Thursday, April 9, 2015

กระสุนพระราชทาน 2553: รายการ ยืนหยัดปรัชญา ตอน กาชาดกินคน Final Edition[ ft.อ.หวาน]

ไม้หนึ่ง คม แทงตรงหัวใจ บทกวีของเขา สะท้อนภาพการต่อสู้วันนี้ได้ดียิ่ง... เขาพรากร่างไม้หนึ่งไปได้ แต่เขาไม่มีวันทำลายบทกวีและอุดมการณ์ที่คุณไม้หนึ่งฝากไว้ได้

กระสุนพระราชทาน 2553: รายการ ยืนหยัดปรัชญา ตอน กาชาดกินคน Final Edition[ ft.อ.หวาน] รายการ ยืนหยัดปรัชญา ตอน กาชาดกินคน Final Edition[ ft.อ.หวาน]
 


TV24 รำลึก...ทหารล้อมยิงประชาชน 5 ปี 10 เมษายน 2553

รายงานพิเศษ ...TV24 รำลึก...ทหารล้อมยิงประชาชน 5 ปี 10 เมษายน 2553การต่อสู้เื่พื่อให้ได้มาซึ่งเสรีภาพแห่งประชาธิปไตย ของประชาชนและคนเสื้อแดงเคียงข้าง กับกลุ่ม นปช ...ณ.ราชประสงค์ ผ่านฟ้า ราชดำเนิน 10 เมษายน 2553

Posted by Red Thai V2 on Friday, April 10, 2015

No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...