Monday, March 2, 2015

คำนำ

ผมร้างการเขียนไปนาน เพราะมัวแต่พูดเสียจนเคยชิน
จริง ๆ แล้ว ชีวิตต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือต้องนำสิ่งเก่ามาทบทวน ปรับแต่ง พิจารณาและสังเคราะห์อยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้การเรียนรู้มันไม่เหี่ยวเฉา    และการเขียนหรือการเรียบเรียงสิ่งต่าง ๆ เหมือนบันทึกไดอารี่ หรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นกุศโลบายให้เราสามารถบังคับให้การเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้น  

ผมลองสร้างบล็อกนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีการเรียนรู้ของตนเอง การแลกเปลี่ยนกับญาติมิตรและคนชอบพอกัน เชิญทุกท่านแวะมาอ่านเป็นเพื่อนกันนะครับ หากจะสนทนาด้วยกัน ก็ยินดีครับ

piangdin March 2, 2015


No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...