Saturday, November 19, 2016

ศรีสุวรรณ โวยถูกคุกคาม-ปองร้าย หลังไล่ตรวจสอบอำนาจรัฐ |

ศรีสุวรรณ โวยถูกคุกคาม-ปองร้าย หลังไล่ตรวจสอบอำนาจรัฐ | 

18 พ.ย. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกแถลงการณ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง  เลขาธิการสมาคมฯ ถูกคุกคาม ปองร้ายจากการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ

แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีในการติดตาม ตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ การบริหารราชการแผ่นดินของผู้มีอำนาจที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุก ๆ รัฐบาล อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งอาจจะเป็นการขัดขวางอำนาจและผลประโยชน์ของผู้ประสงค์ร้ายต่อบ้านเมืองก็เป็นไปได้นั้น

ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่เลขาธิการสมาคมฯและชาวบ้านได้ยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเพิกถอนแผน PDP2015 เสร็จแล้ว ได้นั่งรถส่วนตัวเดินทางกลับกันหลายคน แต่สังเกตเห็นว่า พอจะขึ้นรถมีชายนิรนามเดินเข้ามาถ่ายรูปเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมกับมีรถยนต์ 2 คันได้ขับติดตามอย่างมีพิรุธ เจ้าหน้าที่ขับรถจึงแสร้งเปลี่ยนเส้นทางรถ เพื่อสังเกตว่าจะยังคงถูกติดตามจริงหรือไม่ แต่ปรากฏว่ารถยนต์ทั้ง 2 คันดังกล่าวก็วกรถขับเปลี่ยนเส้นทางตาม ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเส้นทางใด เลขาธิการสมาคมฯจึงตัดสินใจขับรถวกเข้า สน.บางเขน บริเวณอนุสาวรีย์หลักสี่ ซึ่งก็ปรากฏว่ารถยนต์ของผู้ขับตามเข้าไปใน สน.บางเขนเช่นกัน เมื่อทีมงานของสมาคมฯจอดรถและออกมาถ่ายภาพรถคันที่ตามดังกล่าว จึงทำให้ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวรู้ตัว จึงขับรถออกจาก สน.บางเขนหนีไป

กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นภัยคุกคามสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิภาพ และการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามนโยบายของ หน.คสช. โดยตรง เลขาธิการสมาคมฯ จึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ สน.บางเขน พร้อมหลักฐานภาพถ่ายทะเบียนรถคันที่ติดตามดังกล่าวแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อาจคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ ต่อการทำหน้าที่พลเมืองดีของเลขาธิการสมาคมฯที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ อันมีลักษณะเป็นภัยมาใกล้เช่นนี้ อันสะท้อนให้เห็นถึงการยังคงมีพฤติการณ์ของการใช้อำนาจเถื่อน ข่มขู่ คุกคามประชาชนโยชัดแจ้ง กรณีที่เกิดขึ้นเลขาธิการสมาคมฯ จำต้องนำความรายละเอียดและหลักฐานไปยื่นขอความคุ้มครองจาก หน.คสช. และนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559  เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์บริการประชาชน) ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล (ตึก กพ.เดิม) เพื่อขอความคุ้มครองจากหน.คสช. และนายกรัฐมนตรีต่อไป และหากเลขาธิการสมาคมฯถูกปองร้าย/ลักพาตัว/เสียชีวิต ก็เชื่อได้ว่ามีผลมาจากการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้มีอำนาจที่เลขาธิการได้ยื่นตรวจสอบไว้ต่อ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สตง. ประการเดียวเท่านั้น

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...