Sunday, November 17, 2013

30 คำถามจากคนไม่รักเจ้า


สามสิบคำถาม เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทย สำหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า
โดย ดร.​ เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัยประชาชน

ขอเดชะ ประชาชนไทยที่รักทุกท่าน

ผมจะเขียนบทความชิ้นนี้ ในรูปคำถามทั้งหมด เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่า ได้คิดตาม คำถามผม อาจจะเหมือนมีอคติอยู่บ้าง แต่มันก็เป็นโอกาสให้คนที่รักสถาบันกษัตริย์ได้คิดหาคำตอบ หาหลักฐานมาหักล้าง และอธิบายความให้สังคมไทยได้เช่นกัน

หวังว่า คำตอบ จะทำให้ท่านเดินหน้าไปอีกหลายก้าวในเชิงการเมือง เพื่อจะได้ตาสว่างกันยิ่งขึ้น
และกลายเป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชาติเราต้องการในที่สุดในเวลานี้  หรือท่านอาจจะรักสถาบันกษัตริย์ และระบอบการปกครองอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต่อไปหรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำ.... ผมไม่ได้คิดเรียบเรียงอย่างรอบคอบนักนะครับ  ลองคิดไปด้วย และหากมีคำถามชวนคิดมากกว่านี้  ก็กรุณาช่วยกันเติมได้นะครับ เชื่อว่ามีอีกมากมาย และการได้เกิดสัมมาทิฏฐิ ไม่อยู่บนความลุ่มหลง หรือถูกผลักดันด้วยความโกรธแค้น หรือรักแบบงมงาย แล้วทำลายแบ่งแยกกันเอง แล้วให้ชนชั้นปกครองหลอกใช้

1. Popular sovereignty or Absolute Monarchy?

 • ประเทศไทย เป็นของประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน หรือเป็นของกษัตริย์ ครอบครัว และคนรับใช้? 
 • ยอมรับกันหรือว่า ประเทศไทยเป็นของชนชั้นสูงส่วนน้อย หรือพวกทหารที่ยึดอำนาจของประชาชนไปแล้อ้างว่าตนมีอำนาจ มีคุณธรรม และมีบุญบารมีมากกว่าประชาชนทั่วไป แต่ไม่ให้มีการวิพากษ์วิจาร์ หรือตรวจสอบ ?
2. Who saved the nation?
 • กษัตริย์ภูมิพลและบรรพบุรุษท่านใดเคยรบข้าศึกด้วยตัวเอง? เคยปกป้องประเทศ? เคยก่อตั้งประเทศอย่างแท้จริง? ร. 1 ยึดอำนาจมาจากพระเจ้าตากสินที่ได้นำการกู้ชาติ ใช่หรือไม่?
 • ในการรบที่ผ่านมา กษัตริย์ได้รบจริงกี่ครั้ง? ทำไมเชิดชูแต่กษัตริย์?  กองทัพที่ตายไป เลือดประชาชนหลายครอบครัวไม่ใช่หรือ? 
 • ในกองทัพมีครอบครัวกษัตริย์กี่คน? มีลูกหลานชาวบ้านกี่คน? 
 • การอ้างว่ากษัตริย์รักษาบ้านเมือง ทำให้ชาติอยู่รอด เป็นวาทกรรมโดยใคร? เพื่ออะไร?
 • การเสียดินแดนเกินสิบครั้ง ใครยกให้ฝรั่ง? ทราบเหตุผลหรือไม่ว่า ทำเพื่อตนเองจะได้อยู่รอดในฐานะเจ้าครองนคร? 
3. Father of the Nation?
 • พฤติกรรมใดของกษัตริย์ คือพฤติกรรมที่เหมือนพ่อของท่านจริง ๆ? 
 • สิ่งใดที่ทำให้ประชาชน สมควรต้องเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือหัว เสมือนบิดามารดา หรือดั่งเทวดา?  อะไรทำให้เราคิดเช่นนั้น? ใครอยากให้เราคิดเช่นนั้น? ใครได้ประโยชน์?
 • พฤติกรรมใดของกษัตริย์และครอบครัวที่ทำให้เราสมควรอยู่ใต้ฝุ่นที่อยู่ใต้เท้าของพวกเขา?
 • ทำไมต้องให้วันเกิดกษัตริย์เป็นวันพ่อ และวันชาติ? คนตระกูลนี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายจากเงินภาษีอากรประชาชนปีละนับหมื่นล้าน คุ้มไหม?  
 • ทำไมมีซุ้ม รูปปั้น รูปภาพ และการโฆษณาถึงความดีของคนๆ หนึ่ง ตระกูลหนึ่ง จนเต็มบ้านเต็มเมือง ด้วยงบประมาณจากภาษีนับหมื่นล้านบาทต่อปี(เกือบสองหมื่นล้านบาทในปี 2560)? เงินหมื่นกว่าล้านบาท เอาไปทำอะไรให้เยาวชน คนแก่เฒ่า คนพิการ และคนยากจนได้บ้าง? 

4. Questionable love, care, and myths?
 • กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัว แสดงอาการใดบ้าง ที่สรุปได้ชัดว่า รักประชาชน ห่วงใยประชาชน และทำประโยชน์ให้ประชาชน? ทำเพราะรัก หรือทำเพื่ออะไรแน่? 
 • ท่านมีหลักฐานใดชัดเจนที่จับต้องได้ ว่า พวกเขารักท่าน พวกเขาเป็นห่วงท่านและครอบครัว และพวกเขาทำประโยชน์ที่ตกมาถึงครอบครัวท่านจริง ๆ แบบไม่ได้มโนไปเอง หรือเชื่อตามคำโฆษณา?
 • กษัตริย์เป็นที่มาและรากของการแบ่งชนชั้น อำนาจเผด็จการ การดูถูกเหยียดหยามคนด้วยคติว่า คนไม่เท่ากัน ใช่หรือไม่? วัฒนธรรมอย่างนี้ ทำให้ชาติล้าหลังหรือก้าวหน้าแน่?
 •  หากไม่มีกษัตริย์ ปัญหาใด ๆ ของชาติจะลดหรือหายไปได้ง่ายหรือเร็วขึ้น? เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ (ความเป็นพี่น้องและกลมเกลียว) ถูกส่งเสริมหรือบั่นทอนโดยสถาบันกษัตริย์ไทย??? 
 • กษัตริย์ไทยส่งเสริมประชาธิปไตยหรือบ่อนทำลาย?  ท่านมีเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดสนับสนุนคำตอบของท่าน?
5. Facts or Myths about Royal Contributions?
 • ในบรรดาพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่ออกอากาศแทบทุกวัน ท่านได้รับประโยชน์โดยตรงใด ๆ บ้าง?  
 • โครงการหลวง (ในพระราชดำริ)ใช้เงินจากภาษีอากรประชาชน และบุคลากรของราชการและรัฐวิสาหกิจ แล้วทำไมเครดิตจึงยกให้กษัตริย์ว่ามีบุญคุณต่อปวงชนทั้งหลาย?
 • โครงการหลวงทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างไรบ้าง มีหลักฐานใด? 
 • ทำไมต้องมีการนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณกันแบบซ้ำซาก ไม่จบสิ้น? 
 • ทำไมกษัตริย์ต้องมาพัฒนาประเทศ ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลได้หาเสียงและมีการตรวจสอบโครงการต่างๆ  ตามระบบรัฐสภาอยู่แล้ว? รัฐบาลมาจากตัวแทนประชาชนทุกจังหวัด ย่อมรู้ดีกว่ากษัตริย์ไม่ใช่หรือ?  
 • ในระยะสิบปีหลัง กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวได้ไปพบท่าน และช่วยเหลือเรื่องปากท้องท่านผ่านโครงการหลวงกี่ครั้ง? กษัตริย์องค์ใหม่ เคยทำอะไรให้ท่านได้ประโยชน์บ้าง?  อยู่ต่างประเทศปีละกี่วัน? ใช้เงินภาษีอากรของคนไทย วันละกี่ล้านบาท?  เครื่องบินที่ใช้สองสามลำ ใช้เงินใครซื้อ?
 • สิบปีหลัง ท่านได้พบกษัตริย์และครอบครัวตัวเป็น ๆ กี่ครั้ง?
 • หากให้เลือกดูข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโลก วิชาชีพ และองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ในช่วงสองทุ่มทุก ๆ วัน วันนี้ความรู้ของท่านจะก้าวไกลไปแค่ไหน?  
 • และการโฆษณาเรื่องผลงานครอบครัวกษัตริย์ ทำขึ้นเพื่อสิ่งใด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจริงหรือ?
 • ท่านทราบไหมว่า ประชาชนเลี้ยงกษัตริย์และครอบครัว?  ท่านทราบไหมว่า กิจการของวัง และเรื่องส่วนตัวของกษัตริย์ทั้งหลาย ถูกจ่ายโดยเงินภาษีอากรของประชาชน?
 • วชิราลงกรณ์ได้ยึดเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งที่จริงแล้วเป็นของคนไทยทุกคน ไปเป็นของส่วนตน ท่านทราบหรือไม่? สภาที่อนุมัติให้เป็นไป เป็นสภาที่กษัตริย์องค์ก่อนแต่งตั้งเอง สนช. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ได้ทำงานเพื่อใคร? 
6. Demi-God Status?
 • กษัตริย์ภูมิพลเหาะมาจากฟ้าพร้อมกับวงศ์ตระกูลหรือไม่? วชิราลงกรณ์เป็นใคร? มีพฤติกรรมส่วนตัวเช่นใด? คนตระกูลนี้ทำตัวดีมีคุณธรรมเหนือกว่าท่านอย่างไร?
 • ทราบได้อย่างไรว่าคนตระกูลมหิดลมีบุญบารมีเหนือมนุษย์? เขายัดใส่หัวให้ หรือพิสูจน์ด้วยตนเอง?
 • ก่อนเป็นกษัตริย์ ฐานะกษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวเป็นอย่างไร? วันนี้ฐานะพวกเขาเป็นอย่างไร? ทำไม? 
 • ทำไมพิธีกรรมต่าง ๆ จึงเป็นการชูกษัตริย์เป็นเทวดา ตามลัทธิพราหมณ์  ทั้ง ๆ ที่กษัตริย์เป็นผู้ที่นับถือพุทธ และต้องพระราชทาน พระบรมราชูปถัมน์ให้กับศาสนานี้? ทำไม คสช. ที่ภูมิพลยื่นอำนาจให้ จึงจ้องทำลายความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนา?  และยิ่งในรัชกาลที่สิบนี้ ทำไมการไล่ล่าทำลายพุทธจึงยิ่งแรงขึ้น?  ทำไมมีภาพผู้นำ คสช. และวชิราลงกรณ์ทำพิธีแบบอิสลามกันทั่วหน้า?
 • ทำไมต้องมีราชาศัพย์? ภาษาที่ประดิษฐ์เพื่อยกตนเหนือคนอื่น และแบ่งคนให้ต่างกัน ให้คนยอมรับความแตกต่าง เพื่ออะไร? คนเราเท่ากัน คนเท่ากันคน หรือ คนเราต้องอยู่กันด้วยความแตกต่างที่พิสูจน์ไม่ได้หรือ?
 • ทำไมต้องมีมาตรา 112 และเขียนในรัฐธรรมนูญไม่ให้ฟ้องร้องหรือละเมิดใด ๆ ทั้งสิ้น? เราด่านักการเมือง วิจารณ์กันได้ทุกคน แต่ทำไมวิจารณ์เจ้าและตระกูลไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่พวกเขากินเงินภาษีอากรเราเหนือกว่าคนอื่น ๆ ในประเทศ แม้ว่าพวกเขารวยที่สุดระดับโลก เหนือกษัตริย์ทั่วหล้าด้วยซ้ำ?
7. Moral Authority?
 • การที่กษัตริย์ยกตัวเหนือสงฆ์ ด้วยการยึดอำนาจคืนไปเป็นผู้แต่งตั้งสังฆราชและให้ลาภยศแก่พระสงฆ์นั้น ส่งเสริมหรือทำลายศาสนาพุทธ ที่สอนให้ลด ละ และเลิก ความเป็นตัวตน การครอบครองสิ่งต่าง ๆ อันรวมถึงลาภ ยศ สรรเสริญ เพื่อเข้าสู่การก้าวไปสู่นิพพาน?
 • กษัตริย์ภูมิพล ถือศีลห้า ครบหรือไม่?  วชิราลงกรณ์ถือศีลได้กี่ข้อ? ท่านทราบได้อย่างไร?  เห็นกษัตริย์ในแต่ละวันกี่ชั่วโมง? ทราบพฤติกรรมของกษัตริย์และครอบครัวได้อย่างไร? จากไหน? ทำไมจึงคิดว่าเขาทำดี มีคุณธรรม เหนือกว่าเราทั่วไป?
 • ในทศพิธราชธรรม สิบข้อนั้น มีสิ่งใดบ้าง? เชื่อว่าหลายท่านไม่รู้ หรือรู้ไม่หมด แต่ทำไมเรายอมรับและถือว่า กษัตริย์เราเปี่ยมด้วยทศพิศราชธรรม?  
 • ท่านทราบหรือไม่ว่าเหตุใดคนถึงอ้างว่ากษัตริย์ไทยเป็น "ธรรมราชา"?  
 • ประเทศที่มีธรรมราชา ควรมีคุณลักษณะอย่างประเทศไทยหรือ? ธรรมราชาควรทำให้บ้านเมืองเป็นเช่นไร? ทำไมสังคมไทยจึงตกต่ำ กะหรี่เต็มเมือง? ยากจนดิ้นรนเต็มไปด้วยหนี้สิน จนกระจาย แต่จนกระจุก?  ทำไมมีการฆ่าประชาชนซ้ำ ๆ หลายครั้งตั้งแต่ภูมิพลครองราชย์ โดยทหารของวังไม่ได้รับโทษเลย เช่น กรณี ตุลา ๑๖ ตุลา ๑๙ พฤษภา ๓๕ นองเลือด ๕๒/๕๓?
 • ทศพิธราชธรรมประกอบด้วย
  ๑. ทาน l ๒. ศีล l ๓. บริจาค l ๔. ความซื่อตรง l ๕. ความอ่อนโยน l ๖. ความเพียร ๗. ความไม่โกรธ l ๘. ความไม่เบียดเบียน l ๙. ความอดทน l ๑๐. ความเที่ยงธรรม   ท่านคิดว่า กษัตริย์ภูมิพล ถือครบสิบข้อนี้หรือไม่ ดีเพียงใด? ทราบได้อย่างไร? แล้ววชิราลงกรณ์เล่า?
 • ครอบครัวของกษัตริย์ปฏิบัติศีลและธรรมเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาจริงหรือ? ท่านมีหลักฐานเต็มหูเต็มตาหรือไม่?
 • ทำไมเขาถึงสร้างให้กษัตริย์ฟังแล้วมีบารมีและเป็นเจ้าแห่งคุณธรรม หรือบุญญาธิการมากมาย? และใครได้ประโยชน์จากภาพลักษณ์เช่นนี้? ใครเป็นคนพูด? ทำไมคนเหล่านี้จึงพูด? ทั้งในวัด โรงเรียน โรงหนัง ทีวี วิทยุ ป้ายโฆษณา ฯลฯ 
 • ความดีของกษัตริย์ภูมิพลและวิชราลงกรณ์ วัดได้จากตรงไหน? ท่านมีเหตุผลและหลักฐานใดบ้าง? คนดี ของระบอบการปกครองปัจจุบัน ทำไมต้องจงรักภักดีและมียศตำแหน่งใกล้ชิดและรับใช้วังด้วย? ทำไมคนที่ได้ดีต้องเป็นผู้จงรักภักดีด้วย? ทำไมคนที่จะได้ตำแหน่งระดับสูงจึงต้องถูกแต่งตั้ง (ลงนาม) โดยกษัตริย์โดยตรง?
8. Loyalty & Politics?
 • ทำไมท่านต้องจงรักภักดีกับกษัตริย์? 
 • ทำไมท่านไม่จงรักภักดีตัวแทนประชาชน กับชาติที่เป็นของทุกคน หรือกับหลักประชาธิปไตย? ทำไมเขาให้เราเกลียดนักการเมือง เพื่อให้ทหารมาครองอำนาจโดยเราไม่ได้เลือก?  ทำไมเขาต้องการให้พรรคการเมืองอ่อนแอ? ทำไมเขาให้อำนาจเบ็ดเสร็จ มาตรา ๔๔ แก่ทหารโจรที่ปล้นอำนาจจากนักการเมืองที่ประชาชนเลือก? คสช. และเครือข่ายทั้งหลายทำเพื่อประชาชนจริงหรือ? ทำไมมาโหมทุ่มเงินซื้อใจประชาชนก่อนการเลือกตั้ง? ทำไมเก็บภาษีคนจนทุกด้านแต่ยกเว้นภาษีให้ทุนระดับยักษ์ของไทย ที่หนุนหลังการรัฐประหาร และทุนต่างชาติให้ได้สิทธิพิเศษ แม้แต่การเป็นเจ้าของที่ดินของคนไทย? ฯลฯ
 • การจงรักภักดีนั้น ชูกันขึ้นมาเพื่อชาติ หรือเพื่อใคร?  ทำไมคนที่จะได้อำนาจ ต้องจงรักภักดี? 
 • ใครเป็นคนสร้างความคิดว่า คนทั้งหลายต้องรัก ต้องภักดีแบบไม่ต้องคิดถึงเหตุผล? 
 • เขาสร้างวัฒนธรรมการเทิดทูนบุคคลในตำแหน่งกษัตริย์เพื่ออะไร? ท่านสมควรเชื่อตามนั้นหรือไม่? เพราะเหตุใด?
9. Hypocrisy? 
 • กษัตริย์ไทยร่ำรวยที่สุดในโลก ในบรรดาราชาทั่วโลก โดยรวยกว่าพลเมืองไทยตามค่าเฉลี่ยฐานะทรัพย์สินถึง 5.4 ล้านเท่า แล้วทำไมจึงทรงสอนให้ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง? 
 • ท่านทราบไหมว่ากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกของพระราชาทั่วโลก เสียภาษีเท่าไหร่  เอาเงินภาษีประชาชนเข้าไปใช้ปีละเท่าไหร่  และเงินบริจาคแต่ละปีเป็นเงินเท่าไหร่ กษัตริย์และราชวงศ์บริจาคเงินและทรัพย์สินในยามชาวบ้านเดือดร้อนเท่าไหร่?  พฤติกรรมของพ่อของแผ่นดิน สรุปได้จากความรักความใสใจตรงนี้ ได้มากน้อยแค่ไหน?
 • กษัตริย์ไทยทำตัวอย่างไรที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอยู่อย่างพอเพียง จริง ๆ ?  
 • การบีบหลอดยาสีฟัน เป็นภาพความจริง หรือแค่ภาพเล็ก ๆ ท่ามกลางภาพความหรูหราและสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศชาติแต่ละปี เช่น เครื่องบิน รถ ปราสาท อาหารการกิน ฯลฯ ของคนในราชสำนัก? วชิราลงกรณ์ทำตัวพอเพียง หรือ ฟุ่มเฟือย?  
 • ทำไมประเทศที่กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลก จึงมีโสเภณีเต็มทั่วทุกจังหวัด มีนักท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมทางเพศ เข้าประเทศไทยเพื่อเสวยสุขจากเด็กหญิง เด็กชาย และหนุ่มสาวของประเทศอย่างคับคั่ง? ทำไมคนจนต้องหวังพึ่งลูกให้หาเงินแต่เด็ก ไปร้องเพลงประกวดตั้งแต่ระดับประถม ขายพวงมาลัย หรือแม้แต่ขายตัว และบางคนไม่ได้เรียนหนังสือทั้ง ๆ ที่เรียนดี? 
 • กษัตริย์และครอบครัวรวยขึ้นได้อย่างไร? ทำมาหากินอะไร? รับเงินภาษีประชาชนไปใช้ทางตรงและทางอ้อมเท่าใด? และได้ช่วยเหลือประชาชนแค่ไหน?  
 • ท่านมีหลักฐานในประเด็นเหล่านี้เพียงใด? ท่านได้พยายามหาเพิ่มหรือไม่?
 • กษัตริย์ไทยอ้างเป็นผู้ค้ำจุนศาสนาพุทธ แต่ทำไมเอาพราห์มมานำหน้า เชื่อไสยศาสตร์ และยอมให้ศาสนาพุทธถูกย่ำยีอย่างต่อเนื่อง?
10. Political Intervention/Engagement? 
 • ทำไมมีการฆ่าประชาชนในประเทศไทยในช่วงรัชกาลที่เก้า จนมีคนตายมากมาย หลายครั้ง นับตั้งแต่ตุลาคม 251425-16, พฤษภาคม 2535, เมษายน 2552 และเมษา-พฤษภา 2553 โดยคนสั่งและคนปฏิบัติการฆ่าไม่ได้ถูกพิจารณาและลงโทษเลย?
 • แถมผู้เกี่ยวข้องในการสังหารหมู่ประชาชนจำนวนหลายคน โดยเฉพาะในกลุ่มทหารและผู้ใกล้ชิดกับวัง ต่างได้ดิบได้ดีหลังความรุนแรงแทบทุกครั้ง?
 • ทำไมเราบอกว่า ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอำนาจเป็นของประชาชน แต่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปหลายครั้ง ถูกทหารแย่งอำนาจแบบหน้าตาเฉย แล้วก็มีความชอบธรรม เพียงแค่กษัตริย์ลงนาม? 
 • ทำไมความผิดใด ๆ ที่หนักหน่วงขนาดถึงกับต้องโทษประหารชีวิต ก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษหมด?  
 • แปลว่ากษัตริย์ร่วมกับทหารและนักการเมืองมักง่าย ปล้นอำนาจประชาชน ใช่หรือไม่ใช่? 
 • เพราะเหตุใด? ทำไมเวลามีการรัฐประหาร การทำม็อบล้มรัฐบาลฝั่งปชต.หรือที่มาจากการเลือกตั้ง หรือเวลามีทหารหรือกองกำลังพลเรือนออกมาฆ่าประชาชนหัวก้าวหน้าหรือเอียงซ้าย จึงต้องมีการใช้สัญลักษณ์ของกษัตริย์หรืออ้างความจงรักภักดี โดยกษัตริย์เองก็ไม่ได้คัดค้านหรือห้าม?
 • ทำไมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงมีการรัฐประหารที่สำเร็จถึง 9 ครั้งในรอบ 80 กว่าปี และมีความพยายามรัฐประหารที่ไม่สำเร็จอีกเกือบสิบครั้ง (แปลว่า ล้มรัฐบาลหรือพยายามล้มถึง 20 กว่าครั้ง) และฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเรามีรัฐธรรมนูญราว 20 ฉบับในรอบแปดสิบกว่าปี หรือประมาณสี่ปีต่อฉบับโดยเฉลี่ย?  ประมุข สนับสนุน หรือทำลายระบอบประชาธิปไตย?
 • กษัตริย์อยู่เหนือการเมือง เป็นวาทกรรมที่หลอกลวง หรือเป็นจริง?  
 • อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ต้องผ่านด้วยลายเซ็นต์ของกษัตริย์ทุกครั้ง ใช่หรือไม่? และขั้นตอนในสภาและก่อนนำขึ้นทูลเกล้า มีมือที่มองไม่เห็นหรืออิทธิพลจากทหาร และพลเรือนในเครือข่ายกษัตริย์เกี่ยวข้องด้วยเสมอมา ท่านทราบหรือไม่? 
 • ทำไมทหารที่อยู่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ คือกษัตริย์และพระราชินี จึงออกมามีส่วนในกิจกรรมการเมือง จนทำให้มีการยิงหัวประชาชนมือเปล่านับร้อยคน  โดยกษัตริย์ไม่ได้แสดงความเสียพระทัยหรือให้ข้อคิด เตือนสติ หรือห้ามปรามใด ๆ เลย?  
 • ทำไมจึงไม่มีการลงสัตยาบันรับอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่มันจะช่วยให้ประชาชนมีหลักประกันว่าจะไม่มีคนบ้าอำนาจสั่งฆ่าประชาชนแล้วรวบอำนาจไว้เพื่อไม่ต้องรับผลกรรม? 
 • ทำไมจึงมีการปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และสถาบันด้วยมาตรา 112?
 • ทำไมกษัตริย์จึงลงนามให้นายทหารที่มีศักดิ์แค่อธิบดีกรม ๆ หนึ่ง ขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือคนทั้งชาติ ตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557?
11. Conspiracy Theory?
 • มีคนกล่าวว่า รัฐธรรมนูญการปกครองประเทศไทย มีพัฒนาการเชิงเป็นประชาธิปไตยน้อยลง หรือหมกเม็ดเพื่อริดรอนเสรีภาพ และความเสมอภาค ลดอำนาจตัวแทนจากประชาชน แล้วก็สร้างความแตกแยกรุนแรงในชาติไทยเพิ่มยิ่งขึ้นในระยะหลังนี้ เพราะอะไร?  
 • บางคนบอกว่า เพราะประชาชนรู้ความจริง และด้วยความกลัวจะสูญเสียฐานะที่อุดมด้วยอภิสิทธิ์และประโยชน์มหาศาลก็ทำให้คนสำคัญ ๆ ของชาติต้องออกมาใช้อำนาจเผด็จการ ผ่านการสุมหัวกันของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทหาร ศาลที่คณะรัฐประหารตั้ง สื่อที่เอียงขวาและอิงกับพ่อค้าและผู้ดีที่ได้ประโยชน์จากการทำธุรกิจเคียงข้างหรือได้ผลประโยชน์ร่วมกับเจ้า ถึงกับต้องสั่งฆ่าประชาชน   ท่านเห็นด้วยหรือไม่? เพราะอะไร?
 • ประเทศไทยเจริญขึ้น หรือแย่ลง จากความไม่เป็นประชาธิปไตยและความวุ่นวายทางการเมือง? ใครยังอยู่ในอำนาจและร่ำรวยอย่างต่อเนื่องบนความวุ่นวายระยะสิบปีหลังนี้?
 • ทำไมจึงมีการโยนอุจจาระให้นักการเมือง แล้วเชิดชูทหาร คนดีในเครือข่ายจงรักภักดี และเทิดทูนกษัตริย์ว่าทำดีอย่างไร้ที่ติด เช่นวาทกรรม นักการเมืองให้ปลา พระราชาให้เบ็ด?
 • ท่านเคยได้ เบ็ด ซึ่งคงหมายถึงเครื่องมือหากิน อะไรบ้าง? เอาไปใช้แล้วทำให้ทำกำไรและดอกผลเพิ่มขึ้นเท่าไหร่? มีตัวอย่างจับต้องได้และพิสูจน์ได้ใดบ้าง?
12. Reality & Sensibility?
 • เกิดมาชาตินี้ ท่านเคยเจอกษัตริย์ตัวเป็น ๆ กี่ครั้ง?  
 • พระองค์และครอบครัวได้ทำอะไรที่ให้ประโยชน์กับท่านหรือครอบครัว หรือคนในชุมชนท่านบ้าง? คิดเป็นเงินได้กี่บาท? คิดเป็นความเจริญได้กี่กิโลกรัม?
 • ท่านเคยได้พูดกับกษัตริย์และราชวงศ์กี่คำ? ท่านรับทราบความทุกข์ต่าง ๆ และปัดเป่าให้ในกรณีใดบาง? กี่ครั้ง?
 • การมีกษัตริย์อยู่ ให้คุณประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติ ที่จับต้องได้ อยู่บนหลักเหตุผลมากกว่าอารมณ์ และมีหลักฐานชัดเจนที่ท่านเห็นและรับรู้กับหู กับตา?
 • หากสถาบันกษัตริย์หมดไปจากสังคมไทย หรือไม่มีอำนาจใด ๆ ให้ใครไปอ้างใช้ได้อีก จะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นผลร้ายที่แก้ไขไม่ได้? 
 • อำนาจกษัตริย์มาจากไหน? ทำไมเราต้องยอมรับ?  
 • คนไทยขาดกษัตริย์ไม่ได้จริง ๆ หรือ? ให้คิดทั้งทางการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และแม้แต่วิถีชีวิตประจำวันของท่าน และระบบราชการในบ้านในเมืองระดับต่าง ๆ?
 • หากกษัตริย์หมดไป หรืออำนาจกษัตริย์หมดไป ประเทศไทยจะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง?  ใครจะได้ประโยชน์สูงสุด? ใครจะเสียประโยชน์สูงสุด? 
 • ที่บอกว่ากษัตริย์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี กีฬา เรื่องน้ำ เรื่องเขื่อนฝายกั้นน้ำ เรื่องการพัฒนา เรื่องเทคโนโลยี ฯลฯ  ท่านเห็นด้วยหรือไม่? มีหลักฐานและการตรวจสอบใด ๆ หรือไม่? ท่านทราบได้อย่างไร? 
 • ทำไมกษัตริย์และราชวงศ์จึงไม่ได้เรียนจบอะไรมากมาย? และที่เรียนจบและเก่งนั้น เพราะฝีมือและความฉลาดจริงหรือเพราะความเกรงใจและการเลีย?
 • ทำไมกษัตริย์ภูมิพลและพระราชินีจึงไม่จบปริญญาตรี และลูก ๆ ไม่มีใครเรียนจบปริญญาเอกเหมือนลูกชาวบ้านเลยสักคน?  
12. Interest Groups?
 • ทำไมคนบางกลุ่มถึงอ้างว่าเขาจงรักภักดีกษัตริย์นักหนาและมากกว่าคนอื่น เขารู้ได้อย่างไร เรารู้ได้อย่างไร?   
 • และพวกเหล่านั้น ได้ประโยชน์จากการโหนเจ้า มากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเช่นพวกเราหรือไม่ อย่างไร?  
13. Propaganda & Forces?
 • ทำไมต้องมีการบังคับให้ยืนเคารพในโรงหนัง? 
 • ทำไมต้องมีซุ้มเต็มบ้านเมือง ทำไมต้องจัดงานต่าง ๆ อย่างยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชู อย่างสิ้นเปลืองมหาศาล?
 • ทำไมต้องแสดงภาพการมีคนบริจาคเงินแทบทุกวัน ทำไมต้องมีการบริจาคให้กษัตริย์เอาไปทำบุญต่อ โดยเสด็จพระราชกุศล? กษัตริย์รับบริจาคไปเท่าไหร่ เอาไปทำบุญต่อเท่าไหร? มีบัญชีไหม? มีการตรวจสอบไหม? มีการรายงานให้ประชาชนเหมือนนักการเมืองไหม? 
 • ทำไมจึงต้องห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ หรือละเมิดไม่ได้เลย?
 • ทำไมเมื่อมีเหยื่อจากความป่าเถื่อนของมาตรา 112 กษัตริย์ถึงไม่เข้ามาแทรกแซงหรือแก้ไขเลย ทั้ง ๆ ที่เคราะห์กรรมมีผลมาจากตัวกษัตริย์เองเป็นสำคัญ?

26 comments:

 1. มึงมันคิดได้แค่นี้เองหรอ ออกจากประเทศไทยไปเหอะหนักแผ่นดินขอร้องนะ ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. มึงเปลี่ยนมุกบ้างก็ได้ ไอ้เหี้ย..เอะอะก็อ้างหนักแผ่นดิน เอะอะก็ไล่ออกนอกประเทศ..มึงคิดได้แค่นี้เองเหรอ? น่าเบื่อว่ะ… ^^

   Delete
  3. เราว่ามันก็ถูกหลายข้อนะ เขาไม่ได้ยุแยง แต่แบบเขาพูดเรื่องจริงอะ มีอะไรที่พวกเรายังไม่รู้อีกเยอะ ไม่ได้บอกว่าใครเลวใครดีนะ เพราะเดี๋ยวนี้มันดูยากอ่ะ บางคนพูดดีแต่คิดร้าย คนแบบนี้น่ากลัว เขาพูดให้เราคิดกัน เราก็เอาแต่ด่าเขา (เราดูจากการคอมเม้นของแต่ละคน) ถ้าอยู่ประเทศไทยแล้วพูดนี่ต้องปิดบ้านกันมิดชิด ไม่ใช่กลัวกฏหมาย แต่เพราะเรื่องจริงบางเรื่องมันพูดไม่ได้ ถ้าพูดจริงก็โดน แล้วก็อยู่แบบเดิม ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยตอนนี้ มันมีที่มายังไง ทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ ทำไมไม่คิดแบบนี้กันเยอะๆบ้าง ก่อนที่จะด่าใคร

   Delete
  4. ผมว่านะแผ่นดินที่เราได้ซุกตัวนอนนี่ก็เป็นแผ่นดินของท่านนะ เราเป็นแค่ผู้อาศัยนะอย่าลืม

   Delete
  5. ไม่ใช่แผ่นดินของท่านคับ อันนี้ผมคนกลาง แต่จะให้พูดว่าเป็นแผ่นดินของท่านนี่ไม่จิงคับ ขนาดรัชกาลที่1ยังไม่เคยรบเพื่อแผ่นดินไทยเลยคับ

   Delete
  6. ไม่ใช่แผ่นดินของท่านคับ อันนี้ผมคนกลาง แต่จะให้พูดว่าเป็นแผ่นดินของท่านนี่ไม่จิงคับ ขนาดรัชกาลที่1ยังไม่เคยรบเพื่อแผ่นดินไทยเลยคับ

   Delete
 2. ตอบเค้านี่คิดหรือยังครับ ผมกำลังนั่งคิดเลย บ้างข้อกูดูน่าคิดนะครับ

  ReplyDelete
 3. อย่างแรก ต้องไปเปิดหูเปิดตาเรื่อง "ระบอบประชาธิปไตย" ให้แจ้งก่อน
  ว่ามีกี่แบบ และที่ไทยใช้อยู่ เป็นแบบที่มีประเทศอื่นใช้หรือไม่...
  คนไทยอะไรนิดอะไรหน่อยก็อเมริกา เคยคิดเคยดูเคยสังเกตุบ้างไหม
  ว่าอเมริกามันเป็นชาติที่บ้าอำนาจ ชาติที่ปล้นชาติอื่นไปมั่ว ตัวเองต้องใหญ่่
  แค่ความคิดก็เผด็จการแล้ว ประชาธิปไตยของอเมริกาก้คล้ายกับของไทย แต่ต่างกันแค่ที่มาที่ไปบางอย่าง ไปศึกษาเอาเองเหอะ มันยาว อย่ามัวแต่ฟังเขาพูด แล้วคิดเอง

  ReplyDelete
 4. รู้มั้ยว่าท่านสนับสนุนเรื่องวัฒนธรรมและการศึกษาอยู่ตลอด ไม่เหมือนกับกระทรวงบางกระทรวงที่เกี่ยวข้อง คอรัปชั่นกันจนไม่มีโครงการสนับสนุนงานทางวัฒนธรรม อะไรจริง อะไรหลอก ผมรู้ครับ ผมฝากคำถามถึงคุณนะ ว่าคุณเป็นใคร ตอบแค่คำถามนี้ให้ได้ก็พอ

  ReplyDelete
 5. เราต้องรักษาความเป็นไทยแต่โบราณ การหมิ่นเบื้องสูงเป็นสิ่งต้องห้าม คุณไม่มีส่วนได้เสียอะไร
  แต่อีก 100000000000000000000ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงก็มาเอง

  ReplyDelete
 6. ผมคนหนึ่งนะที่ไม่เคยได้รับผลประโยชน์โดยตรงเลยจากโคลงการของในหลวงเลยแม้แต่โครงการเดีนว...แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมเชื่ออยางสนิทใจว่า ส่งผลโดยตรงกับวิถีชีวิตของชาวบ้านตามชนบทให้มีชวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะพึ่งตนเองได้โดยไม่เป็นหนี้สิ้น คือแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ใครยังไม่เคยศึกษาอย่างลึกซึ้งลองไปศึกษาดู

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. ต้นไม้ไม่ทางจะใหญ่เท่ากันทุกต้น

  ReplyDelete
 9. จะให้คนเป็นคนดีละเอียดขนาดนี้ จัดการประกวดเลยมั้ยคับ ใครกันครับที่เกิดมาแล้วเป็นคนดีประเสริฐ100% ทำตามสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นครบถ้วนทุกอย่าง อย่างไม่มีความผิดพลาด ทั้งหมดนั้นอยู่แค่ว่า เปอร์เซ็นต์ความดีที่เหลือจะมากหรือน้อย และในส่วนใหญ่ เป็นประโยชน์ หรือ เป็นโทษทำให้คนเดือดร้อน ไปมากกว่ากัน ...ส่วนคนที่รู้สึกเดือดร้อนจากเรื่องนี้ เป็นเพราะอะไร? มากไหม? ...และที่บอกว่าครอบครัวของคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการทรงงาน คือ พูดตรงๆว่า บ้านคุณอยู่ไหน? ทำอะไร? ฐานะอะไร? เดือดร้อนอะไร? แล้วต้องการความช่วยเหลือมากแค่ไหน? ประเทศไทยนี้ เราไม่สามารถเดินทางไปได้ครบทั่วทุกพื้นที่หรอกนะ เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ และจำเป็นหรือสำคัญๆ ซึ่งก็มีอยู่หลากหลายพื้นที่ที่ท่านได้ช่วยเหลือ สำหรับเรานะ เราพูดตรงๆว่าไม่ได้นับถือท่านเป็นเหมือนเทวดาที่ต้องยกไว้เหนือศีรษะ แต่ก็มีความรู้สึกในการยกย่องในการทรงงานต่างๆที่ท่านได้ทำไว้ ซึ่งก็มีหลักฐานให้เห็นมากมาย และมากพอที่จะทำให้คนคนนึง ได้ดูแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจและปลาบปลื้มในตัวท่านอยู่ไม่น้อย หรือแม้แต่คนต่างชาติก็เช่นกัน ....ส่วนสิ่งเลวร้ายๆต่างๆที่เค้าพูดกันเกี่ยวกับในหลวงอันนี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหน เพราะแค่ได้รู้มาจากการที่คนนั้นคนนี้พูดบรรยายออกมา น่าเชื่อบ้างไม่น่าเชื่อบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีแต่ที่ไม่สามารถหาเรื่องพิสูจน์ได้ และเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนหรือเป็ยภัยกันชีวิตเรามากนัก หรืออาจเป็นเพราะเรายังมีวุฒิภาวะน้อย ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวหรือข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก ใช้ชีวิตแบบปกติ อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชีวิตเราก็ต้องการเพียงเท่านี้แหล่ะ ไม่เห็นจะต้องไปร่วมชุมนุมให้เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อนพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้พื้นที่ทำมาหากิน หรือ ตำรวจที่ต้องมาคอยเฝ้าเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรง และอีกหลายๆ กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากมาย เราก็มีความรู้สึกเห็นใจ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ แค่คนธรรมดาคนนึง ที่ใช้ชีวิตปกติ ทำมาหากิน ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร ก็พอใจแล้ว คนเราจะต้องการอะไรกันอีก?

  ReplyDelete
  Replies
  1. เห็นด้วยอย่างมากค่ะ บุคคลที่กล่าวพาดพิงถึงท่าน ก้อไม่เคยเห็นเหมือนกันกันว่าทำอะไรให้บ้านเมืองเลย

   Delete
  2. เห็นด้วยอย่างมากค่ะ บุคคลที่กล่าวพาดพิงถึงท่าน ก้อไม่เคยเห็นเหมือนกันกันว่าทำอะไรให้บ้านเมืองเลย

   Delete
 10. ที่คุณบอกให้หาหลักฐานมาหักล้าง คำถามมากมายของคุณ แล้วสิ่งที่คุณพูดมีหลักฐานเพียงพอหรือเปล่า

  ReplyDelete
 11. ประเทศไทยคือบ้านของพวกเราชาวไทยทุกคนค่ะ แต่ถ้ามีคนบอกว่าประเทศไทยเป็นของกษัตริย์ เราเป็นเพียงผู้อาศัย เราก้อยินดีนะ เพราะเราอาศัยอยู่ในบ้านที่เจ้าของบ้านทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือให้ลูกบ้านอย่างเรามีความเป็นอยู่ที่ดี แล้วในหลวงของเราก้อไม่ได้เป็นเทวดาหรอกนะ ท่านก้อเป็นคนคนนึงที่เกิดมาในราชวงษ์จักรี ไม่ได้เหาะมาอย่างที่คุนถาม แต่จำความได้ท่านก้อไม่เคยบอกหรือสั่งให้ใครกราบไว้ท่าน แต่ประชาชนชาวไทยเต็มใจทำเพราะจิตใต้สำนึกของความเป็นมนุษย์ที่มีต่อคนที่เป็นผู้ให้อย่างพระองค์ท่าน แล้วที่ถามว่ารุ้ได้ยังไงว่าพระองค์รักประชาชนชาวไทย ขอตอบว่า ตลอดเวลาที่พระองค์ครองราชมานั้น ถ้าในหลวงกินนอนสบายอยู่แต่ในวัง ใครก้อไม่สามารถเอาผิดพระองค์ท่านได้ แล้วทำไมพระองค์ต้องเหนื่อย ขึ้นเหนือ ลงใต้ คิดค้น สร้าง สิ่งต่างๆมากมายให้ประชาชน 30คำถามที่คุนตั้งขึ้นมา มันเป็นคำถามที่มีคำตอบของคุนอยู่ในนั้นแล้ว คำตอบของคนที่ไม่รักเจ้า เราและคนอื่นๆอีกค่อนประเทศ รักในหลวงค่ะ ไม่ได้งมงาย แต่ก้อรักแบบไม่มีข้อกังขาใดๆ (ขออภัยค่ะ ถ้าใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้อง ความรู้ในเรื่องคำราชาศัพท์เรามีแค่นี้แหละ)

  ReplyDelete
 12. คุณลองหาคำตอบ หรือยัง

  ReplyDelete
 13. อ่อ นี่จะมาล้างสมองให้คนไทยให้ไปเป็นพวกกับควายแดงหรอครับ ยากหน่อยนะครับ แล้วกูก็ไม่ได้คิดด้วยครับว่าแผ่นดินนี้เป็นของกษัตริย์ แต่เป็นของคนไทยทุกคน สำหรับกูเกิดมาในตระกูลข้าราชการไม่คิดคดทรยศแผ่นดินอาศัยอยู่แล้วครับ ^^

  ReplyDelete
 14. Merry Christmas and a Happy New year! from BELGIUM ♥

  ReplyDelete
 15. ลองศึกษาดีๆ ครับ แบบเปิดความคิดไม่มีอคติ คำถามของคุณในแต่ละข้อมีคำตอบทั้งหมดของมันอยู่แล้วเพียงแต่คุณมีอคติมาแบบโดนล้างสมองจาก คนที่คุณเชื่อ อธิบายยังไงคุณก็เถียงแบบแถสีข้างถลอกอยู่ดี ผมจะบอกคุณว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตย คุณจะว่ายังไง กับที่ผมบอกแบบนี้คับ

  ReplyDelete

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15

Interactive EFL for Intermediate Learners by Dr. Snea Thinsan, Exercise 15 Interactive EFL Quiz 15 ...