Saturday, April 25, 2015

ไม่มีทางรอดสำหรับ คสช. หากยังขืนแก้ปัญหาแบบ ศรีธนญชัย

การใช้มาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) ปีพ.ศ.๒๕๕๗ เข้าเคลียร์ปัญหาเรื่องประมง กับ EU มันไม่ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าไปในปากนะครับ"ท่านผู้นำ"
จะใช้มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (ซึ่งเถื่อนในสายตาตะวันตก) เข้าเคลียร์ปัญหา คุณคิดว่าทำสำเร็จไหม? เมื่อคนไทยยังไม่เข้าใจว่า "การค้าทาส หรือ Slave Trade คืออะไร?" ...........................ฯ
คุณไปลงนามให้สัตยาบันใน(สนธิสัญญา) Convention Against Transnational Organized Crime, Sept. 2003 เมื่อเดือน October, 2013 แล้วคุณลงนามใน Protocol ไม่ครบทั้งสามฉบับ.................................ฯ
โดยคิดว่าเลี่ยงภาระความรับผิดชอบตามสนธิสัญญาใหญ่ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่มีทางที่จะเคลียร์อะไรๆ กับ EU ได้เลย..........ฯ
เสียใจด้วยนะครับ ที่ผมเห็นตรงข้ามกับผู้บริหารประเทศ (เถื่อน) และใน EU เขามีกฏหมายพิเศษในเรื่องนี้ คุ้มครองป้องกันพลเมืองของ EU อยู่ คุณไปทำอะไรที่ตรงข้ามกฏเกณฑ์ เขาร่ำไปประหนึ่งเทวดา แล้วจะเคลียร์กับ EU ในเรื่องใบเหลืองการประมงได้ไหม?...................................................ฯ
เขาคงต้องให้ใบแดงคุณแน่ๆ ถ้าคุณยังแก้ปัญหาแบบ "ศรีธนญชัย" อยู่แบบนี้ เอวัง ก็มีด้วยประการ ฉะนี้.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...