Wednesday, September 2, 2015

คดี ธ. กรุงไทย กับความพยายามป้ายสีและกำจัด ชินวัตร ให้สิ้นซาก

ขอชี้แจงเรื่องหนี้10,000ล้านของธ.กรุงไทย 
( ทักษิณโดนโจม
ตีเยอะเลยอยากจะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเลิกโจมเขากันได้แล้ว )

ขอเล่าเรื่องเงินกู้กรุงไทยที่เป็นข่าวครึกโครมขณะนี้

1.สมัยนายชวนเป็นนายกได้อนุมัติให้สร้างสนามบินสุวรรภูมิ.กลุ่มกฤษฎามหานครได้กู้เงินธ.กรุงเทพจก.8,000ล้านบาทำธุรกิจ

2.กลุ่มกฤษฎาได้รวบรวมซื้อที่ดินประมาณ4,000ไร่รอบๆสนามบินสุวรรณภูมิราคาเฉลี่ยไร่ละ200,000 บาท

3.(ผู้ซื้อรายหนึ่ง)เคยซื้อ
ที่ดินarea สุวรรณภูมิ 1
แปลง40ไร่(หุ้นกับเพื่อน)
ราคาไร่ละ 80,000 บาท
แล้วขายให้กลุ่มกฤษดาในราคาไร่ละ 200,000  บาท

4.สมัยทักษิณเป็นนายก
มีการเสนอยกที่ดินรอบสุ
วรรณภูมิ 400ไร่สร้างรัฐ
สภาแห่งใหม่  แต่ทักษิณ
ปฏิเสธ

5.กลุ่มกฤษดากู้เงินธ.กรุงเทพนานแล้วก่อนทักษิณเป็นนายกกฤษดามีหนี้NPLที่ธ.กรุงเทพจำกัดจำนวน8,000 ล้านบาท

6.และพูดกันว่ามีอำนาจสีเทาที่ยิ่งใหญ่บีบให้กฤษฎากู้เงินจากธ.กรุงไทย10,000ล้านบาทเพื่อนำเงินไปชำระหนี้NPLที่ธ.กรุงเทพ(ไม่ใช่ทักษิณ)แต่เขาลากทักษิณเข้ามาเอี่ยว 

....การปล่อยกู้สมัยทักษิณเป็นนายกเป็นการกู้ธ.กรุงไทย 2,000 ล้าน  (แต่หนี้ทั้งหมดของกรุงไทยมีจำนวน10,000ล้านบาท )

......ในตอนถึงวาระเลือกกรรมการบริหารกรุงไทย ต่อจาก นาย วิโรจน์ นวลแข ลิ้ม
พยายามล๊อบบี้มาทางทักษิณอยู่ในสมัยเป็นนายกฯ 

แต่ทักษิณไม่เอาด้วยเป็นเหตุให้ลิ้มโกรธทักษิณสาเหตุหนึ่งตอนนั้เป็นหนี้กับกรุงไทยเป็นพันล้านแต่ใช้หนี้ด้วยการธ.กรุงไทยด้วยการส่งนสพ.ผู้จัดการให้กับธนาคารเป็นการใช้หนี้ 

......ขยายความเรื่องธ.กรุงไทยต่อกลุ่มกฤษฏารวบรวมซื้อที่ดินรอบๆสุวรรณภูมิประมาณ  4,000ไร่
ในราคาประมาณ800-1,000ล้านบาทแต่นำไปจำนองธ.กรุงเทพกู้เงินมาได้ตั้ง8,000ล้านเป็นหนี้เสียอยู่พักหนี่งจึงย้ายหลักทรัพย์มากู้ธ.กรุงไทย10,000  ล้านบาท

....ถามว่าการเป็นหนี้อยู่ สามารถย้ายหลักทรัพย์ได้ด้วยหรอ...ตอบว่าได้ นัดทั้งธ.กรุงเทพเจ้าหนี้เก่ากับธ.กรุงไทยเจ้าหนี้ใหม่ไปทำเรื่องกันที่สำนักงานที่ดินเลย

......ตอนนี้เราก็จะรู้ได้ว่าสลิ่มหรือแม้แต่ปปช.หรือคตส.เขาจะโยงใส่ร้ายทักษิณให้คนที่ไม่รู้เรื่องเข้าใจว่าทักษิณโกงทั้งๆที่หนี้8,000ล้านเป็นหนี้เสียที่ธ.กรุงเทพ นานแล้ว
คตส.จะไม่เอ่ยถึงหนี้เดิม
ธ.กรุงเทพเลย  จะเอ่ยถึง
เฉพาะหนี้ใหม่ธ.กรุงไทย
สมัยทักษิณ  จะได้
ให้คนที่ไม่รู้เรื่องมะโนว่า
ทักษิณไม่ดี..มีเอี่ยวในการอนุมัติเงินกู้กรุงไทย
10,000 ล้าน

•เรื่องนี้ปปช.ชงเรื่องเองฟ้องเองในตอนแรกอัยการไม่ฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอแล้วมาทำคดีให้โยงไปถึงทักษิณ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...