Thursday, August 4, 2016

แถลงการณ์ดาวดิน 3 สิงหาคม 2559

แถลงการณ์ดาวดิน

นับแต่ พ.ศ.2475 แสงเทียนเสรีถูกจุดขึ้น จนบัดนี้อีกครั้ง ที่แสงนั้นถูกดับลงโดยเม็ดฝนของเหล่าเผด็จการ ก่อเกิดเมฆหมอกความหวาดกลัว ปกคลุมคนในสังคม แม้นว่ามีเมฆหมอก หากแต่ยังมีคนกล้า ผู้ยังยืนทายท้าถือเทียนเสรี ส่องเป็นทางนำเพื่อลบความกลัวของผู้คน ควานหาสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตยและความเท่าเทียม เขาเหล่านั้นนำทางและจากไป หากแต่ว่า เสียงเทียนความคิดนั้นได้ถูกส่งต่อเรื่อยมาในสายธารการต่อสู้ของประวัติศาสตร์


บัดนี้ ณ ที่นี้ แสงเทียนถูกจุดขึ้นอีกครั้งและสาสน์นี้จะส่งต่อสายธารความคิด โดยหวัง เพื่อว่าเราเหล่าสามัญชนจะได้รวมซึ่งแสงเทียนก่อไฟดวงใหญ่ ลบเมฆหมอกและความกลัวที่มีต่อเผด็จการอันเป็นผู้กดขี่


ที่นี่สองปีแล้วที่ความหวาดกลัวต่อเผด็จการ บังคับให้เราเงียบเสียง มิอาจเอ่ยคำพร่ำบ่นถึงความทุกข์ยากข้นแค้นที่ถูกกระทำ แม้กระทั่งถูกบังคับให้ต้องยอมรับอำนาจของผู้กดขี่ เหล่าเผด็จการคือผู้กดขี่อย่างแท้จริง
ที่นี่สองปีแล้วที่เรามิอาจกล่าวความต้องการที่จะกำหนดชะตากรรม กำหนดวิถีชีวิตตัวเอง
ที่นี่จากนี้ไม่กี่วัน จะเป็นวันที่เผด็จการหวังสร้างความชอบธรรมแก่อำนาจ อำนาจที่จะกดขี่ผู้คนไว้ยาวนาน หากแต่เรารู้ว่านั่นคือการโกหกครั้งใหญ่ ดังเช่นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่ที่มา เราไม่อาจยอมรับได้ รวมถึงพิธีกรรมที่จะทำให้มันชอบธรรม
ที่นี่เราขอประกาศว่า การกระทำทั้งหลายที่มาจากเผด็จการ เราจะไม่ยอมรับทั้งสิ้น
ที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ ที่เมฆหมอกความกลัวปกคลุม เราจะยืนหยัดเจตนารมณ์และความหวังเช่นเดิมที่เราจะต่อสู้กับเผด็จการ จนวันที่ท้องฟ้าเปล่งประกายแสงแห่งประชาธิปไตย

ดาวดิน
3 สิงหาคม 2559

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ
‪#‎ไม่มีสิทธิร่างไม่ขอมีสิทธิร่วม‬


No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...