Tuesday, March 24, 2015

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มอบรางวัล 2014 Humanitarian Award แด่ดร.ทักษิณ ชินวัตร


ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัล 2014 Humanitarian Award ให้แก่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ผู้ลี้ภัยทางการเมืองตั้งแต่การรัฐประหาร เมื่อปี  2549 และแม้ว่าในฐานะเหยื่อทางการเมืองคนสำคัญที่สุดแห่งยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร จะถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือมีข้อถกเถียงโจษจันอย่างไรก็ตาม วันนี้ใครจะตัดสินดร.ทักษิณ ชินวัตรว่าดี-เลว ถูก-ผิด โดยเฉพาะในเชิงกฎหมายไม่ได้เลย เพราะระบบยุติธรรมของไทยมันบูดเบี้ยวไปเกินจะรับได้ตามมาตรฐานอารยะ

แต่ในเชิงมนุษยธรรม หรือการแสดงน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้น  ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ถึงความเมตตาที่ท่านและครอบครัวได้ให้แก่เพื่อนมนุษย์  โดยไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ไม่มีการป่าวประกาศ และไม่เรียกร้องใด ๆ เป็นการให้เปล่าแก่บุคคลและคณะบุคคล แม้ว่าในเชิงตัวเงิน ดร.ทักษิณ อาจจะเจียดให้แต่ละรายไม่มากจนท่านเดือดร้อน แต่เมื่อดูปริมาณคนที่ขอรับความช่วยเหลือและดร.ทักษิณ ได้สนับสนุนแบบให้เปล่าแล้วนั้น ถือว่า ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ที่สังคมไทยควรยึดถือ

การพิจารณาให้รางวัลนี้ ไม่ได้มีเหตุผลทางการเมือง หรือให้เพราะเสน่หาส่วนตัว หรือเพราะบุญคุณใด ๆ ทั้งสิ้น และดร.ทักษิณ​ ชินวัตร ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจบงการใด ๆ กับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาด้วยหลักฐานที่ปรากฏ โดยรับทราบว่า การช่วยเหลือของท่านในกรณีต่าง ๆ เป็นการให้แบบไม่ได้รับผลตอบแทน และไม่มีการหวังผลตอบแทน ให้แบบปิดทองหลังพระ ไม่มีการประกาศชื่อ และไม่มีการเรียกร้องจะเอาหน้าเอาตาหรือผลประโยชน์ใด ๆ   จึงถือเป็นตัวอย่างที่อยากให้สังคมไทยได้รับรู้ แล้วเอาเป็นแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เพื่อนร่วมชาติเรา ต่างอยู่ในสภาวะขัดสนค่นแค้น แถมถูกทำร้ายจากอำนาจเผด็จการในหลายรูปแบบในการนี้ เป็นการมอบในงานประชุมใหญ่ประจำปีของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อสรุปกิจกรรมประจำปีและเพื่อนำเสนอความจริงเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ให้ปรากฏแก่สายตาคนไทยและชาวโลก  ณ เมือง  Paramount มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  โดยท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตรมต. กระทรวงมหาดไทย ก่อนการรัฐประหารโดย คสช. ซึ่งเป็นแขกรับเชิญผู้ทรงเกียรติ ของภาคีฯ ได้เป็นผู้มอบรางวัล โดยนางดารุณี กฤติบุญญาลัย (ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญ) ได้เป็นตัวแทนดร.ทักษิณ ชินวัตร รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้แทน

ขอท่านผู้เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญ โดยถ้วนหน้ากัน

จึงขอประกาศไว้ให้เป็นเกียรติประวัติและจารึกไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป
 
ประกาศ ณ วันที่  23 มีนาคม  2558

ดร.เพียงดิน รักไทย
ประธานบริหารภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...