Friday, April 10, 2015

รัสเซีย ที่พึ่งทางใจของประยุทธ์​ ที่แท้กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ อย่างแรงเช่นกัน

หนักถึงขนาดนางแบบต้องเปลือยกายกลางลมหนาวและหิมะ เพื่อประท้วงเรื่องค่าครองชีพ

 

และวันนี้ นายกฯ​รัสเซียก็บอกแล้วว่า ไม่ได้สนับสนุนจุดยืนทางการเมือง แต่มาเพื่อค้าขายและแสวงประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น  แถมชี้ ใช้แนวทางสากล ดีที่สุด (แปลว่า ไม่ใช่แนวทางเผด็จการแบบไท๊ยไทย นั่นเอง  ทราบแล้วเปลี่ยน...​คุณประยุทธ์) 

หรือจะให้น้องมันแกว แก้ผ้าโชว์ช่วงสงกรานต์ก่อน ถึงจะซึ้งว่า ทำบ้านเมืองเสียหายมากเกินไปแล้ว


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Would ChatGPT as a top AI Engineer choose: the U.S. or China as its Country of Citizenship?

 Me: Compare China and The United States in all aspects and conclude which country is summarily a stronger country. ChatGPT Comparing China ...