Saturday, August 15, 2015

ป็นอะไรก็ไร้ค่า ถ้าประชาชนไม่เอาด้วย

ป็นอะไรก็ไร้ค่า ถ้าประชาชนไม่เอาด้วย

เป็นอะไรก็ไร้ค่า ถ้าประชาชนไม่เอาด้วย 
โพสต์โดย : piangdin 
ID # 786740 - โพสต์เมื่อ : 2009-03-23 23:26:16 _ ปิดข้อความ แก้ไข

"เป็นอะไรก็ไร้ค่า ถ้าประชาชนไม่เอาด้วย"

เมื่อเรือขาดน้ำ เรือก็เดินไม่ได้
เมื่อศาลเจ้าขาดคนสักการะ มันก็แค่บ้านไม้เก่า ๆ รอวันผุพังเลือนหาย
เมื่อประชาชน ไม่กลัวรถถังและอาวุธ ความน่าเกรงขามของทหารก็หายไป
เมื่อประชาชนไม่ยอมรับความยุติธรรมของศาล ตุลาการทั้งยวงก็เสื่อม
เมื่อประชาชนไม่ยอมก้มหัวให้อำมาตย์ อำนาจเถื่อนก็เสื่อมสลาย
เมื่อประชาชนไม่ยอมนิ่ง เสียงที่เคยดังของอำมาตย์ก็ถูกกลบ
เมื่อประชาชนไม่สนคำสั่งเถื่อนของผู้ปกครอง คำสั่งก็ไม่ต่างจากสั่งน้ำมูก
เมื่อกฎหมายถูกใช้ไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรม ประชาชนจะปฎิเสธให้กฎหมายเหลือแค่กระดาษ
เมื่อวันนี้ ประชาชนเขาไม่ยอมรับระบอบเผด็จการ ระบอบจักอยู่ได้อย่างไร
เมื่อนักการเมืองไม่ได้อยู่ในหัวใจของประชาชน จะมีสิทธิบริหารบ้านเมืองได้อย่างไร
แม้แต่พระเจ้าก็ไม่มีปัญญาบังคับมนุษย์ทุกคนให้นับถือได้
แล้วจะมีการบังคับใด ๆ ได้ผล ในเมื่อหัวใจเสรีประชาธิปไตย มันไม่เอาเผด็จการแน่แล้ว

คิดดูให้ดีแล้ว ท่านจะร่วมมือกับประชาชน ในการอภิวัฒน์สังคม
หรือจะฝืนกระแสธรรมชาติ แล้วออกมาต่อต้านฆ่าฟันประชาชน
การใช้อำนาจเถื่อน จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อประชาชนยังโง่และยอมให้กดขี่
แต่เมื่อใดประชาชนตื่นแล้ว ถูกปลุกจากการมอมเมาแล้ว
ท่านจะไม่มีทางทำให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเมื่อวานได้

วันนี้ สถาบันและกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องคิดทบทวนให้ดีแล้วครับ

พระมหากษัตริย์ 
รัฐบาลเทพประทาน 
ตีนมือ คมช.
ทหาร ตำรวจ 
PAD 
สื่อ นักวิชาการและ NGO หลงหลักจรรยาบรรณ
ข้าราชการและนักการเมืองทุกกลุ่ม

จะเล่นงานประชาชน โดยรวมหัวกันกดขี่ประชาชนแน่หรือ?
แผ่นดิน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ 
ระวังจะไม่มีแผ่นดินอาศัยและฝังร่างนะครับ 

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...