Tuesday, August 18, 2015

แถลงการณ์ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษชน เรื่อง ผลกระทบของระบอบเผด็จการไทย ที่ต้องถูกควบคุมและแก้ไขโดยด่วน


​แถลงการณ์ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษชน เรื่อง ผลกระทบของระบอบเผด็จการไทย ที่ต้องถูกควบคุมและแก้ไขโดยด่วน


วันที่  18 สิงหาคม  2558


ถึงพี่น้องชาวไทยทั่วโลก และผู้นำประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อญาติมิตรของผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน จากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2558 อันมีผลทำให้ผู้บริสุทธิ์ ต้องเสียชีวิตกว่า 20 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 100 ราย  และขอประนามผู้ก่อเหตุครั้งนี้อย่างรุนแรงที่สุด ที่ได้หันไปใช้ความรุนแรงบนความเสียหายของผู้บริสุทธิ์บนท้องถนน อย่างไร้สติและมโนธรรม   


ท่านที่เคารพทั้งหลาย  สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยวันนี้ มันมาไกลเกินกว่าที่สังคมโลกจะเมินเฉยได้  หากประเทศที่เคยอยู่ในฐานะที่หลายชาติเคยอิจฉาอย่างประเทศไทย สามารถกลายสภาพเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนได้เช่นนี้  โรคร้ายอันนี้ อาจจะลามไปยังอีกหลายประเทศ  คนที่ทำให้เกิดโรคร้ายนี้และฉวยประโยชน์จากมันนั้น จะต้องถูกเผยโฉม ประนาม และสกัดกั้นไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมมนุษยชนอีกต่อไป


ทำไมความรุนแรงจึงเกิดขึ้นและพัฒนามาถึงจุดน่าตกใจที่สุดในวันนี้?   


ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวางนั้น เป็นผลมาจากความขัดแย้งหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองแทบทั้งสิ้น  คำตอบที่ตรงและถึงรากของมันอย่างแท้จริงเท่านั้น จะทำให้เราเข้าใจปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดได้   ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้น แม้ว่าจะต้องมีการพิสูจน์ตามกระบวนการของผู้เชี่ยวชาญก่อน แต่สิ่งที่เราต้องยอมรับกันด้วยเหตุผลและหลักฐานที่ชัดแจ้งแล้ว ก็คือ ระบอบเผด็จการไทย ที่อ้างอำนาจของสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นความชอบธรรม เหนือรัฐธรรมนูญ และเหนือการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์นั้น ได้ล้มอำนาจของประชาชนมาตลอด นับยี่สิบครั้งในช่วงแปดสิบปีนี้  และทหารของพระราชาไทย ได้ทำงานอย่างแข็งขันเสมอมา ในการแสดงความจงรักภักดี และปกป้องการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์  แต่กลับทำลายกฎกติกาตามหลักประชาธิปไตยเสียอย่างไร้ความรับผิดชอบ โดยยึดอำนาจตามวิถีประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย แล้วเอาคนของเครือข่ายพระราชาไทยเข้ามาใช้อำนาจกันอย่างไร้ความเป็นธรรม เป็นเผด็จการอภิสิทธิชน ทำลายสิทธิมนุษยชนทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติ และทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐาน โดยไม่เห็นค่าความเป็นมนุษย์อันเท่าเทียมกันและไม่เคารพหลักการสากลที่ชาวโลกถือปฏิบัติ   


ความรุนแรงและความตกต่ำของประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดช่วงสิบปีหลังนี้ แสดงให้เห็นว่า การเป็นเผด็จการทหารของพระราชา ที่มีอาวุธพร้อมสังหารประชาชนเจ้าของเงินภาษีที่จ้างพวกเขา และมีอำนาจอันล้นฟ้าของกษัตริย์ภูมิพลไว้คอยค้ำหัวให้ทำชั่วแบบไม่ต้องรับผิด พร้อมกับมีเครื่องมือในทุกกลุ่มผลประโยชน์มาร่วมปล้นและใช้อำนาจของปวงชนอย่างย่ามใจ ภายใต้ระบอบการปกครองที่กษัตริย์ได้ยกตนขึ้นอยู่เหนืออำนาจอธิปไตย เหนือกฎหมาย และครอบงำอำนาจอื่นใดทั้งมวลในประเทศนี้นั้น  ทำให้รัฐบาลเผด็จการทหารไทยและเครือข่ายพระราชาไทย กล้าทำชั่วมากมาย จนเกิดความผิดพลาดและเสียหายอันเลวร้ายหลายประการ จนบ้านเมืองก้าวมาสู่จุดที่ไหลลงสู่ก้นเหวแห่งหายนะ จนมีผู้ถูกกระทบกระเทือนกันทั่วหน้า ทั้งคนไทย และแม้แต่เพื่อนต่างชาติ ดังกรณีของผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ ซึ่งอาจจะเป็นชนวนสำคัญของการลอบวางระเบิดครั้งนี้     ดังนั้น ยิ่งเผด็จการในระบอบราชาธิปไตยไทยสืบต่ออำนาจต่อไปบนความเสียหายอันใหญ่หลวง ทางออกที่ใช้สันติวิธีย่อมตีบตันลงไปทุกที และความรุนแรงย่อมจะเพิ่มระดับยิ่งขึ้น เพราะความไม่พอใจหรือความแค้นของผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนที่ถึงจุดเดือดเพิ่มขึ้นไปด้วยทุกขณะ


ดังนั้น ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอเรียกร้องให้คนไทยทุกหมู่เหล่า และท่านผู้นำประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก โปรดช่วยกันกดดันอย่างหนักให้รัฐบาลเผด็จการทหารไทย และกลไกของระบอบราชาธิปไตยไทย ต้องคืนอำนาจให้กับปวงชนชาวไทยอย่างจริงจังโดยเร็ว โดยให้ประชาชนร่วมกันร่างพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างชาติใหม่ ด้วยการอาศัยความช่วยเหลือและคุ้มครองจากมิตรประเทศ ให้กระบวนการถ่ายเทอำนาจสู่มือประชาชนและการกำหนดก้าวต่อไป เป็นไปอย่างอิสระและสอดคล้องกับหลักการเสรีประชาธิปไตย  และสนับสนุนการกำจัดอำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง แล้วผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากวงจรอุวาทว์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความหวังแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการสร้างประชาธิปไตยและวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ในที่สุดขอแสดงความนับถือ


ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133

Website: http://tahr-glogal.org

Email: president@tahr-global.org 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...