลายเศรษฐกิจ ฯลฯ. 

ที่น่ากลัวที่สุด คือ เริ่มมีการปล่อยข่าวให้ร้ายว่าเราจะใช้ความรุนแรง ปะทะ สร้างสถานการณ์ไปสู่ความรุนแรง ฝั่ง LCD ต้องรีบจัดการวางแนวทางให้ชัด ต้องเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในท่วงท่า การหลุดหลวมในประเด็นใด ๆ ก็ตามที่จะเข้าทางของเผด็จการ และต้องมีการจัดการขบวนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ด่วนที่สุด. และจงจำไว้อย่างดีที่สุดว่า จงเลี่ยงคำว่าตาต่อตาและฟันต่อฟัน การใช้อาวุธ หรืออะไรทำนองนี้ ที่จะทำให้เขาใช้กฎหมายใส่ร้ายป้ายสี แล้วปราบปรามในที่สุด

จงอย่าหลงไปตกหลุมพรางความรุนแรง!!!!


No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...