Sunday, March 15, 2015

คำทำนายพระพุทธโฆษาจารย์ ว่าด้วย รัชกาลที่10 และอนาคตประเทศไทย ตามคำทำนาย

คำทำนาย เป็นเรื่องที่ผมเชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่ง และส่วนตัวยังเชื่อว่า กรรมสะสมจากปัจจะบัน จะเป็นตัวกำหนดสำคัญผลในอนาคต ดังนั้น การนำเสนอคลิปนี้ จึงอยากให้ทุกท่านรับไปพิจารณา แล้วจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำร่วมกันทั้งชาติ เพื่อดันชาติให้พ้นจากวิถีมาร ที่ครอบงำประเทศอยู่ ณ วันนี้ ไปสู่ภาพฝันใหม่ที่คนไทยเราควรร่วมกันสร้างไว้ให้กับลูกหลานของพวกเรา รัชกาลที่ 10 จะมีหรือไม่มี หรือมีอย่างไร เราทั้งหลายนั่นแหละ เป็นผู้กำหนด

เมื่อได้ฟังคำทำนายของ
พระพุทธโฆษาจารย์ ตามคลิปนี้ หลายท่านอาจจะอยากทำความรู้จักพระพุทธโฆษาจารย์รูปที่ให้คำทำนายนี้   และคำทำนายที่ว่านี้ ก็มีรายละเอียดพอสมควร  ลองอ่านเนื้อหาที่มีการรวบรวม ไว้อย่างดีที่
https://symposium74.wordpress.com/2008/10/31/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
(ด้วยความขอบคุณยิ่ง สำหรับการค้นคว้าและสรุปเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์)

----------------------------------------------------
เห็นมีการนำเสนอเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกในอนาคต เลยเกาะกระแสนำเสนอคำทำนายอนาคตของประเทศไทยมั่งจ้า
ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวฮือฮาเกี่ยวกับการนำคำทำนายเกี่ยวกับประเทศไทยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเผยแพร่ (รู้สึกจะเริ่มมาจากทางเว็บเครือเนชั่น) ผมได้ลองค้นคว้าติดตามดู ปรากฏว่า บางส่วนเป็นเนื้อหาที่ผมได้เคยได้ยินมาเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนหน้านี้ (จากรายการของ พตท. สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ผู้นำการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชใหม่ และ จตุคามรามเทพอันโด่งดัง) โดยเนื้อหาเป็นคำทำนายสถานการณ์ของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์
หลวงพ่��ปาน วัดบางนมโค
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
ที่มาของคำทำนายจากการค้นคว้าดู พบว่ามีที่มา 2 แหล่ง คือ
1. แหล่งหนึ่ง กล่าวว่า เป็นคำทำนายเขียนไว้ในสมุดข่อย โดยนามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ (ลำใย) พระอริยสงฆ์ (เขาว่าเป็นพระอรหันต์) ในสมัยปลายยุคกรุงศรีอยุธยา โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยอ่านสมัยเมื่ออยู่กับอาจารย์ของท่าน (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค) เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2480 โดย มีการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองของปลายยุคกรุงศรีฯถึงการเสียกรุง และ กรุงใหม่ (คือกรุงรัตนโกสินทร์) อีก 10 รัชกาล ซึ่งแบ่งเป็นยุคต่างๆ ตามรัชกาลตั้งแต่ 1-10 (บางคนตีความว่าจะมีเพียง 10 รัชกาล) ได้แก่
” ๑. มหากาฬผ่านมหายักษ์  ๒. รู้จักธรรม ๓. จำต้องคิด ๔. สนิทธรรม ๕. จำแขนขาด ๖. ราษฎร์ราชาโจร ๗. นั่งทนทุกข์ ๘. ยุคทมิฬ ๙. ถิ่นกาขาว ๑๐. ชาววิไล
รายละเอียดลองอ่านตามลิ้งค์นี้ เว็บไซต์วัดท่าซุง
2. อีกแหล่งหนึ่ง กล่าวว่า เป็นคำทำนายที่พบในกระดาษที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) พรหมรังษี เขียนทิ้งไว้ โดยพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2415 กล่าวถึงสถานการณ์ของไทยในยุคของแต่ละรัชกาลเช่นกัน ดังนี้
สมเด็จโต พรหมรังสี
สมเด็จโต พรหมรังสี
๑.มหากาฬ ๒.พาลยักษ์ (ภาณยักษ์) ๓.รักมิตร (รักบัณฑิต) ๔. สนิทธรรม ๕. จำแขนขาด ๖.ราษฎร์โจร (ราชโจร) ๗.ชนร้องทุกข์ ๘.ยุคทมิฬ ๙. ถิ่นตาขาว(ถิ่นกาขาว) ๑๐.ชาวศิวิไล
รายละเอียดลองอ่านตามลิ้งค์นี้ เว็บไซต์สามก๊กไทย 
จะเห็นได้ว่า ใกล้เคียงกันมากทีเดียว โดยเฉพาะเมื่ออ่านคำอธิบายของแต่ละยุค ก็ตรงกัน เช่น รัชกาลที่ 5 จำแขนขาด คือ จำต้องเสียดินแดนให้ต่างชาติ จะมีแตกต่างกันก็คือ ยุครัชกาลที่ 2และ 3 ความเห็นของผมเองคิดว่า คงมาจากแหล่งเดียวกัน คือ มีมาตั้งแต่สมัยปลายยุคอยุธยา แต่ผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่ที่ผมสนใจคือ คำทำนายในช่วงรัชกาลหลังๆ คือ ตั้งแต่รัชกาลที่ 9-10 ที่เป็นช่วงอายุของเรานี่แหละ (จะเห็นว่าตรงกันทั้ง 2 ตำรา)
หลวงพ่��ฤาษีลิงดำ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ยุคที่ 8 “ยุคทมิฬ” คือ ยุคที่มีเรื่องเลวร้ายหลายประการ เช่น สงครามโลก การเสียชีวิตของ ร.8 และการครองอำนาจโดยเผด็จการทหาร ที่ต่อเนื่องไปถึงต้นยุครัชกาลที่ 9 จนเกิดกรณี 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519
ยุคที่ 9 “ยุคถิ่นกาขาว (ตาขาว)” คือยุครัชกาลปัจจุบันที่ได้รับอารยธรรมตะวันตกมามาก วิทยาการตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศไทย รวมทั้งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง
ยุคที่ 10 “ยุคชาวศิวิไล” คาดว่าเป็นยุครัชกาลที่ 10 ซึ่งประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรื่องยิ่ง ทั้งทางวิยาการ เศรษฐกิจ และ จริยธรรม
สำหรับคำทำนายในยุคที่ 9 คือยุคถิ่นกาขาวนี้ มีคำทำนายละเอียด ที่กล่าวว่า ทำนายโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 โดยข่าวว่า มีผู้นำคำทำนายมาแต่งเป็นกลอนดังนี้
(หมายเหตุ คำกลอนนี้ทางคณะศิษย์วัดท่าซุง แจ้งว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ไม่ได้เป็นผู้แต่งขึ้น ส่วนเป็นผู้ใดแต่งนั้นไม่ทราบ)
คำทำนายที่เคยมีมาช้านานนัก เริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนาย เมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟุ้ง น้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรี้หนีเข้ามา เป็นประชาชนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่าน ชื่อกระฉ่อนร่อนทั่วทุกสิงขรออกพระนามลือชื่อดั่งทินกร องค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาจะปีติยิ้มสดใส แต่อกไหม้หนอนกินข้างในสิ้นจะมีพวกกาฝากคอยกัดกิน เพื่อให้ได้สิ่งถวิลสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมือง ขุนนางเขื่องกังฉินกินทั่วหล้าคอรัปชั่นจะกัดกร่อนทั้งพารา ประดุจปลวกกินฝานั้นปะไรข้าราชการตงฉินถูกประณาม สามคนหามสี่คนแห่มาลากไส้เกิดวิกฤติผิดเพี้ยนโดยทั่วไป โกลาหลหม่นไหม้ไร้ความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่ว ถ้วนทุกทั่วจะมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดี เกรงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสน์จะถูกรุกและล้ำ มิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสัญเกิดวิกฤติธรรมชาติอุบาทว์ครัน พายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยาก เกิดวิบากทุกข์เข็ญระส่ำระสายเกิดการปราบจลาจลชนล้มตาย เลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าน่าสมเพช ผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤฒาจารย์ลือระบิล จะร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนับเทวศ ดั่งดวงเนตรมืดบอดสุดขื่นขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทม ส่วนคนชั่วหัวร่อทำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาว ควงคทามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวัง สายน้ำหลั่งกรากเชี่ยวหวาดเสียวใจศิวิไลซ์จะบังเกิดในสยาม หลังฝนคร้ามลั่นครืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไป เปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้น แผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤติด้วยศรัทธา ยามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพลองอ่านดูก็เป็นจริงแล้วหลายประการ น่าสนใจดี ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นจริงตามคำทำนายที่เหลือหรือไม่นะ


No comments:

Post a Comment

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...