Tuesday, August 25, 2015

สาธารณรัฐสยาม ควรมีลักษณะทางการเมืองการปกครองเช่นไร?? (เสียงคนไทย)

ประเทศไทยในฝัน ควรเป็นอย่างไร ด้านการเมืองการปกครอง?

อยากจะให้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งค่ะ

เป็นประชาธิปไตย์อันมีประชาชนเป็นผู้นำประเทศ

พลเมืองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาค ไม่มีชนชั้นปกครองตนเอง รัฐบาลคือองค์กร 3 -นิติบัญญัติ-ตุลาการ-บริหาร ทั้ง 3 องค์กรต้องมีพลเมืองเข้าร่วมอย่าปล่อยเจ้าหน้าที่ทำกันเอง มุ่งเน้นความผาสุข ของประชาชนและความเติบโตทางวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรมสำคัญมากควรรื้อทำใหม่

การปกครองในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า ประเทศไทยต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีเหมือนประเทศเสรีสากล .... ไม่เอาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเอามันไปไถนาปลูกข้าว-ไปเลี้ยงควายจะได้รู้ความทุกยากของประชาชนที่ยากจน...มันสบายมาชั่วนาตาปีแล้ว

เป็นประชาธิปไตย์สมบูรณ์เหมือนต่างประเทศ

ทุกคนเท่าเทียมกัน

ไม่แบ่งชนชั้น

เราควรมีการเลือกตั้งตั้งแต่ตำรวจท้องที่ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการ อบต. อบจ. ปลัดอำเภอ ปลัตจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนถึง สส. สว. ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ทุกอย่างที่ว่ามานี้ควรมาจากการเลือกตั้ง เพราะว่า อยากให้ประเทศไทยไม่มีเส้นมีสาย ข้าราชการต้องแคร์ประชาชน เพราะมาจากการเลือกตั้ง แล้วต้องทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 

นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้ง และต้องกระจายอำนาจทหาร ไม่ให้มีอำนาจมากเกินไป โดยให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพต้องอยู่ใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรี

 

1.ปกครอง แบบ สหพันธ์รัฐ แบบ ประธานาธิบดีเป็นประมุข เพราะ สมัยก่อน ก่อนสุโขทัย ดินแดน ประเทศไทย เป็นอาณาจักรมาก่อน อีกทั้ง พอผมอ่านเรื่องที่จิตร แฉความลับศักดินา ทำให้ผมรู้เลยว่า ความชั่วมีมากเพียงใด

 

อีกทั้ง เมื่อ ปี 2557 ล้านนา อยากแยกประเทศ 3ชายแดน ก็อยากแยก ดังนั้น สมควรรึยังที่สยามจะปกครอง แบบ สหพันธ์รัฐ

 

2.เปลี่ยนชื่อประเทศ เป็น สยาม หรือ สยามประเทศ (Syram แบบนี้ป้องกันไม่ให้ต่างชาติมันอ่านว่า เสียม ยุค เฮียป. แม่งโง่ มันไม่คิดแบบนี้ไง) หรือ (Syram Prathet) เพราะ ผมมีความเชื่อว่า ดวง ประเทศไทย ควรใช้ นำหน้า แปลว่า ศรี หมายถึงดี หมายถึง ทราม หรือ เลวทราม

อ้างอิง http://plutoastrologer.blogspot.com/2014/03/blog-post_14.html

 

3.เปลี่ยนเพลงชาติ ใช้แบบ 2477 เนื่องจาก เฮีย ป. มันทุเรจ เปลี่ยนชื่อประเทศไม่พอ เปลี่ยนเพลงชาติอีก

ถ้าไม่เปลี่ยนทั้งสองอย่าง ก็เหมือนว่า เราอยู่ยุค เฮีย . อยู่ ยุคทหารอยู่

 

เชื่อไม่เชื่อไม่รู้ แต่ คนไทยอยากให้เปลี่ยนชื่อมากๆ

รายละเอียดเต็ม นี่ครับ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9470000014299

 

4.ไล่ศักดินา ออกไป ให้คนที่ใช้นามสกุล พระราชทาน หรือ ... เปลี่ยนนามสกุล

ตัวแทนต้องมาจากการ เลือกตั้งเท่านั้น

มีวาระที่ชัดเจน มีเวทีดีเบท ทุกที่

กษัตริย์ ลงมาอยู่ ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง หรือ ถ้าไม่ยอม ก็ล้มไปก่อนเลย อันดับแรก ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ในการเลือกผู้บริหารทุกระดับ นับตั้งแต่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ว่า สส. กระทั่ง นายก ตัดอำนาจองคมนตรีออกไป มาตรา 112 ตัดออกไปเลย กระจายอำนาจการบริหาร งบประมาณ ภาษี ออกไปจามท้องถิ่นมากกว่านี้ ความจริงแลว การเป็นประชาธิปไตย มันไม่ยากเหมือนที่คิดหรอกครับ แค่ "คิดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่" เท่านั้นก็ประชาธิปไตยแล้ว

อยากไห้เป็นแบบ ประเทศญี่ปุ่นค่ะ. นักการเมืองที่ปีะชาชนต้องตรวจสอบได้หรือได้มีส่วนรับรู้การใช้งบประมาณและมีสิทธที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และตามความเรียกร้องของประชาชนค่ะ

ประชาชนมีส่วนร่วม

Republic.

ยากให้ยกเลิกระบบเส้นสายทุกวงการไม่ใช่ใครมีเงินก็ไปจ้างเข้าทำงานราชการซึ่งได้คนไม่มีคุณภาพทำงานแล้วก็ไปป่วนหน่วยงานครับ

เลือกตั้งทุกองค์กรค์ ตั้งแต่นายอำเภอถึงผู้ว่า และที่สำคัญ หัวหน้าศาลต้องเลือกตั้งมาจากประชาชนครับ

ผู้บัญชาการทหารบกต้องมาจากการเลือตั้งของทหาร ยกเลิก สว ทั้วหมดให้เหลือแต่ผู้แทน

ยกเลิกองค์กรณ์อิสระทั้งหมด เปลื่องงบเฉยๆ เพราะถ้าเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะครอบคุมเอบครับ

แบบอเมรืกาครับ

1.ไม่ต้องมีk สิ้นเปืองงบและไม่มีประโยชน์ 2.มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะโดยตรงหรือจากการเลือก สส เข้าสภาแล้วมาเลือกผู้นำอีกที่ 3.มีวาระทำงาน4-5ปีและไม่ควรลงเลือกได้เกิน3ครั้ง 4.ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ลงได้ไม่เกิน2สมัย 5.ให้ข้าราชการมีรายได้ดีจะได้ไม่คิดโกง เอาเงินที่ยึดจาก kมาเป็นทุนหมุนเวียนในระยะแรกๆ หากข้าราชการยังโกงอีกให้ลงโทษสถานหนักตั้งแต่ติดคุกถึงขั้นประหาร เพราะเราให้มีรายได้ที่ดีอยู่แล้วถ้ายังโกงอีกไม่ควรเอาใว้ กฎระเบียบใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ให้ข้าราชการทำงานในบ้านเกิดตัวเองหรือใกล้บ้านจะลดค่าใช้จ่าย และเวลาเดินทาง 6.ประชาชนต้องเคารพกฎหมายผู้นำหรือผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 7.ทหารต้องทำหน้าที่ของทหารห้ามยุ่งการเมือง 8.การรักษาต้องฟรีไม่มีการแบ่งชนชั้นห้ามหมอเอาเวลาราชการไปเปิดคลีนิก 9.การศึกษาต้องฟรีในระยะแรกอาจให้ถึงม.8หรือจบอาชีวะและถ้ารัฐจัดเก็บภาษีได้ดีก็ให้ขยายภาคการศึกษาถึง ป.ตรี 10.ต้องเร่งเรื่องการศึกษาให้มีคุณภาพคือสร้างคนให้เป็นมนุษย์หรือยอดมนุษย์

อยากให้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์

 

อำนาจเป็นของประชาชนจริงๆ ไม่มีกษัตริย์หรือกลุ่มอำนาจอื่นอยู่เหนือกว่า

 

ยกเลิกกษัตริย์ไปเลยได้ยิ่งดี

 

นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดไม่มีการแต่งตั้ง

 

ประชาธิปไตย บวก ธรรมาธิปไตย ยกเลิกระบบกษัตริย์ (ยึดทรัพย์สินกษัตริย์มาเป็นของประเทศ วงศาคณาญาติแบ่งสมบัติให้ตามสมควรแก่อัตภาพ

คืนความเป็นธรรมให้แก่นักโทษการเมือง)

ยกเลิก ระบอบทาส

ตามความคิดของคนความรู้น้อยคะ

1/ผู้แทนต้องประชาชนเลือกมา

2/นักการเมืองต้องแจ้งทรัพสินก่อนรับตำแหน่งและตรวจสอบใด้

3/ห้ามหลอกเรี่องโครงการเอาที่พูด

แล้วทำ

4/ต้องออกภพประชาชนเปันระยะ

5ตั้งตัวแทนขึ้นทุกหมู่บ้านเวลามี...จะใด้รับฟ้งแล้วส่งต่อไป

มีการเลือกตั้งและมีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิของบุคคล ความเท่าเทียมกันในสังคม ปราศจากชั้นวรรณะ

ประชาชนควรมีความเท่าเทียมกันทางสังคมในทุกๆด้าน และเป็นประชาธิปไตย 1000 เปอร์เซ็น

ควรเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ ไม่ใช่ครึ่งใบอย่างทุกวันนี้

และ มีระบบการให้คุณให้โทษ ที่ไม่เป็นสองมาตรฐาน มีความยุติธรรม

สามารถ มีระบบการตรวจสอบ ที่เข้มแข็ง เป็นธรรม และมีการลงโทษที่ชัดเจน

ต้องให้ประชาชน เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียง 100% ผ่านการเลือกตั้ง

เป็นประชาธิประตัยทีสมบูณ ควรแยกการบริหารประเทศเป็นสามสว่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั่งฝ่ายที่ตรวดสอบรัฐบาลก็มาจากเลือกตัง่ไม่รวมฝายค้านส่วนศาลก็ให้ประชาชนแต่ละจังหัวดเลือกตั่งเอาหัวหน้าศาลผู้พิภากษาไอญาการ และยากให้มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละภาครัฐบาลกลางบริหารระว่างประเทศดูแลผลประโยชของประเทศไม่ให้เสียเปือบประเทศอืนดูแลความมั่นคงและเศฐกิจให้กับประเทศเป็นหลักส่วนรัฐบาลของแต่ละภาคก็ดูแลผลประโยชจัดสรรณทรัพยากรและความเป็นธรรมแก่ประชาชน

เป็นประชาธิประตัยทีสมบูณ ควรแยกการบริหารประเทศเป็นสามสว่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั่งฝ่ายที่ตรวดสอบรัฐบาลก็มาจากเลือกตัง่ไม่รวมฝายค้านส่วนศาลก็ให้ประชาชนแต่ละจังหัวดเลือกตั่งเอาหัวหน้าศาลผู้พิภากษาไอญาการ และยากให้มีรัฐบาลกลางและรัฐบาลของแต่ละภาครัฐบาลกลางบริหารระว่างประเทศดูแลผลประโยชของประเทศไม่ให้เสียเปือบประเทศอืนดูแลความมั่นคงและเศฐกิจให้กับประเทศเป็นหลักส่วนรัฐบาลของแต่ละภาคก็ดูแลผลประโยชจัดสรรณทรัพยากรและความเป็นธรรมแก่ประชาชน

การเมืองการปกครองต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม มีเหตุผล ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างสูงสุด มีจริยธรรม คุณธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน.

อำนาจสูงสุดในการปกครองต้องมาจากประชาชน โดยการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนมาเป็นผู้ใช้ ประชาชนสามาร๔ตรวจสอบถอดถอนได้ กำจัดอำนาจอื่นที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกและไม่เป้นประชาธิปไตย จัดการเครือข่ายกษัตริย์ เช่น ทหารกษัตริย์,ข้าราชการ,ทุน ที่รับใช้กษัตริย์ ทุกอย่างต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ และอยู่ภายไต้อำนาจประชาชน

(กษัตริย์,องค์มนตรีต้องยกเลิกไปไม่ควรมีเพราะสร้างปัญหาไว้มากมาย)

ประเทศไทยที่คาดหวังอยากจะให้เป็น การเมืองต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่มทุกคนมีโอกาศเข้าถึงอำนาจและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องอนาคตของประเทศ และเป็นประเทศที่มีความเสรีเคารพและให้เกียติกัน สวัสดิการสังคมต้องดีและทั่วถึง การบังคับใช้กฏหมายต้องมีความเป็นธรรมต่อทุกคนทุกกลุ่ม ไม่เลือกปฏิบัติ การเข้าถึงโอกาสต้องเท่าเทียมไม่แบ่งแยกคนนั้นคนนี้ต้องอยู่ที่ความรู้ความสามารถ และที่สำคัญไม่ควรมีสถาบันพระหากษัติอีกต่อไป

อำนาจอธิปไตยอยูู่ที่ประชาชน/ การใช้อำนาจกระทำโดยผู้แทนของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยหลักสากลมนุษยชาตฺิ

ถ้ามีกษัตให้เป็นอย่างญีปุ่ญไม่มายุ่งการเมืองให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนบริหารประเทศเพื่อประชาชนจริงและทำให้เป็นรัฐสวัสดิการและศาลควรใช้วิที่เลือกตั่งให้อยู่สี่ปีจะใด้ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน

ล้มระบอบเหี้ยก็จบไม่ต้องทำอะไร

-

*บุคคลากรระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ต้องมาจากการเลือกตั้ง และไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ

*เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ว่า นายอำเภอ ฯลฯ ต้องมาจากการเลือตั้ง และไม่ต้องให้ใครมาโปรดเกล้าฯ

*ยกเลิก "ข้าราชการ" ให้เป็น "เจ้าหน้าที่รัฐ"แทน

 

........การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่.....การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยการปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเท่านั้น

 

คำตอบ

ระบอบประชาธิปไตย ( Democracy ) ที่ไม่มีประมุข

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีประชาชนคนไทยเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจะเป็นผู้เลือกตัวแทนของประชาชนขึ้นมาเป็นผู้นำมาบริหารประเทศ 4ปี มีการเลือกตั้งตัวแทนทุกๆ4ปี และแต่ละท้องถิ่นก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันในการเลือกตัวแทนขึ้นมาโดยผ่านการคัดสรรจากการเลือกตั้ง ยกเลิกการปกครองประเทศแบบเดิมๆให้หมด ให้ปกครองแบบประเทศที่พัฒนาแล้ว.

ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน

ต้องวิวัฒน์ประเทศใหม่ ด้วยการปกครองในระบอบประประช่ธิปไตย โดยปวงชนไทยอย่างแท้จริง ห้ามฝ่ายอำมาตย์ถือศักดินาเหนือประชาชน หรือกลุ่มอำนาจ กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาบงการขบวนการประชาธิปไตยโดยไม่ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชนส่วนใหญ่ ส่งเสริมหลัก การมีส่วนร่วม สิทธิ เสรีภาค เสมอภาค ของปวงชน ผู้ปกครองต้องมาจากตัวแทนปวงชน โดยยึดหลักการบริหารที่มี คุณธรรม นิติธรรม อย่างแท้จริง มิให้มีผู้ใดมาบงการ ต้องปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม องค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจทั้งหลาย ให้ยึดผลประโยชน์ของชาติส่วนรวมเป็นสำคัญ

มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น

มีความเท่าเทียมกันทุกชนชั้น

1.มีสภาผู้แทน และวุฒิสภาที่เลือกมาจากประชาชน

2.มีระบบกษัติแบบอังกฤษหรือญี่ปุน ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและไม่เล่นการเมือง ถ้าจะลงการเมืองต้องมาลงเลือกตั้ง

3.มีสภาตำบล หรือ สภาชุมชน ที่่ควบคุมการบริหารของ อบต. ชมาชิกสภาตำบลต้องมาจากการเลือกตั้ง ทีอายุคราวละ 4 ปี

4.การกระทำใดๆต้องโปร่งใสให้ประชาชนได้รับรู้

ยากให้เป็นประชาธิปไตรเรวๆและประชาชนจะใด้มีส่วนรวมในการแบงปันผลประโยชของประเทศยากให้เผด็จการศุนพันไปจากประเทศไทย

มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่พรรคของนายทุน หรือกลุ่มทุน กลุ่มอำนาจ กลุ่มขุนศึก ขุนนาง ต่างๆ และไม่ถูกครอบงำจากมาเฟียพรรค มีจำนวนสมาชิกที่มากพอเป็นกำลังต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมของชาติ

ประชาชนมีส่วนร่วมทุกอาชีพ

มีความเป็นประชาธิปไตยของ (ปวงชนชาวไทย)

ผู้นำต้องมาจากประชาชน

ยกเลิกราชาธิปไตยทั้งหมด

ประชาธิปไตยเต็มใบ

กฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน

แบบประชาธิปไตย โดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุด โดยเน้นสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาพของประชาชนเท่าเทียมกันทุกคนอย่างแท้จริง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองโดยอำนาจอธิปไตยของตนเอง และ หรือ เลือกผู้แทนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยตน

ด้านการเมืองการปกครอง ทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในทุกด้าน มีโอกาสเข้าถึงอำนาจด้านการเมืองการปกครองเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศ การศึกษา หรือศาสนา ไม่ควรถูกแบ่งแยกใดๆ

เสรี ที่ต้องแข็งขันอย่างเป็น ธรรม

ประเทศไทยและประชาชนไทยเป็นประเทศที่มีลักษณะเฉพาะที่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนั้นในด้านการเมือง ประเทศไทยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ครอบคลุม และเพียงพอ โดยไม่มีอำนาจนอกระบบอื่นมาควบคุม หรือกำหนดการบริหารแทนอำนาจประชาชน แต่ขณะเดียวกันก็ควรจะรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนั้นเอาไว้ด้วย สิ่งที่น่าจะเปรียบเทียบได้ที่ประเทศไทยควรเป็นก็เช่นประเทศ ญี่ปุ่น หรืออังกฤษ เป็นต้น

ควรเป็นสังคมนิยม คนในผืนแผ่นดินประเทศควรมีสิทธิเท่าเที่ยมกัน ไม่ว่าจะต่างชาติต่างด้าวต่างศาสนาควรความเทียมกัน เพราะถือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน และคนในประเทศก็ยังคงมีโอกาสได้ทำงานสูงๆได้มากเหมือนเดิมที่ผ่านมา(แต่ใครผู้ใดที่ถือได้ทำการเป็นใหญ่สร้างอิทธิพลกดขี่ข่มเหงคนทั่วไปถือว่าผิดกฏหมายเพราะขัดกับระบอบการปกครองตามแบบสังคมนิยม)

ทุกคนอยู่ภายใต้กฏหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มี2มาตรฐานเด็ดขาด

ต้องเป็น ปชต.โดย ปชช.

ประชาธิปไตย ผู้มีอำนาจทุกระดับต้องยึดโยงกับประชาชน

ทุกอย่างต้องผ่านสภา เพื่อใช้กระบวนการตรวจสอบของสภามาช่วยแก้ไขปัญญาทุจริตของข้าราชการ ผ่านการให้รัฐสภาเป็นคนแต่ตั้งข้าราชการ โดยมีรัฐมนตรีหรือปลัดของกระทรวงนั้นเสนอชื่อขึ้นมาให้สภาตัดสิน และการเคลื่อนย้ายและงบประมาณทางการทหารของประเทศ

 

****มีรัฐธรรมนูญแค่ ไม่กี่มาตรา ส่วนที่เหลือใช้กฏหมายอื่นๆเข้ามา เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์****

โดยประชาชน เพือประชาชน ให้ประชาชนกำหนดทิศทางด้วยตัวเอง

โดยประชาชน เพือประชาชน ให้ประชาชนกำหนดทิศทางด้วยตัวเอง

ประชาธิปไตย แบบอเมริกา

ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุข เป็นลักษณะการปกครองแบบกระจายอำนาจ ผู้แทนในพื้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง

ต้องเป็นประชาอธิปไตยจริ่งๆไม่ตอแหล่ไม่มีใครเป็นประมุขประชาชนทุกคนเป็นประมุขของตัวเเองแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนบริหารนิติบัญญัตและตุลาการให้มาจากความรู้ความสามารถเท่านั้น

ความเสมอภาคในสิทธิมนุษย์ชน ไม่ใช่เห็นแก่เงินและอำนาจ

นักการเมืองต้องมาจากการเลือกของปปช.

ไม่มีระบบศักดินา เจ้าขุนมูลนาย

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเน้นพัฒนาสังคมและชุมชนร่วมถึงการคุมกำเนิดด้วย

ข้าราชการควรมีความเสมอภาค

แก้ไข3จังหวัดชายแดน

รัฐธรรมนูญควรจำกัดให้น้อยมาตราแต่ใช่จริงจัง ไม่ใช่มีวรรคโน้นวรรคนี้เพื่อสร้างช่องโหวและไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยครั้ง

 

 

ปล่อยใก้เลือกตั้ง และห้ามมีการปฏิวัติ สว.ควรมาจากการเลือกตั้ง

จริงๆ ทุกอย้างควรจะมาจากการ้ลือกตั้ง

ไม่ต้องถามเยอะ แค่โหวตว่าอยากให้ไทยเป็นเหมือนประเทศใด จบ.

ประชาชนมีส่วนร่วม

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน

เหมือนประเทศออสเตรีย

.ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย อันมีธรรมาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญ.ผู้ปกครองทุกระดับชั้นมาจากการเลือกตั้ง

.ให้ชาวพุทธเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง

.ให้ต่างศาสนาอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและถูกจำกัดการเพิ่มประชากร

.ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนคำว่า ข้าราชการ

. สถาบันหลักของชาติคือ พุทธศาสน์และประชาชน

.ไม่มีโทษประหารชีวิตทุกกรณี อย่างมากสุดคือจำคุกตลอดชีวิต และอภัยโทษตามสมควร

เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์. อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย มีความยุติธรรม ศาลต้องมีคามสุจริต ซื่อตรง. เที่ยงธรรม. กฏหมายต้องศักดิ์สิทธิ์. ให้ออกกฏหมายเอาผิดพวกรัฐประหารย้อนหลังได้. ยึดทรัพย์ทั้งตระกูลให้หมด ให้ทหารต้องรับใช้ประมาชน. ยกเลิกระบอบอำมาตย์

ไมมีระบอบกษัตริ์

ประชาธิปไตยสมบูรณ์ ไม่มีกษัตริย์

ควรจะเป็นแบบสวิตครับ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันค่ะ

เท่าเทียมกัน หมดชนชั้น อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย

ยึดกฏหมาย ผู้ใดละเมิดมิได้

ปล่อยใก้เลือกตั้ง และห้ามมีการปฏิวัติ สว.ควรมาจากการเลือกตั้ง

จริงๆ ทุกอย้างควรจะมาจากการ้ลือกตั้ง

ประชาธิไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ต้องมีการปกครองโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ประชาชนมีสิทธิเท่าเที่ยมกัน มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียงประชาชนมีส่วนร่วม ตามหน้าที่ ในการเลือกผู้นำ ในทุกระดับ ทุกองค์กร

ต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยใหม่แบบประธานาธิปดี

ตัวแทนที่จะมาจัดสรรผลประโยชน์ต้องมาจากประชาชนเท่านั้น เน้นความเท่าเทียมกัน ตรวจสอบได้ รักษาผลประโยชน์ของประชาชน

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง

สาธารณรัฐ

นักการเมืองต้องมีจิตสำนึกและเรียนรู้มาจาก การเมือง ใช่มาจากอำนาจเงิน

 

 

ประชาชนต้องเข้าใจบทบาทและหน้าตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

 

(ใช่เงินไม่มากาไม่เป็น) ไม่ใช่ทุกๆคนนะหมายถึงพวกหัวคะแนนจะแน้นในด้านนี้

 

 

นักการเมืองควรมีอยู่แค่ สองวาระ ไม่เกิน 8ปี

 

ห้ามประท้วงหรือขับไล่จนกว่าจะหมดวาระ ถ้าบริหารไม่ดีประชาชนเป็นผู้ตัดสินเอง

นักการเมืองต้องมีจิตสำนึกและเรียนรู้มาจาก การเมือง ใช่มาจากอำนาจเงิน

 

 

ประชาชนต้องเข้าใจบทบาทและหน้าตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง

 

(ใช่เงินไม่มากาไม่เป็น) ไม่ใช่ทุกๆคนนะหมายถึงพวกหัวคะแนนจะแน้นในด้านนี้

 

 

นักการเมืองควรมีอยู่แค่ สองวาระ ไม่เกิน 8ปี

 

ห้ามประท้วงหรือขับไล่จนกว่าจะหมดวาระ ถ้าบริหารไม่ดีประชาชนเป็นผู้ตัดสินเอง

เป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งมาทุกองค์ ครับ

และต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครับ

ศาลต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ทหารต้องนายกรัฐในตรีเป็นคนแต่งตั้ง ไม่ต้องมีองคในตรีใก้เปลื่องเงินรัฐ

ยกเลิกระบบกษัตไทยใก้หมดครับ

เป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งมาทุกองค์ ครับ

และต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครับ

ศาลต้องอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ทหารต้องนายกรัฐในตรีเป็นคนแต่งตั้ง ไม่ต้องมีองคในตรีใก้เปลื่องเงินรัฐ

ยกเลิกระบบกษัตไทยใก้หมดครับ

อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ทุกองค์กรประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง

ประชาชนต้องรู้รายได้แระรายจ่ายของรัฐทุกบาททุกสตาง แระให้ประชาชนเปนคนอนุญาติในการเบิกจ่ายงบประมาณก้

ควรยกเลิกระบบกษัตริย์ให้หมดเนื่องจากเป็นภัยคุมคามต่อประชาธิปไตย. ควรจะปกครองระบอบสาธารณรัฐครับ. อำนาจสูงสุดคือประชาชน

 

สาธารณะรัฐ

ต้องการ ประชาชาธิปไตร

มากจากประชาชนคนไทย

เป็นผู้ร่างเหมือนยุคปี40

แต่ไม่ต้องมีระบอบภูมิพล

และอำมาตย์ ต่างๆ กฏหมาย

ต้องมี ประชาชนทุกศาลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นลูกขุนเหมือนUSA

ต้องการ ประชาชาธิปไตร

มากจากประชาชนคนไทย

เป็นผู้ร่างเหมือนยุคปี40

แต่ไม่ต้องมีระบอบภูมิพล

และอำมาตย์ ต่างๆ กฏหมาย

ต้องมี ประชาชนทุกศาลที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นลูกขุนเหมือนUSA

#สาธารณรัฐไทย ประกอบด้วย 3 เสาหลักในการบริหารประเทศ

1. นิติบัญญัติ 2. บริหาร 3. ตุลาการ

การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร

 

#ฝ่ายบริหาร (นำโมเดลแบบฝรั่งเศส+เกาหลีใต้มาประยุกต์)

ประธานาธิบดี เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากผู้มีสิทธิออกเสียง โดยมีวาระ 5 ปี และไม่สามารถลงสมัครแข่งขันเป็นครั้งที่ 2 ได้ เพื่อเป็นการป้องกันการขยายอำนาจ ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ และผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึก และมาตรการจำเป็นในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ประธานาธิบดีสามารถเสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจยุบสภา

 

- คณะรัฐมนตรี

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีในด้านบริหารประเทศ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณานโยบายต่าง ของประเทศ และการเข้าร่วมประชุมรัฐสภา คณะรัฐมนตรีมีจำนวน 20 คน (ประมาณการ 20 คนคร่าวๆ)นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังประกอบด้วย

 

สภาที่ปรึกษา

- สภาความมั่นคงแห่งชาติ National Security Agency Council (NSAC)

- สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแห่งชาติ

- สภาที่ปรึกษาพัฒนาระบบการศึกษา

- คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ

- คณะกรรมการเกี่ยวกับแรงงาน สวัดดิการสังคม และสิทธิสตรี

- สภาที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- คณะกรรมการเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก

- คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

- สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ - พลเรือน

(หน่วยสืบราชการลับและข่าวกรอง)

** ยึดแนวทางรูปแบบอย่าง CIA (USA) or MI5-MI6 (UK)

 

โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ทั้งนี้ หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำต่อคณะรัฐบาลด้วย

 

#หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง

ด้านความมั่นคงภายใน

- กระทรวงความมั่นคงภายใน (ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี)

- สภาความมั่นคงแห่งชาติ ล้านนาเฮาส์ (ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี)

- สำนักงานสืบราชการลับและข่าวกรอง (ขึ้นตรงกับประธานาธิบดี)

- สำนักงานตำรวจกลางแห่งชาติ (ขึ้นตรงกับกระทรวงด้านงานบริหาร)

- สำนักงานศุลกากรกลางแห่งชาติ (ขึ้นตรงกับกระทรวงด้านงานบริหาร)

- สำนักงานจัดสรรงบประมาณภาครัฐ (ขึ้นตรงกับกระทรวงด้านงานบริหาร)

 

ด้านการต่างประเทศ

- กระทรวงการต่างประเทศ

 

ด้านเศรษฐกิจ การค้า และภาษี

- กระทรวงการค้าและพาณิชย์

- กระทรวงการคลัง

- สำนักงานภาษีกลางแห่งชาติ

 

ด้านความอำนวยการความยุติธรรม

- กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานทัณฑสถากลางแห่งชาติ

สำนักงานคุ้มครองสวัดดิภาพเด็กและเยาวชนกลาง

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมตุลาการและเนติบัณฑิต *** สังกัดดูแลหลักสูตรและการรับรองโดย เนติบัณฑิตแห่งสาธารณรัฐไทย

 

 

ด้านความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐ

- กระทรวงกลาโหม

ศาลทหารกลาง

กองทัพบก

กองทัพอากาศ

กองทัพเรือ

สถาบันพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูง

โรงเรียนนายร้อยทหารบกแห่งสาธารณรัฐไทย

โรงเรียนนายเรืออากาศแห่งสาธารณรัฐไทย

โรงเรียนนายเรือแห่งสาธารณรัฐไทย

วิทยาลัยเสนาธิการทหารขั้นสูง

มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์กองทัพแห่งสาธารณไทย

 

ด้านการศึกษา

- กระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษา

 

ด้านสวัดดิการสังคมแก่ประชาชน

- กระทรวงสวัดดิการสังคมและทรัพย์มนุษย์

- กระทรวงแรงงาน

 

ด้านอุตสาหกรรม

- กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ระบบอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ

สำนักงานตรวจสอบมาตรฐานระบบความปลอดภัยอุตสาหกรรม

กลางแห่งชาติ

สำนักงานบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ

สำนักงานบริหารจัด วิจัยและพัฒนาระบบความปลอดภัยอุตสาหกรรม

 

ด้านบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน

- กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขกลางแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมสาธารณสุขขั้นพื้นฐานกลางแห่งชาติ

สำนักงานบริหารจัดการดูแลกิจการโรงพยาบาลภาครัฐ

สำนักสืบสวนป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ

สำนักงานวิจัยและพัฒนาเวชศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินกลางแห่งชาติ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ด้านกิจการและระบบสาธารณสุขแห่งชาติ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ด้านกิจการการแพทย์ สถานพยาบาลและการรับรองใบประกอบโรคศิลป์

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับตรวจสอบดูแลมาตรฐาน ด้านกิจการเภสัชกรรมและการรับรอง

- สำนักงานเภสัชกรรมกลางแห่งชาติ

- สถาบันวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรมและเวชกรรมกลางแห่งชาติ

 

ด้านบริหารจัดการทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม การศาสนา สันทนาการ และ กีฬา

- กระทรวงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา

- กระทรวงการท่องเที่ยว

- กระทรวงกีฬา

 

 

หน่วยงานอิสระในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐไทย

Independent Agency of the Constitution of the Republic of Thai

 

- สำนักงานอัยการสูงสุด

- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปรามปราบการทุจริต

เสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ประชาธิปไตย เต็มใบครับ

ประชาชน ต้องมีความเสมอภาค และภราดรภาพ ยกเลิกระบบกษัตรย์ และห้ามยุ่งเกี่ยว กับการเมืองใดๆๆ ทั้งสิ้น และต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายและใช่อย่างเท่าเทียมกัน

เอาตามที่ท่าน ดร.เพียงดิน พูดทุกประการ

เป็น ปชต. 100% โดยการเปลียนระบอบ

ประชาชนทุกคนเป้นใหญ่ มีสิทธิเท่าและทัดเทียมกัน

ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับอารยประเทศ

ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับอารยประเทศ

เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อย ฝ่ายทหารห้ามมาก้าวก่าย รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาต้องเป็นที่รับรู้ผ่านการเห็นชอบของประชาชนทุกฝ่าย กลุ่มบุคคลที่ร่วมร่างต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ปกครองด้วยความโปร่งใส ทำเพื่อชาติและเพื่อประชาชน นำพาประชาชนระดับล่างให้พ้นจากความยากจนจะได้กำจัดเรื่องมิจฉาชีพ ยาเสพติด กฎหมายต้องแข็งลงโทษคนที่ผิดทุกระดับชั้น โดยฉะเพาะยาเสพติดต้องลงโทษให้ถึงที่สุด คดีห้ามเงียบหาย

สาธารณะรัฐ

มีประชาธิปไตย มีผู้นำเป็นคนของประชาชนและประชาชนคือผู้ปกครองประเทศ

ต้องเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไทย ที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ เต็มที่ในการแสดงออก ไม่มีรัฐประหาร รัฐบาลมาจากเสียงของประชาชน

ความยุติธรรม ทุกคนมีสิทธฺิเท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้น

เหมือนประเทศออสเตรีย

ประชาชนควรมีอำนาจตัดสินใจ จะเลือกการปกครองระบอบใหนดี เช่น แบบประเทศญีปุ่น อังกฤษ เยอรมัน อมริกา ไม่มีชนชั้น

UNITED STATES OF THAILAND

ตามระบอบประชาธิปไตย มีบุคคลที่ได้รับเลือกจากคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้นำการบริหาร ถือว่าเป็นประมุขของประเทศ และเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีาช่วยงานบริหารประเทศ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวระ4ปี มีอำนาจนิติบ้ญญัติจากสภาผู้แทนราษฤรและอำนาจตุลาการจากศาล(เลือกตั้งกันเองในวงการตุลาการ) มีฝ่ายค้านเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล บุคคลที่ได้รับเงินเดือนจากรัฐควรเรียกว่า "ข้ารัฐการ" ต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกคน

1.ประชาชนเป็นเจ้าของนาจ

2.มีเสรีภาพขั้นพื้นฐานบริบูรณ

 

3.มีภราดรภาพเท่าเทียม

4.ทุกคนเคารพ หรือ เสมอภาคทางกฏหมาย

5.รัฐบาลมาจากการคัดเลือกของประชาชน

ใช้ระบบสาธารณะรัฐ ยกเลิกกษัตริย์

Thais First!

Human right!

Freedom of speech!

1) get rid of dictator monarchy or mafia and share all of their assets with the poor.

2) become Republic of Siam and vote for president (Taksin would be the best)

3) get rid of the evil Bhumipol's gang put them live in jail

4) NoTax for farmers and government find market and support export direct from the community without middle man

5) change all health, education, constitution, legislative

6) welfare for all people

7) build up railway network for the whole country so people and tourists can travel all day and return home safely.

8) look after and support para/disable people education and work free in any organisations

9) support young/student

10) help community and farmers

11) Green environment including Solar system

12) support OTOP

13) expand railway network for the whole country

14) get rid illegal migrants especially ISlam

15) strict the border increase police force therefore increase jobs "open for everyone to be police officer or defense force

16) University must be OPENED to everyone of choice and get rid of ENTRANCE

17) student in remote area can study at home or their own pace with teachers guidance via phone, satellite.

13) Clean up dirty all canals in Bangkok and other regions

14) Parks, playground, Leisure Centre and gym every suburb

15) Clean up drug/corruption

16) Prostitute must have license

17) GET RID OF DEATH PENALTY

18) Buddhism as National Religion

19) Stop destroy Sangkha and let it become independent with government support all monks such as free education and subsidy

20) Animal Right and animal welfare and good shelter (dog, cat, wildlife animals and lifestocks with good care and management)

21) Stop using police for control traffic

22) Police cars should have satellite

23) Police office in every suburb.

24) Build up modern Public Hospital with high quality service and the same standard as private hospital

25) support people go to medical centres

26) clean up fake chemist shop, every medicine must be prescribed by doctor except the common medicine

27) Travel place must have security equipment to serve tourists

28) Support all staff of every organisation do fitness every office must have the gym.

29) build up the bicycle tracks and encourage people bike for work

30) No tax for religious organisation/temple/mosque/church

31) Library every suburb

32) Get rid of Smoke from vehicles with filter

33) Fair Trade for petrol-must be cheap price NOT dollar US price

34) register all Thailand own plant, fruits, rice, herbal medicine and so on

35) Open Uni course for complementary medicine such as acupuncture and Chinese herbal medicine, Thai massage and herbal medicine and so on

36) Get rid of racist or discrimination against human right from job recruitment

อยากได้ประชาธิปไตยเต็มใบครับ

หนึ่งคนหนึ่งเสียง เท่าเทียมกันครับ

เหมือน Usa Uk Japan

สาธารรัฐ โดยประชาชน เท่านั้น ยึดทรัพย์ที่มันโกงเราไป ระบอบประธานาธิบดี

ตั้งศาลประชาชนตัดสินคดีใหม่ทั้งหมด จับพวกกังฉินทั้งหมดเข้าคุก ปล่อย

ประชาชนทั้งหมดและชดเชยค่าเสียหายและเสียโอกาศ.

ปกครอง ด้วยประชาธิปไตยแบบสากลที่ประเทศต่างๆทั่วโลกส่วนใหญ่เขาทำ

 

ประชาชนมีอำนาจ มีสิทธิเสรีภาพตามตัวบทกฏหมายจริงๆ

ประชาธิปไตรสมบูรณ์

1.มีกติกา ทำตามกติตา

2.ใช้หลัก ธรรมาภิบาล (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส่ มีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบ คุ้มค่า)

3.ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

4.มีความเสมอภาค วิพากษ์วิจารณ์ได้

.ยึดถือตามระบอบประชาธิปไตย ที่ผู้นำมาจากเสียงของประชาชน

6.ทุกอย่างเล่นตามกติตา

ปกครองโดยอำนาจประชาชนเป็นใหญ่

ประชาต้องเป็นใหญ่ มีอำนาจในการตัดสินใจให้รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาฃนส่วนใหญ่ ทำให้การปกครองเป็นประชาธิปไตย์เต็มใบ เข้าสู้ยุกโลกเสรีนิยมใหม่

นักการเมืองควรมาจากเสียงโวตรของประชาชน

สาธารณรัฐ

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง

ต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสากลที่ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริง อำนาจ3อำนาจคือตุลาการ นิติบัญญัติและบริหารต้องยึดโยงประชาชนและแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน

ผู้ปกครองสูงสุดควรเป็นบุคคลที่ผ่านการโหวตโดยประชาชนเท่านั้น เมื่อผู้ปกครองสูงสุดบริหารบ้านเมืองล้มเหลวก็ให้ประชาชนโหวตอีกครั้งเพื่อให้ออกหรืออยู่ต่อไม่ไช่ฝ่ายค้านเป็นผู้โหวต

อยากมีเสรีภาพแบบประชาธิปไตยที่ดีและสมบูรณ์ครับ

ระบบตัดสินใจแบบเคลือข่าย ให้ประชาชนเสนอและตัดสินใจ เอง ( ความหมายคือ ปัจจุบันระบบ wifi และอินเตอร์เน็ทก้าวหน้ามาก สามารถผ่านโทรศัพท์ได้ง่าย เราสามารถสร้างระบบเคลือข่ายลงความเห็นทางนโยบาย ผ่านทางนี้ได้ ประชาชนลงความเห็นในการปกครอง รัฐบาลทำตามนโยบายประชาชน กำหนดระยะประเมินผล หน่วยงานไหนทำไม่ได้ หรือล่าช้า ก็เชิญออกไป มีคนทำได้อีกเยอะที่ต้องการจะทำงาน ตัดตัวถ่วงความเจริญของชาติออกไปบ้างก็ดี

ประชาธิปไตย ระบบสาธารณรัฐที่มาจากการเลือกฝ่ายบริหารโดยประชาชน ยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังเผด็จการ

ควรจะเป็นเมืองที่ช่วยกันรักษาไว้ ซึ่งการปกครองที่มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคน

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของ สิงคโปร์

โดยประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศผ่านกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานในสังกัดราชการอื่นๆ

1.อำนาจสูงสุด เป็นของปวงชนชาวไทย

2. ปกครองด้วย นิติรัฐ นิติธรรม โดย

ปวงชนชาวไทย เป็นผู้กำหนด

3.ต้องมีเสรีภาพ ในหมู่ประชาชน

4.มีความเสมอภาค ในสังคม

5.ปวงชนชาวไทย เป็นผู้เลือก ผู้น

เพื่อบริหารประเทศ โดยมีวาระอย่างน้อย 4 ปี

1.ยกเลิกระบอบกษัตริย์ ใช้ระบบประธานาธิบดี

2.ใช้เพลงชาติ ฉบับเก่า (แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง) เพราะแบบเดิม มีความไพเราะกว่า

3.เปลี่ยนชื่อประเทศจากไทย เป็นสยามประเทศ เพราะชื่อนี้

3.1.มีความไพเราะสละสลวย

3.2.ดวงบอกว่าชื่อนี้ ดีกว่าชื่อไทย เพราะดวงชาติเรา ชื่อประเทศควรขึ้น ถึงจะดี

4.ใช้ระบบการปกครอง สหพันธรัฐ เพราะ เพื่อแก้ปัญหา 3 ชายแดน ภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ โดยให้ประเทศไทยมี 14 รัฐ คือ

4.1.ล้านนา เมืองหลวง เชียงใหม่

4.2.โยนกเชียงแสน เมืองหลวง เชียงราย

4.3.พะเยา เมืองหลวง พะเยา

4.4.สุโขทัย เมืองหลวง สุโขทัย

4.5.สุพรรณภูมิ เมืองหลวง สุพรรณบุรี

4.6.อยุธยา เมืองหลวง อยุธยา

4.7.ทวารวดี เมืองหลวง นครปฐม

4.8.โคตบูร เมืองหลวง โคราช

4.9.หริกุญชัย เมืองหลวง ลำพูน

4.10.ตามพรลิงค์ เมืองหลวง นครศรีธรรมราช

4.11.ศรีวิชัย เมืองหลวง ไชยา (สุราษฎร์ธานี)

4.12.ปัตตานี เมืองหลวง ปัตตานี

4.13.กรุงธน เมืองหลวง ธนบุรี (ดินแดนปริมณฑลฝั่งตะวันออกรวมภาคตะวันออก)

4.14.พระนคร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (ดินแดนฝั่งปริมณฑลตะวันตก ไม่รวมนครปฐม)

1.ยกเลิกระบอบกษัตริย์ ใช้ระบบประธานาธิบดี

2.ใช้เพลงชาติ ฉบับเก่า (แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง) เพราะแบบเดิม มีความไพเราะกว่า

3.เปลี่ยนชื่อประเทศจากไทย เป็นสยามประเทศ เพราะชื่อนี้

3.1.มีความไพเราะสละสลวย

3.2.ดวงบอกว่าชื่อนี้ ดีกว่าชื่อไทย เพราะดวงชาติเรา ชื่อประเทศควรขึ้น ถึงจะดี

4.ใช้ระบบการปกครอง สหพันธรัฐ เพราะ เพื่อแก้ปัญหา 3 ชายแดน ภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ โดยให้ประเทศไทยมี 14 รัฐ คือ

4.1.ล้านนา เมืองหลวง เชียงใหม่

4.2.โยนกเชียงแสน เมืองหลวง เชียงราย

4.3.พะเยา เมืองหลวง พะเยา

4.4.สุโขทัย เมืองหลวง สุโขทัย

4.5.สุพรรณภูมิ เมืองหลวง สุพรรณบุรี

4.6.อยุธยา เมืองหลวง อยุธยา

4.7.ทวารวดี เมืองหลวง นครปฐม

4.8.โคตบูร เมืองหลวง โคราช

4.9.หริกุญชัย เมืองหลวง ลำพูน

4.10.ตามพรลิงค์ เมืองหลวง นครศรีธรรมราช

4.11.ศรีวิชัย เมืองหลวง ไชยา (สุราษฎร์ธานี)

4.12.ปัตตานี เมืองหลวง ปัตตานี

4.13.กรุงธน เมืองหลวง ธนบุรี (ดินแดนปริมณฑลฝั่งตะวันออกรวมภาคตะวันออก)

4.14.พระนคร เมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (ดินแดนฝั่งปริมณฑลตะวันตก ไม่รวมนครปฐม)

อำนาจอธิปไตยอยู่ที่ประชาชน/ การใช้อำนาจ กระทำโดยผู้แทนของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยหลักสากลมนุษยชาติ

ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียง มีคุณค่าความเป็นคนเท่าเทียมกัน ไม่มีคนที่วิเศษกว่าใคร

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...