Thursday, April 9, 2015

ความจริงวันที่ 13 เมษายน 2552: รัฐบาลอภิสิทธิ์ สั่งการทำให้ประชาชนตายในปี 2552 ด้วย??

Uploaded on May 15, 2009
ความจริงวันที่ 13 เมษายน 52 สงกรานต์เลือด จากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ไม่มี­การรายงานผู้เสียชีวิตจากทุกสื่อ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่า ทหารขนศพขึ้นรถมากกว่า 10 ศพ ขณะนี้ (15 พฤษภาคม  2552) มีผู้ยอดสูญหาย ประมาณ 100 คน

ขออุทิศให้วีรชนผู้กล้าที่เสียชีวิตและบาด­เจ็บจากเหตุการณ์ 13 เมษายน 2552 และนักสู้นิรนามทุกคน โปรดติดตามเบื้องหลังขบวนการทำลายล้างแนวร­่วมประชาธิปไตยเร็วๆนี้มีห้าตอนตอนที่หนึ่ง


ตอนที่ สอง

ตอนที่ สาม

ตอนที่ สี่

ตอนที่ ห้า
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations

Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations Lesson 1: Learning Grammar Through Conversations ...