Friday, December 2, 2016

จะทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่เก้าองค์เดียวอย่างนั้นหรือ (จาก LINE)

ดูจากงานสถาปนาพระบรมขึ้นครองราชย์...กลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อเท่าที่ควร...ทุกสื่อแทบจะทำไปแบบไม่เต็มใจ

ทุกอย่างดูเหมือนเป็นสิ่่งลึกลับ..เป็นความลับ....มาโดยตลอด ทั้งที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยที่บอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบันจะยอมให้ใครมาละเมิดมิได้

การที่สื่อสลิ่มยังไมยอมให้ความสำคัญต่อพิธีการรับพิธีการอัญเชิญพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่.. ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องเร้นลับ
ที่ต้องแอบสืบแอบหาข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวจริงในการขึ้นครองราชย์ของราชาพระองค์ใหม่.,

มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่ไม่ยอมให้ใครมาล้มล้างดูหมิ่นสถาบัน...

ในขณะที่ยังมีการนัดกันเข้าแถวเพื่อไปถวายบังคมพระบรมศพในหลวงอย่างที่ยอมเดินทางจากต่างจังหวัดยอมหยุดงานเพื่อการนี้

ยังเน้นย้ำความเศร้าโศกกันอย่างเหนียวแน่น..ไม่ยอมให้ในหลวงรัชกาลที่สิบเข้ามาแทรกใจที่เศร้าโศกไม่เลิกนั้นได้เลย..

ผมยังแปลกใจที่เขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรกัน.... ประเทศชาติต้องการการเดินหน้าในวันนี้..เราจะมาเศร้าโศกเสียใจข้ามเดือนข้ามปี

โดยไม่ยอมให้ประเทศชาติเดินหน้ากันต่อไปอย่างนั้นหรือ.. คนเสื้อแดงเองนั่นไม่เท่าไหร่...เกือบทุกคนรับได้กับความเปลี่ยนแปลงนี้

ในขณะที่ฝ่ายสลิ่มกลับรับสิ่งนี้ไม่ได้เลย..ยังมีการโพสแม้กระทั้งข่่าวลวงว่าการสถาปนาจะยังไม่เกิดขึ้น ในหลวงรัชกาลที่สิบจะยังไม่รับการแต่งตั้ง

นี่มันอะไรกัน... สรุปแล้วพวกคุณที่แอบอ้างว่าทำเพื่อในหลวงกันมาโดยตลอด...จะทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่เก้าองค์เดียวอย่างนั้นหรือ

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...