Tuesday, April 21, 2015

เพลงเมล็ดพืชสีแดง วินัย บุญช่วย

บทเพลงจากภูผา-เมล็ดพืชสีแดง

9,358
Uploaded on Dec 11, 2010
เมล็ดพืชสีแดง

คำร้อง-ทำนอง วินัย บุญช่วย

จากบ้านเกิดมา ศรัทธาเปี่ยมล้นดวงใจ
มุ่งสู่ป่าไพร แดนไกลด้วยใจยึดมั่น
เจ็บแค้น อัดแน่นอุกอั่งอกนั้น
ใต้เงาผีห่าซาตาน เผด็จการกระหายเลือดคน
ดังนกสีเหลือง จากเมืองในคืนมืดมน
เหินสู่ลมบน ฝ่าฝนสีเลือดเดือดแดง
เข้าหาสัจธรรมที่สาดส่องแสง
ดุจดังรวีร้อนแรง ใต้ธงแดงพรรคคอมมิวนิสต์ไทย

มาเถิดมา เยาวชนหนุ่มสาว
จงลุกขึ้นมาผองเรา ร่วมก้าวเดินหน้าไป
พรรคชี้ทางที่สว่างสดใส
ผองเราร่วมใจ รับใช้มวลชน
ขอเหมือนได้เป็น ดั่งเช่นเมล็ดพืชสีแดง
ทุกถิ่นระแหง งอกงามปฏิวัติหาญกล้า
โค่นล้ม เผด็จการขายชาติประชา
ที่คอยกดขี่บีฑา ปลดปล่อยประชาผู้ทุกข์ทนเอย....

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...