Wednesday, April 8, 2015

ประชาชนได้โค่นล้ม ตัวบุคคล "ทรราช" (ผู้ปกครองที่ชั่วช้า) สำเร็จมาแล้วหลายครั้ง

เห็นป้าเพ็ญเอาวิดีโอนี้มาวางที่เฟสบุ๊ค อดชื่นชมทีมทำสารคดีสั้น ๆ นี้ไม่ได้ ดูจากการอ่านและการทำ แสดงว่าตั้งใจมาก และแม้ไม่ใช่มืออาชีพ แต่ทำอย่างสุดกำลังและทำดีมาก ๆ ด้วย จึงขอให้กำลังใจ และอยากให้ช่วยกันผลิตชุดความจริงและความรู้ เพื่อเปิดตาคนไทย ให้ช่วยกันปลดแอกทรราชออกมา ช่วยกันสร้างบ้านแปงเมืองใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ให้ลูกหลานสืบต่อไป นั่นคือ ณ วันนี้ เรามีภารกิจร่วมกัน โค่นทรราชให้ได้ แต่ต้องโค่น "ระบอบทรราชย์" ให้หมดสิ้นด้วย

"ทรราช" คือ อะไร? เกิดขึ้นเมื่อไร?ตลอดเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี..จะมีเรื่องราวของการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนแล...

Posted by Red Thai on Wednesday, April 8, 2015

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...