Thursday, July 2, 2015

Ugly Truths about the Royal Government and Marginalized News about Thai Politics: ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยถึงทหารกล้าทั้งหลาย

 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยยิ่งตึงเครียดทุกวัน เศรษฐกิจดึ่งลงเหว ชนชั้นร่าง เริ่มขาดรายได้เนื่องจาก นานาชาติไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการทำให้การส่งออกไปต่างประเทศของไทยเริ่มออกได้น้อยลงเนื่องจากมีค่าภาษีนำเข้าที่มากขึ้นต่างจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยสิ่ง ซึ่งจะเสียภาษีนำเข้าน้อยทำให้ต้นทุนต่ำและทราบนำเข้าได้เป็นจำนวนมาก ล่าสุดเรื่องประมงที่ไม่ได้การยอมรับจากนานาชาติ เนื่องจากไทยได้ลุกล้ำน่านน้ำบ่อย จริงๆแล้วสาเหตุการไปเกินเขตุน่านน้ำมันมีกันอยู่บ่อยครับแต่ก็ยังไม่มีปัญหาอย่างปัจจุบันนี้ เนื่องจากต่างประเทศเขาไม่ยอมรับประเทศไทยเนื่องจากไม่เป็นประชาธิปไตย จึงหาข้อที่สามารถยุติความสัมพันธ์กับไทยทุกวิถีทางเนื่องจากประเทศไทยเป็นรัฐทหารถึงแม้เราจะรู้ว่าเบื้องหลังทหารก็คือกษัตริย์ จริงๆแล้วจะเผด็จการรูปแบบไหนเขาก็ไม่พร้อมที่จะค้าขายด้วยทั้งนั้น วิธีเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติ คือต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตย

  และสภาพสังคมไทยในปัจจุบันส่งผลต่อเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนักและกรณีที่เห็นได้ชัด คือการจัด 14 นักศึกษาที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลเผด็จและแสดงออกด้วยการไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ด้วยเหตุผลนี้ยิ่งทำความไม่พอใจกับหานานาชาติและนักศึกษาในประเทศและประชาชนในประเทศจำนวนมากเพียงแต่เขายังไม่ออกมาต่อต้านมากเท่าที่ควรแต่ตอนนี้เริ่มมีการออกมามากขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่ามันจะมามากกว่านี้อีกอาจจะมากกว่าเหตุการณ์ทางเมืองในอดีตที่ผ่านมาทั้งหลายเสียด้วย เหตุผลที่จะออกมาคือเศรษฐกิจตกต่ำจนถึงขีดสุด และถูกกดขี่เรื่องสิทธิเสรีภาพถูกละเมิดสิทธิมากมายจากรัฐบาลทหารภายใต้ระบอบกษัตริย์

 บทความนี้อยากส่งไปถึงพี่น้องประชาชนทีมีญาติพี่น้องที่เป็นทหารและทหารโดยตรงคุณจงกลับใจมาอยู่ข้างประชาชนก่อนที่ประชาชนจะทนไม่ได้ เมื่อประชาชนลุกขึ้นมาแล้วยากที่จะยับยั้งได้ ขอให้คุณมาอยู่กับประชาชนร่วมกันพัฒนาประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ถ้าถึงวันที่ประชาชนลุกทั้งประเทศคุณไม่อยู่ข้างประชาชน ประชาชนจะมีกองทัพของตัวเองและมาสู้กับคุณแต่ถ้าคุณอยู่ข้างประชาชนคุณจะได้รับการสรรเสริญและการให้เกรียติย่างยิ่งคุณจะ คุณจะทนเห็นประชาชนอดอยากได้หรือ คุณจะทนเห็นประชาชนไม่มีเงินใช้ ไม่มีข้าวกินได้หรือ กลับมาอยู่ข้างประชาชน และหันกระบอกปืนใส่เผด็จการแล้วคุณจะได้รับการยกชู ยิ่งกว่าวีรบุรุษ แต่คุณคือผู้ปกป้องประเทศของประชาชนไปไหนจะได้รับเกรียติจากประชาชน แต่ถ้าคุณเลือกไม่อยู่ข้างประชาชนวันใดที่ประชาชนชนะคุณจะไม่มีที่ยืน ทหารกล้าครับคุณคงต้องเลือกแล้วเนื่องจากวันนั้นใกล้เข้ามาคุณจะอยู่ข้างไหน ข้างประชาชนหรือเผด็จการ“ทหารถ้าคุณอยู่กับเผด็จการ รับใช้เผด็จการคุณจะทำให้ประเทศตกต่ำ”

       

จาก The Arrow
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...